คุณอาจพบปัญหาหลังจากที่ดำเนินการกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ต่อจากโหมดประหยัดพลังงานหรือจากโหมดไฮเบอร์เนต

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 929734 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้ประกอบไปด้วยวิธีการต่างๆ ที่คุณสามารถลองใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเมื่อดำเนินการต่อจากโหมดประหยัดพลังงานหรือการไฮเบอร์เนตบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista บทความนี้ยังมีการเชื่อมโยงไปยังบทความอื่นๆ ที่อาจช่วยคุณวิเคราะห์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันได้

บทความนี้สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับกลางขอแนะนำให้คุณพิมพ์บทความนี้ออกมาเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

อาการของปัญหา

คุณอาจพบปัญหาหนึ่งข้อหรือมากกว่าต่อไปนี้ หลังจากที่ดำเนินการกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ต่อจากโหมดประหยัดพลังงานหรือจากโหมดไฮเบอร์เนต
 • อุปกรณ์หยุดการตอบสนองหรือไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องอีกต่อไป อาจมีเครื่องหมายอัศเจรีย์สีเหลืองปรากฏอยู่ข้างตัวจัดการอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์อาจไม่ปรากฏในตัวจัดการอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจเป็นเครื่องอ่านลายนิ้วมือ รีโมทคอนโทรลของ Windows Media Center ออปติคัลไดรฟ์ เครื่องอ่าน FeliCa หรืออุปกรณ์อื่นๆ
 • หลังจากที่ดำเนินการกับเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อแล้ว ให้คุณใช้ตัวเลือก 'เอาฮาร์ดแวร์ออกอย่างปลอดภัย' เพื่อเอาอุปกรณ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ใช้ Windows Vista ออก อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์นี้ คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่อีกครั้งได้ หลังจากที่เกิดปัญหานี้ขึ้น เครื่องคอมพิวเตอร์อาจหยุดการตอบสนองเมื่อคุณพยายามที่จะปิดเครื่อง หรือเริ่มการทำงานของเครื่องใหม่
 • เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x7e" ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
  STOP 0x1000007E
  usbhub.sys
  SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED

 • คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
  STOP 127
  PAGE_NOT_ZERO_NVIDIA_USB
  ข้อผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ซึ่งใช้ RAM ขนาด 2 กิกะไบต์ (GB) หรือมากกว่าและใช้ตัวควบคุม NVIDIA nForce EHCI

วิธีการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
935791 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows Vista (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นหรือต้องการทราบวิธีแก้ไขปัญหา คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" จะแสดงภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม
Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hccoin.dll6.0.6000.204978,70414-Dec-200605:39x86
Usbd.sys6.0.6000.204975,88814-Dec-200603:45Not applicable
Usbehci.sys6.0.6000.2049738,40014-Dec-200603:45x86
Usbhub.sys6.0.6000.20497191,48814-Dec-200603:45x86
Usbohci.sys6.0.6000.2049719,45614-Dec-200603:45x86
Usbport.sys6.0.6000.20493223,74408-Dec-200604:35x86
Usbuhci.sys6.0.6000.2049722,52814-Dec-200603:45x86
Usbccgp.sys6.0.6000.1638673,21602-Nov-200608:55x86
Usbhub.sys6.0.6000.16402191,48815-Dec-200603:46x86
Usbccgp.sys6.0.6000.2049773,21614-Dec-200603:45x86
Usbhub.sys6.0.6000.20497191,48814-Dec-200603:45x86
Hccoin.dll6.0.6000.163868,70402-Nov-200609:46x86
Usbd.sys6.0.6000.163865,88802-Nov-200608:55Not applicable
Usbehci.sys6.0.6000.1638638,40002-Nov-200608:55x86
Usbhub.sys6.0.6000.16402191,48815-Dec-200603:46x86
Usbohci.sys6.0.6000.1638619,45602-Nov-200608:55x86
Usbport.sys6.0.6000.20493223,74408-Dec-200604:35x86
Usbuhci.sys6.0.6000.1638622,52802-Nov-200608:55x86
Windows Vista รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hccoin.dll6.0.6000.2049710,75214-Dec-200606:46x64
Usbd.sys6.0.6000.204977,55214-Dec-200604:31x64
Usbehci.sys6.0.6000.2049748,12814-Dec-200604:31x64
Usbhub.sys6.0.6000.20497266,24014-Dec-200604:32x64
Usbohci.sys6.0.6000.2049724,06414-Dec-200604:31x64
Usbport.sys6.0.6000.20493256,51208-Dec-200605:35x64
Usbuhci.sys6.0.6000.2049728,67214-Dec-200604:31x64
Usbccgp.sys6.0.6000.1638695,23202-Nov-200609:43x64
Usbhub.sys6.0.6000.16401265,21614-Dec-200604:09x64
Usbccgp.sys6.0.6000.2049795,23214-Dec-200604:31x64
Usbhub.sys6.0.6000.20497266,24014-Dec-200604:32x64
Hccoin.dll6.0.6000.1638610,75202-Nov-200611:17x64
Usbd.sys6.0.6000.163867,55202-Nov-200609:43x64
Usbehci.sys6.0.6000.1638648,12802-Nov-200609:43x64
Usbhub.sys6.0.6000.16401265,21614-Dec-200604:09x64
Usbohci.sys6.0.6000.1638624,06402-Nov-200609:43x64
Usbport.sys6.0.6000.20493256,51208-Dec-200605:35x64
Usbuhci.sys6.0.6000.1638628,67202-Nov-200609:43x64

ปรับปรุง ZoneAlarm

ZoneAlarm 7.0 และ ZoneAlarm รุ่นก่อนหน้านี้ไม่เข้ากันกับระบบปฏิบัติการ Windows Vista มีเฉพาะ ZoneAlarm Internet Security Suite 7.1, ZoneAlarm Antivirus 7.1 และ ZoneAlarm 7.1 เท่านั้นที่สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows Vista หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ZoneAlarm โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.zonealarm.com

ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหานี้

ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เพิ่มค่ารีจิสทรีต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มค่ารีจิสทรีนี้อาจเพิ่มเวลาในการกลับมาทำงานต่อหลังจากโหมดประหยัดพลังงานหรือไฮเบอร์เนต เมื่อต้องการเพิ่มค่ารีจิสทรี ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit แล้วกด ENTER
 2. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HidUsb
 3. คลิกขวาที่ HidUsb ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก ค่า DWord เพื่อสร้างรายการต่อไปนี้:
  FastResumeDisable
 4. คลิกสองครั้งที่ FastResumeDisable พิมพ์ 1 แล้วคลิก ตกลง
 5. ออกจาก Registry Editor แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขเป็นครั้งแรกใน Windows Vista Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
816915 แบบแผนการตั้งชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่มีการกล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตโดยบริษัทต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 929734 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 พฤศจิกายน 2551 - Revision: 4.1
ใช้กับ
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Keywords: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbhotfixserver kbhotfixes kbresolve kbqfe kberrmsg kbexpertisebeginner KB929734

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com