Parodomas klaidos prane?imas ?Stop 0x9F?, pa?adinus kompiuter?, kuriame ?diegta ?Windows Vista? operacin? sistema, ir prie kurio prijungtas ?renginys, naudojantis IEEE 1394 jungt?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 929762 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Pa?adinus i? miego re?imo kompiuter?, kuriame ?diegta ?Windows Vista? operacin? sistema, gali b?ti parodytas pana?us klaidos prane?imas ?Stop 0x9F?:
STOP 0x0000009F (parametras1, parametras2, parametras3, parametras4)
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
?i problema i?tinka prie kompiuterio prijungus ?rengin?, naudojant? elektros ir elektronikos in?inerijos instituto (Institute of Electrical and Electronic Engineers ? IEEE) 1394 jungt?. Pvz., ?renginys ? 300 GB talpos kompanijos ?Maxtor? i?orinis standusis diskas ?One Touch II?, kompanijos ?Apple? grotuvas ?iPod? arba koks nors kitas ?renginys, kuriam prijungti naudojama jungtis ?IEEE 1394?.

SPRENDIMAS

Nor?dami pa?alinti ?i? trikt? ?diekite naujinim? 929762. Nor?dami j? ?diegti, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://update.microsoft.com

Naujinimo informacija

?iuos failus galite atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro


?Windows Vista? naujinimas (KB929762)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti KB929762 paket? dabar.

Naujinimas, skirtas ?Windows Vista? 64 bit? versijoms (KB929762)


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti KB929762 paket? dabar.

I?leidimo data: 2007 m. sausio 30 d.

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus naudojant tinklo paslaugas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri? buvo galima naudoti failo paskelbimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?.

Failo informacija

?io naujinio versija angl? kalba turi failo atributus (arba v?lesnius failo priedus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikas sura?yti pagal pasaulin? koordinuot?j? laik? (CUT). Per?i?rint failo informacij? jis pakei?iamas vietos laiku. Jei norite pamatyti skirtum? tarp CUT ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento ?Data ir laikas? skirtuk? Laiko juosta.
?Windows Vista? versijos, kuriose veikia x86
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo pavadinimasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Sbp2port.sys6.0.6000.2049976,9042006?12?1906:26x86
Update-bf.mumNetaikytina1,9712006?12?1915:24Netaikytina
Update.mumNetaikytina2,7022006?12?1915:22Netaikytina
X86_sbp2.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16403_none_43556358f8f9fa34.manifestNetaikytina1,4752006?12?1915:24Netaikytina
X86_sbp2.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20499_none_4383b0ae125b305a.manifestNetaikytina1,4752006?12?1915:24Netaikytina
Sbp2port.sys6.0.6000.1640376,9042006?12?1906:16x86
?Windows Vista?, 64 bit? versijos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo pavadinimasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Amd64_sbp2.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16403_none_9f73fedcb1576b6a.manifestNetaikytina1,4772006?12?1915:29Netaikytina
Amd64_sbp2.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20499_none_9fa24c31cab8a190.manifestNetaikytina1,4772006?12?1915:29Netaikytina
Sbp2port.sys6.0.6000.2049990,2162006?12?1907:19x64
Update-bf.mumNetaikytina1,9712006?12?1915:24Netaikytina
Update.mumNetaikytina2,7022006?12?1915:22Netaikytina
Sbp2port.sys6.0.6000.1640390,2162006?12?1906:57x64

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau pateiktus straipsni? numerius ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
816915 Nauja fail? ?vardijimo schema, skirta ?Microsoft Windows? programin?s ?rangos naujinim? paketams (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
824684 ?prastos terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as

Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 929762 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gegu??s 10 d. - Per?i?ra: 4.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Rakta?od?iai: 
kbvistasp1fix atdownload kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe kbprb kbexpertisebeginner KB929762

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com