Fout 0x8007232b of 0x8007007B treedt op wanneer u probeert Windows te activeren

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen

Symptomen

Er wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven wanneer u Windows Vista of Windows Server 2008 wilt activeren:
Fout tijdens activeren: Code 0x8007232b
DNS-naam bestaat niet
Er wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven wanneer u Windows 7, Windows 8 of Windows Server 2012 wilt activeren:

Foutbericht 1
Windows kan niet worden geactiveerd.
KMS-host (Key Management Services) is niet gevonden in DNS (Domain Name System). Laat door uw systeembeheerder verifiëren of een KMS correct is gepubliceerd in DNS.
Fout: 0x8007232b
Beschrijving:
DNS-naam bestaat niet.
Foutbericht 2
Fout: 0x8007007B
'De syntaxis van de bestandsnaam, mapnaam of volumelabel is onjuist'
Dit probleem kan optreden in de volgende gevallen:
 • U gebruikt media met een volumelicentie voor de installatie van een van de volgende besturingssystemen:
  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2
 • De wizard Activering kan geen verbinding maken met een KMS-hostcomputer (Key Management Service).
Als u gebruikmaakt van MSDN, TechNet of MAP's, beschikt u waarschijnlijk over media met een volumelicentie en hebt u een MAK (Multiple Activation Key) ontvangen.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen met een of meer van de volgende methoden, afhankelijk van uw situatie:

Methode 1: Een code voor meerdere activeringen gebruiken in plaats van KMS-activering

Klik hier als u de sectie wilt uitvouwen of samenvouwen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Als u geen gebruikmaakt van KMS-activering en er geen KMS-server is, moet de productcode worden gewijzigd in een MAK. Voor MSDN (Microsoft Developer Network) en voor TechNet geldt, dat de SKU's (Stock-Keeping Units) die onder de media worden vermeld gewoonlijk media met een volumelicentie zijn en dat de verstrekte productcode een MAK-code is.

Wijzig de productcode in een MAK. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik achtereenvolgens op Start
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  knop Start
  , Alle programma's en Bureau-accessoires en klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt.
 2. Klik op Als administrator uitvoeren.

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Toegangsbeheersmachtiging op gebruikersniveau
  Als u om een beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of bevestigt u de bewerking.
 3. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk vervolgens op Enter:
  slmgr -ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Opmerking In deze opdracht staat de tijdelijke aanduiding xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx voor uw MAK-productcode.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Methode 2: Een KMS-hostserver configureren via welke de clients kunnen worden geactiveerd

Klik hier als u de sectie wilt uitvouwen of samenvouwen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Er moet voor de KMS-activering een KMS-hostserver worden geconfigureerd om de clients te kunnen activeren. Als er in uw omgeving geen KMS-hostservers zijn geconfigureerd, installeert en activeert u een KMS-hostserver door gebruik te maken van een toepasselijke KMS-hostservercode. Nadat u een computer op het netwerk hebt geconfigureerd als host voor de KMS-software, publiceert u de DNS-instellingen (Domain Name System). Voor een overzicht van het configuratieproces van de KMS-hostserver gaat u naar
Video Een KMS-host instellen op een computer met Windows Server 2008 R2.


Ga naar de volgende Microsoft-websites voor meer informatie over het instellen van een KMS-server en over het publiceren van DNS-instellingen:

Methode 3: De client kan geen KMS-host voor het activeren op het netwerk vinden

Klik hier als u de sectie wilt uitvouwen of samenvouwen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Volg de volgende stappen als er op uw netwerk een KMS-hostcomputer is ingesteld en als de client de KMS-host voor het activeren niet op het netwerk kan vinden:
 1. Controleer of de computer met de KMS-host die is geactiveerd met behulp van een KMS-code over een DNS-registratie beschikt. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik achtereenvolgens op Start
   Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
   knop Start
   , Alle programma's en Bureau-accessoires en klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt.
  2. Klik op Als administrator uitvoeren.

   Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
   Toegangsbeheersmachtiging op gebruikersniveau
   Als u om een beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of bevestigt u de bewerking.
  3. Typ de volgende opdracht achter de opdrachtprompt en druk op Enter: nslookup -type=all _vlmcs._tcp>kms.txt
  4. Open het bestand KMS.txt dat via deze opdracht is gegenereerd. Dit bestand moet een of meer vermeldingen van de volgende strekking bevatten:
   _vlmcs._tcp.contoso.com              SRV service location: priority    = 0 weight     = 0 port      = 1688 svr hostname  = kms-server.contoso.com
  5. Als de _vlmcs-vermeldingen aanwezig zijn en als deze de verwachte KMS-hostnamen bevatten, gaat u naar de sectie Methode 4.
 2. Standaard registreert een KMS-hostserver om de 24 uur op een dynamische wijze een DNS SRV-record. Controleer het register om te bepalen of de KMS-hostserver wordt geregistreerd bij DNS. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op Start, typ regedit en druk op Enter.
  2. Zoek naar de volgende registersleutel en selecteer deze:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SL
  3. Als de subsleutel DisableDnsPublishing aanwezig is en de waarde 1 heeft, heeft de KMS-service geen DNS-registratie. Als de subsleutel DisableDnsPublishing ontbreekt, maakt u een nieuwe DWORD-waarde met de naam DisableDnsPublishing. Als dynamische registratie aanvaardbaar is, wijzigt u de waarde van de subsleutel in 0. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op DisableDnsPublishing, klik op Wijzigen, typ 0 in het vak Waardegegevens en klik op OK.

