Straipsnio ID: 929826 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Kai bandote aktyvinti Windows Vista ar Windows Server 2008, gaunate klaidos prane?im?, pana?? ? ??:
Aktyvinimo klaida: Kodas 0x8007232b
DNS pavadinimo n?ra
Kai bandote aktyvinti Windows 7, Windows 8, arba Windows Server 2012, galite gauti klaidos prane?im?, pana?? ? vien? i? ?i? prane?im?:

Klaidos prane?imas 1
Windows negali b?ti suaktyvinta.
Rakt? valdymo tarnybos (KMS) priiman?iosios gali b?ti ?sik?rusios domen? vard? sistemos (DNS), pra?ome tur?ti savo sistemos administratoriaus patikrinti, ar kad per km yra tinkamai publikuoti DNS.
Klaida: 0x8007232b
Apra?ymas:
DNS pavadinimo n?ra.
Klaidos prane?imas 2
Klaida: 0x8007007B
"Failo vardas, katalogo pavadinim? arba t?rio ?enklo sintaks? yra neteisinga"

Prie?astis

?i problema gali kilti, jei ?ios s?lygos teisingos:
 • Galite naudoti licencijuot? ?iniasklaidos ?diegti vien? i? ?i? operacini? sistem?:
  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2
 • Aktyvinimo vedlys negali prisijungti prie rakt? valdymo tarnybos (KMS) pagrindin? kompiuter?.


Jei naudojate MSDN, TechNet arba ?em?lapius, grei?iausiai turite licencijuot? ?iniasklaidos, ir grei?iausiai buvo suteikta keli? aktyvinim? rakt? (MAK).

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, naudokite vien? ar daugiau i? ?i? b?d?, atsi?velgdami ? savo situacij?.


1 metodas: Naudoti keli? aktyvinim? kodo vietoj KMS aktyvinimas

2 metodas: Konfig?ruoti KMS pagrindinio kompiuterio serverio klientams ?jungti prie?

3 metodas: Klientas negali rasti KMS pagrindinio kompiuterio tinkle aktyvinti

4 metodas: Rankiniu b?du priskirti KMS serveris

5 metodas: U?sakovas negali i?spr?sti DNS pavadinimas KMS serveris arba negali prisijungti prie KMS serveris

Daugiau informacijos

Naudodami licencijuot? ?iniasklaidos ?diegti Windows 8, Windows 7, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Server 2012, ar Windows Server 2008, diegimo procesas naudoja bendriniu produkto kod?. Kai bandote suaktyvinti Windows 8, Windows 7, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Server 2012 arba Windows Server 2008, aktyvinimo vedlys naudoja DNS rasti Windows 8 pagrindu, Windows 7-based, Windows Vista, Windows Server 2012 pagrindu, arba Windows Server 2008-kompiuteris, kuriame veikia KMS programin? ?rang?. Kai vedlys pateikia u?klaus? DNS ir neranda DNS ?ra?as KMS pagrindin? kompiuter?, vedlys ataskait? klaidos prane?im?. Jei KMS pagrindinio kompiuterio kompiuterio s?ranka, teising? DNS ?ra?ai n?ra vertinamas kliento kompiuterio. Jei neturite KMS pagrindinio kompiuterio kompiuterio s?ranka, reikia nustatyti KMS pagrindin? kompiuter? arba perjungti ? tai MAK produkto pagrindinis b?das aktyvuoti savo apimties licencijos diegimo.

Microsoft Developer Network (MSDN) ir Microsoft TechNet tiekimo ?iniasklaidos licencijuot? Windows Server 2008 atsarg? saugojimo vienetus (SKU), skirtas Windows Server 2008 R2 SKU, u? Windows Server 2012 SKU, Windows Vista Enterprise SKU Windows 8 Enterprise SKU, ir d?l Windows 7 Enterprise SKU. Tomo licencijuota ?iniasklaidos bus ne greitai produkto rakto diegimo metu. Jei nenorite keisti produkto kod? ? MSDN rakt?, gaunate klaidos prane?im? bandydami suaktyvinti operacin?s sistemos. Jei naudojate MSDN ar TechNet ?iniasklaidos, turite pakeisti produkto kod? ? MSDN produkto kod?. Naudoti su "metodas 1", esant? "Skiriamoji geba" skyriuje pakeisti produkto kod?.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba. MSDNor TechNet produkto rakt? Windows Server 2012, skirtas Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista Enterprise, Windows 8 Enterprise arba Windows 7 Enterprise yra MAK produkto kod?.

Nuorodos

Daugiau informacijos apie Tomas aktyvinimas, rasite Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje 929712: Tomas aktyvinimas informacija Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 ir Windows 7

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie bendrojo licencijavimo, eikite ? ? Microsoft Bendrojo licencijavimo svetain?je.

Daugiau informacijos apie tai, kaip aktyvinti kopijos Windows Vista ar Windows Server 2008, kurios buvo ?diegtos naudojant licencijuot? ?iniasklaidos, kad Produkto aktyvinimas ir svarbiausia informacija tinklalap?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 929826 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. baland?io 2 d. - Per?i?ra: 4.0
Taikoma:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Enterprise N
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Microsoft Hyper-V Server 2012
 • Windows Server 2012 Standard
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbvolumelicensing kbactivation kbtshoot kberrmsg kbprb kbmt KB929826 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 929826

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com