Při pokusu o aktivaci systému Windows dochází k chybě 0x8007232b nebo 0x8007007B

Překlady článku Překlady článku

Příznaky

Při pokusu o aktivaci systému Windows Vista nebo Windows Server 2008 se zobrazuje chybová zpráva podobná následující:
Chyba při aktivaci: kód 0x8007232b
Název DNS neexistuje
Při pokusu o aktivaci systému Windows 7, Windows 8 nebo Windows Server 2012 se zobrazuje chybová zpráva podobná jedné z následujících zpráv:

Chybová zpráva 1
Systém Windows nelze aktivovat.
Hostitel Služby správy klíčů nebyl nalezen ve službě DNS (Domain Name System). Požádejte správce systému o ověření, zda je Služba správy klíčů ve službě DNS správně publikována.
Chyba: 0x8007232b
Popis:
Název DNS neexistuje.
Chybová zpráva 2
Chyba: 0x8007007B
"Nesprávná syntaxe názvu souboru, názvu adresáře nebo jmenovky svazku"
K tomuto problému může dojít, jsou-li splněny následující podmínky:
 • Instalujete z médií pro multilicenci některý z následujících operačních systémů:
  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Business,
  • Windows Server 2012 
  • Windows Server 2008 
  • Windows Server 2008 R2
 • Průvodce aktivací se nemůže připojit k hostitelskému počítači Služby správy klíčů (KMS).
Pokud používáte službu MSDN, TechNet nebo MAPs, máte pravděpodobně média pro multilicenci a pravděpodobně jste obdrželi kód MAK (Multiple Activation Key).

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, použijte podle situace jednu nebo více následujících metod.

Metoda 1: Aktivace pomocí kódu MAK (Multiple Activation Key) namísto Služby správy klíčů

Kliknutím sem část sbalíte nebo rozbalíte
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Pokud nebude použita aktivace pomocí Služby správy klíčů a není dostupný žádný server KMS, je třeba změnit kód Product Key na kód MAK. V případě služby MSDN (Microsoft Developer Network) nebo TechNet odpovídají skladovým jednotkám uvedeným níže obvykle média pro multilicence a jako kód Product Key je dodáván kód MAK.

Změňte kód Product Key na kód MAK. Postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  tlačítko Start
  , na příkaz Všechny programy, na příkaz Příslušenství a potom klikněte pravým tlačítkem myši na položku Příkazový řádek.
 2. Klikněte na tlačítko Spustit jako správce.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů
  Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
 3. Na příkazový řádek zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  slmgr -ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Poznámka: Řetězec xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx v tomto příkazu představuje kód MAK.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek

Metoda 2: Nakonfigurování hostitelského serveru Služby správy klíčů, jehož prostřednictvím se mohou klienti aktivovat

Kliknutím sem část sbalíte nebo rozbalíte
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Aktivace Služby správy klíčů vyžaduje, aby byl nakonfigurován hostitelský server Služby správy klíčů a umožňoval aktivaci klientů. Pokud v daném prostředí není nakonfigurován žádný hostitelský server Služby správy klíčů, nainstalujte a aktivujte hostitelský server Služby správy klíčů pomocí příslušného klíče hostitelského serveru Služby správy klíčů. Jakmile nakonfigurujete počítač v síti jako hostitele softwaru Služby správy klíčů, publikujte nastavení DNS (Domain Name System). Proces konfigurace hostitelského serveru Služby správy klíčů je přehledně shrnut ve videu
Nastavení hostitele Služby správy klíčů na počítači se systémem Windows Server 2008 R2


Další informace o tom, jak vytvořit server Služby správy klíčů a jak publikovat nastavení DNS, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Metoda 3: Klient nemůže v síti najít hostitele Služby správy klíčů

Kliknutím sem část sbalíte nebo rozbalíte
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Pokud je v síti nastaven hostitelský počítač Služby správy klíčů a klient nemůže v síti nalézt hostitele Služby správy klíčů pro aktivaci, postupujte takto:
 1. Ověřte, zda je počítač s nainstalovaným hostitelem Služby správy klíčů, který je aktivován pomocí kódu KMS, zaregistrován na serveru DNS: Postupujte takto:
  1. Klikněte na tlačítko Start
   Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   tlačítko Start
   , na příkaz Všechny programy, na příkaz Příslušenství a potom klikněte pravým tlačítkem myši na položku Příkazový řádek.
  2. Klikněte na tlačítko Spustit jako správce.

   Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů
   Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
  3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER: nslookup -type=all _vlmcs._tcp>kms.txt
  4. Otevřete soubor KMS.txt, který byl příkazem vytvořen. Tento soubor by měl obsahovat jednu nebo více položek podobných následující položce:
   _vlmcs._tcp.contoso.com              SRV service location: priority    = 0 weight     = 0 port      = 1688 svr hostname  = kms-server.contoso.com
  5. Jsou-li tyto položky _vlmcs v souboru uvedeny a obsahují-li očekávané názvy hostitelů Služby správy klíčů, přejděte k části Metoda 4.
 2. Ve výchozím nastavení hostitelský server Služby správy klíčů registruje záznam SRV služby DNS jednou za 24 hodin. Zkontrolujte v registru, zda se hostitelský server Služby správy klíčů registruje v systému DNS. Postupujte takto:
  1. Klikněte na tlačítko Start zadejte příkaz regedit a stiskněte klávesu Enter.
  2. Vyhledejte následující klíč registru a klikněte na něj:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SL
  3. Pokud v tomto klíči existuje podklíč DisableDnsPublishing a má hodnotu 1, Služba správy klíčů se na serveru DNS neregistruje. Jestliže podklíč DisableDnsPublishing chybí, vytvořte novou hodnotu typu DWORD s názvem DisableDnsPublishing. Pokud je přijatelná dynamická registrace, nastavte podklíč na hodnotu 0: Klikněte pravým tlačítkem myši na klíč DisableDnsPublishing, klikněte na příkaz Změnit, zadejte hodnotu 0 do pole Údaj hodnoty a potom klikněte na tlačítko OK.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Poznámka: Ve výchozím nastavení má tento klíč registru nedefinovanou hodnotu, která způsobuje dynamickou registraci každých 24 hodin.
Pokud služba serveru DNS nepodporuje dynamické aktualizace nebo pokud k dynamickým aktualizacím nedochází, lze ručně registrovat záznam VLMCS._TCP, SRV. Chcete-li ručně vytvořit záznam KMS SRV na serveru Microsoft DNS, postupujte takto:
 1. Na serveru DNS spusťte Správce DNS. Chcete-li spustit Správce DNS, klikněte na tlačítko Start, klikněte na položku Nástroje pro správu a pak klikněte na tlačítko DNS.
 2. Klikněte na server DNS, kde je nutné vytvořit záznam o prostředku SRV.
 3. Ve stromu konzoly rozbalte složku Zóny dopředného vyhledávání, klikněte pravým tlačítkem myši na doménu a pak klikněte na příkaz Jiné nové záznamy.
 4. Přejděte do dolní části seznamu, klikněte na položku Umístění služby - Service Location (SRV) a pak klikněte na tlačítko Vytvořit záznam.
 5. Zadejte následující informace:
  • Služba: _VLMCS
  • Protokol: _TCP
  • Číslo portu: 1688
  • Hostitel nabízející tuto službu: <FQDN_hostitele_KMS>
 6. Po dokončení klikněte na tlačítko OK a pak klikněte na tlačítko Hotovo.
Chcete-li ručně vytvořit záznamy SRV na serveru DNS kompatibilním s protokolem BIND 9.x, při vytváření záznamu uveďte následující informace.

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Poznámka: Pokud vaše organizace používá server DNS jiného výrobce, než je společnost Microsoft, můžete potřebné záznamy SRV vytvořit za předpokladu, že server DNS je kompatibilní s protokolem BIND 9.x.
 • Název=_vlmcs._TCP
 • Typ = SRV
 • Priorita = 0
 • Váha = 0
 • Port = 1688
 • Název hostitele = <FQDN nebo A-Name hostitele KMS>
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Poznámka: Pole Priorita a Váha nejsou používána Službou správy klíčů a klienty KMS jsou ignorována. Musí však být obsažena v souboru zóny.

