Kvalitet video zapisa je lo? ili su performanse spore kada koristite Windows Media Extender funkcije na ku?noj mre?i koja koristi Gigabit Ethernet komutator na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows Vista

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 929707 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Imate ra?unar sa operativnim sistemom Windows Vista koji je povezan sa ku?nom mre?om putem Gigabit Ethernet komutatora. Kada koristite Windows Media Center Extender funkcije na ra?unaru, mo?ete iskusiti neke od slede?ih simptoma:
 • Lo? kvalitet video zapisa
 • Spore performanse
 • Video sadr?aj se ne reprodukuje

UZROK

Do ovog problema mo?e do?i ako bafer Gigabit Ethernet komutatora nije dovoljan. Ako je onemogu?ena kontrola toka, mnogi potro?a?ki Gigabit Ethernet komutatori ne mogu da rukuju velikim protokom saobra?aja Media Center Extender video toka koji se prenosi sa Gigabit veze na vezu od 100 Megabita (100 Mb/s). Protok Gigabit veze iznosi 1.000 megabita u sekundi (Mb/s).

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, koristite neki od slede?ih metoda.

1. metod: Promena brzine veze na 100 Mb/s Full Duplex

Da biste promenili brzinu veze na 100 Mb/s Full Duplex, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte ncpa.cpl, a zatim sa liste Programi izaberite stavku ncpa.cpl.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   Dozvola kontrole korisni?kog naloga
  Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na Gigabit mre?nu vezu, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   Dozvola kontrole korisni?kog naloga
  Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 3. Na kartici Umre?avanje kliknite na dugme Konfiguri?i.
 4. Na kartici Vi?e opcija kliknite na svojstvo koje se nalazi u polju Svojstvo.
 5. U polju Vrednost kliknite na vrednost koja predstavlja 100 Mb/s Full Duplex postavku, a zatim kliknite na dugme U redu.

2. metod: Ru?no omogu?avanje kontrole toka u prijemnom smeru (Rx)

Da biste ru?no omogu?ili kontrolu toka u prijemnom smeru (Rx) za Gigabit mre?nu vezu, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte ncpa.cpl, a zatim sa liste Programi izaberite stavku ncpa.cpl.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   Dozvola kontrole korisni?kog naloga
  Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na Gigabit mre?nu vezu, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   Dozvola kontrole korisni?kog naloga
  Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
 3. Na kartici Umre?avanje kliknite na dugme Konfiguri?i.
 4. Na kartici Vi?e opcija kliknite na svojstvo kontrole toka koje se nalazi u polju Svojstvo.
 5. U polju Vrednost kliknite na vrednost koja omogu?ava kontrolu toka u prijemnom smeru (Rx), a zatim kliknite na dugme U redu.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 929707 - Poslednji pregled: 29. decembar 2007. - Revizija: 1.2
ODNOSI SE NA
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Premium
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbnetwork kbprb kbexpertiseinter KB929707

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com