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Opmerking Standaard heeft deze registersleutel een niet-gedefinieerde waarde die resulteert in een dynamische registratie om de 24.
Als de DNS Server-service geen ondersteuning biedt voor dynamische updates of als er geen dynamische updates plaatsvinden, kan de VLMCS._TCP, SRV-record handmatig worden geregistreerd. Volg de volgende stappen als u op een handmatige wijze een KMS SRV-record wilt maken op een Microsoft DNS-server:
 1. Open DNS-beheer op de DNS server. Klik op Start, klik op Systeembeheer en klik vervolgens op DNS om DBS-beheer te openen.
 2. Klik op de DNS-server waarop u de SRV-bronrecord hebt gemaakt.
 3. Vouw Zone voor forward lookup uit in de consolestructuur, klik met de rechtermuisknop op het domein en klik op Andere nieuwe records.
 4. Schuif omlaag in de lijst, klik op Locatie van service (SRV) en klik vervolgen op Record maken.
 5. Typ de volgende informatie:
  • Service: _VLMCS
  • Protocol: _TCP
  • Port number: 1688
  • Host offering the service: <FQDN_of_KMS_Host>
 6. Wanneer u klaar bent, klikt u op OK en vervolgens klikt u op Sluiten.
Als u handmatig SRV-records wilt maken op een DNS-server die voldoet aan BIND 9.x, moet u de volgende informatie opnemen wanneer u de record maakt.

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Opmerking Als uw organisatie gebruikmaakt van een andere DNS-server dan een Microsoft-DNS-server, kunt u de vereiste SRV maken op voorwaarde dat de DNS-server voldoet aan BIND 9.x.
 • Name=_vlmcs._TCP
 • Type=SRV
 • Priority = 0
 • Weight = 0
 • Port = 1688
 • Hostname = <FQDN or A-Name of the KMS host>
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Opmerking De velden Priority en Weight worden door KMS niet gebruikt en worden door de KMS-client genegeerd. Deze moeten echter wel in het zonebestand worden opgenomen.

Als u wilt instellen dat een BIND 9.x-DNS-server ondersteuning biedt voor automatische KMS-publicatie, moet u de BIND-server zo instellen dat bronrecordupdates vanaf KMS-hosts worden ingeschakeld. Voeg daartoe bijvoorbeeld de volgende regel toe aan de zonedefinitie in Named.conf of in Named.conf.local:
allow-update { any; };
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Methode 4: Handmatig een KMS-server toewijzen

Klik hier als u de sectie wilt uitvouwen of samenvouwen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
De KMS-clients maken standaard gebruik van de automatische detectiefunctie en verzenden een query aan de DNS-server voor een lijst met servers binnen de lidmaatschapzone van de client die de _VLMCS-record hebben gepubliceerd. DNS-server geeft een lijst met KMS-hosts in een willekeurige volgorde als resultaat. De client kiest vervolgens een KMS-host en probeert een sessie tot stand te brengen. Als deze poging slaagt, plaatst de client de server in cache en probeert de client om deze voor de volgende vernieuwingspoging te gebruiken. Als het tot stand brengen van een sessie mislukt, kiest de client een willekeurige andere server. Het wordt met klem aangeraden om deze automatische detectiefunctie gebruiken. U kunt echter op een handmatige wijze een KMS-server toewijzen. Open hiervoor een opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheden op de KMS-client. Ga als volgt te werk als u een opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheden wilt openen: klik op Start
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
de knop Start
, klik op Alle programma's en Bureau-accessoires. Klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en klik vervolgens op Als administrator uitvoeren.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Toegangsbeheersmachtiging op gebruikersniveau
Als u om een beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of bevestigt u de bewerking.

