คุณอาจไม่พบแฟ้มที่คุณต้องการเมื่อคุณใช้การค้นหาขั้นสูงเพื่อค้นหาตามวันที่ และใช้รูปแบบปฏิทินแบบ non-Gregorian ใน Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 929735 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หากคุณใช้รูปแบบปฏิทินแบบ non-Gregorian ใน Windows Vista คุณอาจไม่พบแฟ้มที่คุณต้องการเมื่อคุณใช้การค้นหาขั้นสูงเพื่อค้นหาตามวันที่

ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหาก ญี่ปุ่น (ประเทศญี่ปุ่น) ในรายการ รูปแบบปัจจุบัน ถูกเลือกและหากเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง
 • รูปแบบ WAREKI ในรายการ ชนิดปฏิทิน บนแท็บ วันที่ ของกล่องโต้ตอบ กำหนดตัวเลือกภูมิภาคเอง ถูกเลือก
 • รูปแบบ SEIREKI ในรายการ ชนิดปฏิทิน ถูกเลือกและตัวเลือก "ววว" ในรายการ รูปแบบวันที่ บนแท็บ วันที่ ของกล่องโต้ตอบ กำหนดตัวเลือกภูมิภาคเอง ถูกเลือก

  ตัวอย่างเช่น ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นหากรูปแบบวันที่ใช้ตัวเลือกรูปแบบใดๆ ต่อไปนี้
  • ปป/ดด/วว' ('ววว')'
  • ปป/ด/ว' ('ววว')'
  • ปปปป/ดด/ว' ('ววว')'
ตัวอย่างอื่นเช่น หาก อารบิก (ซาอุดีอาระเบีย) ในรายการ รูปแบบปัจจุบัน ถูกเลือก ผลการค้นหาตามวันที่อาจถูกชดเชยตั้งแต่หนึ่งวันขึ้นไป

หมายเหตุ รายการ รูปแบบปัจจุบัน จะปรากฏบนแท็บ รูปแบบ ของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ติดตั้งการปรับปรุง 929735 เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงนี้ ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://windowsupdate.microsoft.com

ปรับปรุงข้อมูล

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft

Windows Vista

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows Vista (KB929735) ทันที

Windows Vista รุ่น 64 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Vista สำหรับแพคเกจระบบ 64 บิต (KB929735) ทันที

วันที่ออก: 30 มกราคม 2550

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ 'วันที่และเวลา' ในแผงควบคุม
Windows Vista รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Msshsq.dll6.0.6000.16404229,88820 ธ.ค. 254906:03x86
Update-bf.mumไม่สามารถใช้งานได้1,96021 ธ.ค. 254905:32ไม่สามารถใช้งานได้
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้2,68021 ธ.ค. 254905:25ไม่สามารถใช้งานได้
X86_windowssearchengine-structuredquery.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16404_none_54da3fcae40f7ce5.manifestไม่สามารถใช้งานได้71121 ธ.ค. 254905:25ไม่สามารถใช้งานได้
X86_windowssearchengine-structuredquery.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20500_none_555fdb6dfd30b753.manifestไม่สามารถใช้งานได้71121 ธ.ค. 254905:25ไม่สามารถใช้งานได้
X86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16404_none_a5026e9e71025fcb.manifestไม่สามารถใช้งานได้62,16021 ธ.ค. 254905:32ไม่สามารถใช้งานได้
X86_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20500_none_a5880a418a239a39.manifestไม่สามารถใช้งานได้62,16021 ธ.ค. 254905:32ไม่สามารถใช้งานได้
Msshsq.dll6.0.6000.20500229,88820 ธ.ค. 254907:11x86
Windows Vista รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Amd64_windowssearchengine-structuredquery.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16404_none_b0f8db4e9c6cee1b.manifestไม่สามารถใช้งานได้71521 ธ.ค. 254905:25ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_windowssearchengine-structuredquery.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20500_none_b17e76f1b58e2889.manifestไม่สามารถใช้งานได้71521 ธ.ค. 254905:25ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16404_none_01210a22295fd101.manifestไม่สามารถใช้งานได้62,18821 ธ.ค. 254905:36ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_windowssearchengine-structuredquery_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20500_none_01a6a5c542810b6f.manifestไม่สามารถใช้งานได้62,18821 ธ.ค. 254905:36ไม่สามารถใช้งานได้
Msshsq.dll6.0.6000.16404318,97620 ธ.ค. 254906:45x64
Package_1_for_kb929735_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,97421 ธ.ค. 254905:32ไม่สามารถใช้งานได้
Package_1_for_kb929735~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้3,87121 ธ.ค. 254905:25ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb929735_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,75721 ธ.ค. 254905:32ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb929735~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้3,64421 ธ.ค. 254905:25ไม่สามารถใช้งานได้
Update-bf.mumไม่สามารถใช้งานได้1,96021 ธ.ค. 254905:32ไม่สามารถใช้งานได้
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้2,68021 ธ.ค. 254905:25ไม่สามารถใช้งานได้
Msshsq.dll6.0.6000.20500318,97620 ธ.ค. 254906:47x64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
816915 แนวทางการตั้งชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์สำหรับ Microsoft Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้สำหรับอธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 929735 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 เมษายน 2550 - Revision: 4.2
ใช้กับ
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Keywords: 
kbvistasp1fix atdownload kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe kbprb kbexpertiseinter KB929735

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com