Chcete-li na serveru BIND 9.x DNS nakonfigurovat podporu automatického publikování Služby správy klíčů, nakonfigurujte server BIND tak, aby umožňoval aktualizace záznamů o prostředcích z hostitelů Služby správy klíčů. Do definice zóny v souboru Named.conf nebo Named.conf.local například přidejte následující řádek:
allow-update { any; };
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek

Metoda 4: Ruční přiřazení serveru Služby správy klíčů

Kliknutím sem část sbalíte nebo rozbalíte
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Ve výchozím nastavení klienti Služby správy klíčů využívají funkci automatického zjišťování a dotazují se serveru DNS na seznam serverů, které publikovaly záznam _VLMCS v zóně členství daného klienta. Server DNS vrátí seznam hostitelů Služby správy klíčů v náhodném pořadí. Klient vybere hostitele Služby správy klíčů a pokusí se s ním navázat relaci. Pokud se pokus zdaří, klient uloží informace o tomto serveru do mezipaměti a použije je při dalším pokusu o obnovení. Pokud se vytvoření relace nezdaří, klient náhodně vybere jiný server. Důrazně doporučujeme použití funkce automatického zjišťování. Server Služby správy klíčů však můžete přiřadit ručně. Chcete-li to provést, otevřete příkazový řádek se zvýšenými oprávněními v klientovi Služby správy klíčů. Chcete-li otevřít příkazový řádek se zvýšenými oprávněními, klikněte na tlačítko Start
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Tlačítko Start
, dále na položky Všechny programy a Příslušenství, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Příkazový řádek a potom klikněte na příkaz Spustit jako správce.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů
Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.

Na příkazovém řádku se zvýšenými oprávněními použijte následující příkazy:
 • Chcete-li přiřadit hostitele Služby správy klíčů pomocí plně kvalifikovaného názvu domény hostitele, zadejte následující příkaz:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <FQDN_hostitele_KMS>:<port>
 • Chcete-li přiřadit hostitele Služby správy klíčů pomocí IP adresy verze 4, zadejte následující příkaz:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <adresa_IPv4><:port>
 • Chcete-li přiřadit hostitele Služby správy klíčů pomocí IP adresy verze 6, zadejte následující příkaz:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <adresa_IPv6><:port>
 • Chcete-li přiřadit hostitele Služby správy klíčů pomocí názvu NETBIOS hostitele, zadejte následující příkaz:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <název_NetBIOS><:port>
 • Chcete-li se v klientovi Služby správy klíčů vrátit k automatickému zjišťování, zadejte následující příkaz:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs –ckms
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek

Metoda 5: Klient nedokáže interpretovat název DNS serveru Služby správy klíčů nebo se k tomuto serveru nemůže připojit

Kliknutím sem část sbalíte nebo rozbalíte
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Pokud předchozí metody tyto potíže nevyřešily, mohou být způsobeny neschopností klienta připojit se k serveru Služby správ klíčů nebo jej vyhledat. Pokud jsou potíže způsobeny neschopností klienta přeložit název DNS serveru Služby správy klíčů nebo připojit se k tomuto serveru, postupujte takto:
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Poznámka: Následující kroky je třeba provést u klienta Služby správy klíčů, v němž došlo k chybě obsažené v názvu tohoto článku, není-li uvedeno jinak:
 1. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu Enter:
  IPCONFIG /all
 2. Z výsledků příkazu si opište přiřazenou IP adresu, adresu serveru DNS a výchozí adresu brány.
 3. Ověřte základní možnosti připojení IP k serveru DNS pomocí příkazu ping. Za tímto účelem spusťte následující příkaz.
  ping <IP_adresa_serveru_DNS>
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Poznámka: Pokud server na příkaz ping nereaguje, musíte nejprve vyřešit problém s příkazem ping.

  Další informace o postupu při řešení potíží s protokolem TCP/IP v případě, že server DNS nereaguje na příkaz ping, najdete v tématu sítě Microsoft TechNet Řešení potíží s protokolem TCP/IP.
 4. Ověřte, zda seznam hledání primárních přípon DNS obsahuje příponu domény DNS, kterou zaregistroval hostitel Služby správy klíčů.

