PATAISA: klaidos prane?imas, parodomas i?vardijant talpyklos objektus nar?ykl?je ?Windows Internet Explorer 7?: ?ERROR_INVALID_PARAMETER"

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 929726 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Svarbu ?iame straipsnyje pateikiama informacija apie registro modifikavim?. Prie? modifikuodami registr? b?tinai sukurkite atsargin? jo kopij?. ?sitikinkite, kad ?inote, kaip atkurti registr?, jei kilt? problem?. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti atsargin? registro kopij?, j? atkurti ar keisti, spustel?kite nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
256986 Microsoft Windows registro apra?as
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Kai talpyklos objektams i?vardyti nar?ykl?je ?Windows Internet Explorer 7? naudojate program?, galite gauti klaidos prane?im? pana?? ? ??:
87 ERROR_INVALID_PARAMETER
?i problema kyla, jei tenkinamos ?ios s?lygos:
 • Talpyklos objektams i?vardyti naudojate FindFirstUrlCacheEntryW API arba FindNextUrlCacheEntryW API.
 • Talpykloje yra slapuk?, kurie neturi nurodyto mar?ruto atributo.

SPRENDIMAS

Informacija apie kar?t?sias pataisas

Persp?jimas Jei naudodami registro rengykl? arba kitu b?du registr? pakeisite neteisingai, gali kilti rimt? problem?. Kad i?spr?stum?te ?ias problemas, gali tekti i? naujo ?diegti operacin? sistem?. ?Microsoft? negali garantuoti, kad ?ios problemos gal?s b?ti i?spr?stos. Keisdami registr? atsakomyb? prisiimate patys.

?Microsoft? dabar teikia palaikomas kar?t?sias pataisas. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?ytai problemai ?alinti. Taikykite jas tik sistemose, kuriose kyla ?i konkreti problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Jei ?i problema jums nelabai trukdo, rekomenduojame palaukti kito pakeitim? paketo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jei norite pa?alinti ?i? problem?, kreipkit?s ? internetin? ?Microsoft? klient? aptarnavimo tarnyb? ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas. Nor?dami pateikti internetin? parai?k? kar?tosioms pataisoms gauti, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je
http://go.microsoft.com/?linkid=6294451
Pastaba Kilus papildomoms problemoms arba prireikus atlikti trik?i? diagnostik?, galima sukurti atskir? aptarnavimo pra?ym?. U? papildomus klausimus d?l palaikymo ir d?l problem?, kuri? negalima i?spr?sti naudojant min?tas kar?t?sias pataisas, taikomos ?prastos palaikymo kainos. Nor?dami sukurti atskir? aptarnavimo pra?ym?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

Registro informacija

Nor?dami ?galinti ?ias kar?t?sias pataisas, turite modifikuoti registr?. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?veskite regedit ir tada spustel?kite Gerai.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? registro rakt?
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. Meniu Redagavimas nustatykite pel?s ?ymikl? ? Naujas ir tada spustel?kite Raktas.
 4. ?ra?ykite FEATURE_WININET_COOKIE_PARSE_PATH_KB929726 ir paspauskite ENTER.
 5. Spustel?kite FEATURE_WININET_COOKIE_PARSE_PATH_KB929726.
 6. Meniu Redagavimas nustatykite pel?s ?ymikl? ? Naujas ir tada spustel?kite DWORD reik?m?.
 7. ?veskite iexplore.exe ir paspauskite ENTER.
 8. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite iexplore.exe ir tada spustel?kite Modifikuoti.
 9. Langelyje Vert?s duomenys ?veskite 00000001 ir tada spustel?kite Gerai.
 10. I?eikite i? registro rengykl?s.

Failo informacija

?i? kar?t?j? patais? versija angl? kalba turi failo atributus (arba naujesnius failo atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikas sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint failo informacij?, ji pakei?iama vietos laiku. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento ?Data ir laikas? skirtuk? Laiko juosta.
Nar?ykl? ?Internet Explorer 7?, naudojama ?Microsoft Windows Server 2003?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Wininet.dll7.0.6000.20512822,78411-Sau-200702:42
Updspapi.dll6.2.29.0371,42416-Lap-200621:10
Nar?ykl? ?Internet Explorer 7?, naudojama ?Microsoft Windows XP? 2 pakeitim? pakete
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Wininet.dll7.0.6000.20512822,78416-Sau-200718:52
Updspapi.dll6.2.29.0371,42416-Lap-200621:10

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

DAUGIAU INFORMACIJOS

FindFirstUrlCacheEntryW API ir FindNextUrlCacheEntryW API yra ?i? ?Microsoft Windows? interneto (?WinINet?) API funkcij? unikodo versijos:
 • FindFirstUrlCacheEntry
 • FindNextUrlCacheEntry
?ios problemos nebus, jei talpyklos objektams i?vardyti nar?ykl?je ?Internet Explorer 7? naudosite FindFirstUrlCacheEntryA API arba FindNextUrlCacheEntryA. FindFirstUrlCacheEntryA API ir FindNextUrlCacheEntryA API yra FindFirstUrlCacheEntry ?WinINet? funkcijos ir FindNextUrlCacheEntry ?WinINet? funkcijos ANSI versijos.

NUORODOS

Jei norite gauti daugiau informacijos apie FindFirstUrlCacheEntry ?WinINet? funkcij?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? program? k?r?j? tinklo (MSDN) ?iniatinklio svetain?je
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa384026.aspx
Jei norite gauti daugiau informacijos apie FindNextUrlCacheEntry ?WinINet? funkcij?, apsilankykite ?ioje MSDN ?iniatinklio svetain?je
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa384049.aspx
Jei norite gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?
824684 ?prastos terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as

Savyb?s

Straipsnio ID: 929726 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gegu??s 16 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
Rakta?od?iai: 
kbhotfixserver kbqfe kbfix kberrmsg KB929726

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com