  U počítačů, které se připojily k této doméně, automatické zjišťování DNS Služby správy klíčů vyžaduje, aby zóna DNS obsahovala záznam o prostředku SRV hostitele Služby správy klíčů. Tato zóna DNS odpovídá buď primární příponě DNS počítače, nebo doméně DNS služby Active Directory.

  U počítačů ve skupině automatické zjišťování DNS Služby správy klíčů vyžaduje, aby zóna DNS obsahovala záznam o prostředku SRV hostitele Služby správy klíčů. Tato zóna DNS odpovídá buď primární příponě DNS počítače, nebo názvu domény DNS, který je přiřazen protokolem DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Název domény je definován možností s hodnotou kódu 15, viz definice v dokumentu RFC (Request for Comments) 2132.
 5. Ověřte, že záznamy SRV hostitele Služby správy klíčů jsou registrovány na serveru DNS. Na příkazovém řádku se zvýšenými oprávněními zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu Enter:
  nslookup -type=all _vlmcs._tcp>kms.txt
 6. Otevřete soubor kms.txt, který byl vytvořen tímto příkazem. Tento soubor by měl obsahovat jednu nebo více položek podobných následující položce:
  _vlmcs._tcp.contoso.com              SRV service location: priority    = 0 weight     = 0 port      = 1688 svr hostname  = kms-server.contoso.com
  Ověřte IP adresu, název hostitele a port hostitele Služby správy klíčů.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Poznámka: Pokud je pomocí příkazu nslookup nalezen hostitel Služby správy klíčů, neznamená to, že klient DNS může hostitele Služby správy klíčů najít. Pokud je pomocí příkazu nslookup nalezen hostitel Služby správy klíčů, ale hostitelský server Služby správy klíčů stále nelze aktivovat, ověřte ostatní nastavení, například primární příponu DNS a seznam hledání přípon DNS.

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Poznámka: Záznamy SRV jsou registrovány v zóně DNS, jež odpovídá členství v doméně hostitele Služby správy klíčů. Předpokládejme například, že se hostitel Služby správy klíčů připojí k doméně contoso.com. V tomto scénáři hostitelský server Služby správy klíčů registruje záznam SRV VLMCS._TCP v rámci zóny DNS contoso.com. Proto je vytvořen záznam VLMCS._TCP.CONTOSO.COM. Pokud je v klientech nakonfigurováno použití jiné zóny DNS, automaticky publikujte Službu správy klíčů ve více doménách DNS. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Přihlaste se k hostiteli Služby správy klíčů.
  2. Otevřete příkazový řádek se zvýšenými oprávněními. To provedete kliknutím na tlačítko Start, na položku Všechny programy a na položku Příslušenství. Poté klikněte pravým tlačítkem myši na položku Příkazový řádek a pak klikněte na příkaz Spustit jako správce.

   Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů
   Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
  3. Na příkazovém řádku zadejte příkaz Regedit.exe a pak stiskněte klávesu ENTER.
  4. Vyhledejte následující klíč registru a klikněte na něj:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SL
  5. V podokně stromu klikněte na položku SL. Klikněte pravým tlačítkem na prázdné místo v podokně podrobností, přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na položku Víceřetězcová hodnota.
  6. Jako název nové hodnoty zadejte DnsDomainPublishList a pak stiskněte klávesu ENTER.
  7. Pravým tlačítkem myši klikněte na hodnotu DnsDomainPublishList a potom klikněte na příkaz Změnit.
  8. V dialogovém okně Upravit víceřetězcovou hodnotu zadejte všechny přípony domén DNS publikované Službou správy klíčů na samostatný řádek a pak klikněte na tlačítko OK.

   Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Poznámka: V systémech Windows 7 a Windows Server 2008 R2 je formát hodnoty DnsDomainPublishList různý.

   Další informace najdete v Technické referenční příručce k aktivaci multilicencí
  9. Restartujte službu SLS (Software Licensing Service) pomocí nástroje pro správu Služba. Tato operace vytvoří záznamy SRV.
 7. Ověřte, zda název hostitele, který je vrácen v posledním kroku, lze přeložit pomocí typické metody klienta Služby správy klíčů. Pokud je název přeložen, ověřte rovněž, zda je vrácená IP adresa přesná. Pokud některé z těchto ověřování selže, prověřte tyto potíže překladače adres klienta DNS.
 8. Chcete-li zkusit použít funkci automatického zjišťování Služby správy klíčů, spusťte na příkazovém řádku se zvýšenými oprávněními následující příkaz, který vymaže všechny názvy hostitelů Služby správy klíčů uložené v mezipaměti:
  cscript C:\Windows\System32\slmgr.vbs –ckms
 9. Máte-li pocit, že se jedná o potíže se záznamem SRV, zkuste použít některý z příkazů uvedených v části Metoda 4 a pokuste se určit hostitele Služby správy klíčů staticky. Následující příkazy lze použít k určení, zda se jedná o potíže s překladem názvů nebo se záznamem SRV. Pokud žádný z těchto příkazů potíže nevyřeší, je možné, že se vyskytl blokovaný port nebo nepřístupný hostitel, jak je uvedeno v dalším kroku.

  Nejprve spusťte následující příkazy:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <FQDN_hostitele_KMS>:<port>
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs –ato
  Pokud tyto příkazy potíže vyřeší, jednalo se o potíže se záznamem SRV, a je tedy třeba řešit potíže s tímto záznamem.

  Pokud tyto příkazy potíže nevyřešily, spusťte následující příkazy:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <IP adresa>:<port>
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs –ato
  Pokud tyto příkazy potíže vyřeší, jednalo se velmi pravděpodobně o potíže s překladem názvů.
 10. Port TCP 1688 je používán pro aktivaci komunikace mezi klientem a hostitelem Služby správy klíčů. Pokud se tato komunikace zdá být blokovaná, ověřte konfiguraci brány firewall a vše ostatní, co by mohlo blokovat port TCP 1688.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek

Další informace

Použijete-li k instalaci systému Windows 8, Windows 7, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Server 2012 nebo Windows Server 2008 médium pro multilicenci, instalační proces použije generický kód Product Key. Při pokusu o aktivaci systému Windows 8, Windows 7, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Server 2012 nebo Windows Server 2008 průvodce aktivací vyhledá pomocí služby DNS počítač se systémem Windows 8, Windows 7, Windows Vista nebo Windows Server 2008, v němž je spuštěn software Služby správy klíčů. Když průvodce po dotazu na službu DNS nenajde položku DNS pro hostitelský počítač Služby správy klíčů, zobrazí se chybová zpráva. Pokud jste nastavili hostitelský počítač Služby správy klíčů, nejsou správné položky DNS v klientském počítači vidět. Pokud jste hostitelský počítač Služby správy klíčů nenastavili, je třeba ho vytvořit nebo přejít k metodě s kódem MAK, a takto aktivovat instalaci multilicence.

Média pro multilicenci pro skladové jednotky Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Vista Enterprise, Windows 8 Enterprise a Windows 7 Enterprise naleznete na webu Microsoft Developer Network (MSDN) a Microsoft TechNet. Média pro multilicenci nevyzývají v průběhu instalace k zadání kódu Product Key. Pokud nezměníte kód Product Key na kód MSDN, zobrazí se při pokusu o aktivaci operačního systému chybová zpráva. Použijete-li média MSDN nebo TechNet, je třeba změnit kód Product Key na kód MSDN. Ke změně kódu Product Key použijte pododdíl Metoda 1 v oddílu Řešení.

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Poznámka: Kódem Product Key MSDN nebo TechNet pro systém Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista Enterprise, Windows 8 Enterprise a Windows 7 Enterprise je kód MAK.

Odkazy

Další informace o aktivaci multilicencí naleznete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base: 929712: Informace o aktivaci multilicencí v systémech Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 a Windows 7

Další informace o multilicencích najdete na webu Microsoft Volume Licensing .

Další informace o postupu při aktivaci kopií systémů Windows Vista a Windows Server 2008, které byly nainstalovány z médií pro multilicence, najdete na webové stránce Product Activation and Key Information (Aktivace produktů a informace o klíčích).

O tomto článku

ID článku: 929826
Poslední revize: 24. června 2014
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:: Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Foundation, Microsoft Hyper-V Server 2012, Windows Server 2012 Standard, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
Chcete uvést svůj názor na tento článek?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.