Gebruik de volgende opdrachten vanaf een opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheden:
 • Typ de volgende opdracht als u een KMS-host wilt toewijzen door gebruik te maken van de FQDN van de host:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <KMS_FQDN>:<port>
 • Typ de volgende opdracht als u een KMS-host wilt toewijzen door gebruik te maken van het IP4-adres van de host:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <IPv4Address><:port>
 • Typ de volgende opdracht als u een KMS-host wilt toewijzen door gebruik te maken van het IP6-adres van de host:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <IPv6Address><:port>
 • Typ de volgende opdracht als u een KMS-host wilt toewijzen door gebruik te maken van de NETBIOS-naam van de host:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <NetbiosName><:port>
 • Typ de volgende opdracht als u een KMS-client opnieuw wilt instellen op automatische detectie:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs ?ckms
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Methode 5: De client kan de DNS-naam van de KMS-server niet omzetten of kan geen verbinding maken met de KMS-server

Klik hier als u de sectie wilt uitvouwen of samenvouwen
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Als u er niet in bent geslaagd om het probleem op te lossen aan de hand van de vorige methoden, is het probleem mogelijk te wijten aan het vermogen van de client om de DNS-naam om te zetten of om verbinding te maken met de KMS-server. Volg de volgende stappen als het probleem is te wijten aan het vermogen van de client om de DNS-naam van de KMS-server om te zetten of om verbinding met de KMS-server te maken:
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Opmerking De volgende stappen moeten worden uitgevoerd op een KMS-client waarop de fout is opgetreden die in de titel wordt vermeld, tenzij anders is aangegeven:
 1. Typ de volgende opdracht achter de opdrachtprompt en druk op Enter:
  IPCONFIG /all
 2. Noteer na gebruik van de opdracht het toegewezen IP-adres, het DNS-serveradres en het adres van de standaardgateway.
 3. Controleer de basis-IP-connectiviteit met de DNS-server door gebruik te maken van de opdracht ping. Voer hiertoe de volgende opdracht uit:
  ping <IP-adres van de DNS-server>
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Opmerking Als de server niet via deze opdracht kan worden gepingd, moet dit probleem eerst worden opgelost.

  Als de DNS-server niet kan worden gepingd, raadpleegt u voor meer informatie over het oplossen van TCP/IP-problemen het Microsoft TechNet-onderwerp TCP/IP-problemen oplossen.
 4. Controleer of de zoeklijst van het primaire DNS-achtervoegsel het DNS-domeinachtervoegsel bevat en controleer of de KMS-host is geregistreerd.

  Voor computers die zijn lid geworden van het domein, geldt dat het voor automatische DNS-detectie van KMS noodzakelijk is dat de DNS-zone de SRV-bronrecord voor de KMS-host bevat. Deze DNS-zone is de DNS-zone die correspondeert met het primaire DNS-achtervoegsel van de computer of met het domein van de Active Directory-DNS-server.

  Voor werkgroepcomputers geldt dat het voor automatische DNS-detectie van KMS noodzakelijk is dat de DNS-zone de SRV-bronrecord voor de KMS-host bevat. Deze DNS-zone is de DNS-zone die correspondeert met het primaire DNS-achtervoegsel van de computer of met de DNS-domeinnaam die door het DHCP-protocol (Dynamic Host Configuration Protocol) is toegewezen. Deze domeinnaam wordt gedefinieerd door de optie met de codewaarde 15, zoals is gedefinieerd in RFC (Request for Comments) 2132.
 5. Controleer of er een DNS-registratie bestaat voor de SRV-records van de KMS-host. Typ de volgende opdracht achter de opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheden en druk op Enter:
  nslookup -type=all _vlmcs._tcp>kms.txt
 6. Open het bestand Kms.txt dat via deze opdracht is gegenereerd. Dit bestand moet een of meer vermeldingen van de volgende strekking bevatten:
  _vlmcs._tcp.contoso.com              SRV service location: priority    = 0 weight     = 0 port      = 1688 svr hostname  = kms-server.contoso.com
  Controleer het IP-adres, de hostnaam en de poort van de KMS-host.

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Opmerking Als de KMS-host via de opdracht nslookup wordt gevonden, houdt dit niet automatisch in dat de DNS-client de KMS-host eveneens kan vinden. Als de KMS-host via de opdracht nslookup wordt gevonden en als u de KMS-hostserver nog steeds niet kunt activeren, moet u andere instellingen controleren, zoals het primaire DNS-achtervoegsel en de zoeklijst van het DNS-achtervoegsel.

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Opmerking De SRV-records worden geregistreerd in de DNS-zone die correspondeert met het lidmaatschap van het KMS-hostdomein. Stel bijvoorbeeld dat een KMS-host lid wordt van het domein contoso.com. In dit scenario registeert de KMS-host de bijbehorende VLMCS._TCP SRV-record onder de DNS-zone van contoso.com. Dit leidt ertoe dat de record VLMCS._TCP.CONTOSO.COM wordt gemaakt. Als de clients zijn geconfigureerd voor het gebruik van een andere DNS-zone, moet u gebruikmaken van automatische KMS-publicatie in meerdere DNS-domeinen. Volg hiertoe de volgende stappen:
  1. Meld u aan bij een KMS-host.
  2. Open een opdrachtregelvenster met verhoogde rechten. Klik hiertoe achtereenvolgens op Start, Alle programma's en Bureau-accessoires, klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en klik vervolgens op Als administrator uitvoeren.

   Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
   Machtiging Gebruikersaccountbeheer
   Als u wordt gevraagd om een administratorwachtwoord of om bevestiging, typt u uw wachtwoord of bevestigt u de bewerking.
  3. Typ Regedit.exe op de opdrachtregel en druk vervolgens op ENTER.
  4. Klik op de volgende registersleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SL
  5. Klik in het structuurvenster op SL. Klik met de rechtermuisknop op een leeg gebied van het detailvenster, wijs Nieuw aan en klik vervolgens op Tekenreekswaarde.
  6. Typ DnsDomainPublishList als de naam voor de nieuwe waarde en druk vervolgens op ENTER.
  7. Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe waarde DnsDomainPublishList en klik op Wijzigen.
  8. Typ in het dialoogvenster Waarde met meerdere tekenreeksen bewerken de afzonderlijke DNS-naamachtervoegsel die door de KMS worden gepubliceerd op afzonderlijke regels en klik vervolgens op OK.

   Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
   Opmerking Voor Windows 7 en voor Windows Server 2008 R2 geldt dat de indeling voor DnsDomainPublishList afwijkt.

   Zie voor meer informatie het onderwerp Volume Activation Technical Reference Guide
  9. Start de Software Licensing-service opnieuw met behulp van het beheerhulpmiddel Service. Hierdoor worden de SRV-records gemaakt.
 7. Controleer of de hostnaam die in de laatste stap als resultaat wordt gegeven, via een normale methode op de KMS-client kan worden omgezet. Controleer wanneer de naam is omgezet tevens of het IP-adres dat als resultaat wordt gegeven nauwkeurig is. Als een van deze verificaties mislukt, moet dit DNS-clientomzettingsprobleem worden opgelost.
 8. Als wordt geprobeerd om de automatische KMS-detectiefunctie te gebruiken, moet de volgende opdracht worden uitgevoerd vanuit een opdrachtpromptvenster met verhoogde rechten om eerder in cache opsgeslagen KMS-hostnamen te wissen:
  cscript C:\Windows\System32\slmgr.vbs ?ckms
 9. Als u vermoedt dat er sprake is van een probleem met de SRV-record, kunt u dit probleem oplossen door een van de opdrachten te gebruiken die zijn beschreven in de sectie Methode 4 om een KMS-host op een statische wijze in te stellen. De volgende opdrachten kunnen worden gebruikt om te achterhalen of het een probleem met de naamomzetting of een probleem met de SRV-record betreft. Als het probleem niet via deze opdrachten kan worden opgelost, is er mogelijk sprake van een geblokkeerde poort of een niet-toegankelijke host, zoals in de volgende stap is beschreven.

  Voer eerst de volgende opdrachten uit:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <KMS_FQDN>:<port>
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs ?ato
  Als het probleem via deze twee opdrachten wordt opgelost, betreft het een probleem met de SRV-record en moet u dit oplossen.

  Voer de volgende opdrachten uit als het probleem niet via deze opdrachten kan worden verholpen:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <IP Address>:<port>
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs ?ato
  Als het probleem via deze opdrachten kan worden verholpen, betreft het waarschijnlijk een probleem met de naamomzetting.
 10. De TCP-poort 1688 wordt gebruikt voor de activeringscommunicatie tussen de KMS-client en de KMS-host. Als de communicatie mogelijk wordt geblokkeerd, moet u de firewallconfiguraties of andere zaken controleren die TCP-poort 1688 zouden kunnen blokkeren.
Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen

Voor meer informatie

Als u Windows 8, Windows 7, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Server 2012 of Windows Server 2008 installeert vanaf media met een volumelicentie, wordt er een algemene productcode gebruikt door het installatieproces. Wanneer u vervolgens probeert Windows 8, Windows 7, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Server 2012 of Windows Server 2008 te activeren, maakt de wizard Activering gebruik van DNS om te zoeken naar een computer met Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 of Windows Server 2008 waarop de KMS-software wordt uitgevoerd. Wanneer de wizard via DNS een DNS-naam voor de KMS-hostcomputer probeert te vinden, wordt het beschreven foutbericht weergegeven. Als er een KMS-hostcomputer is geconfigureerd, worden de juiste DNS-vermeldingen niet gevonden door de clientcomputer. Als er geen KMS-hostcomputer is geconfigureerd, moet u dit alsnog doen of moet u gebruikmaken van een MAK-productcode om de installatie met volumelicentie te activeren.

MSDN (Microsoft Developer Network) en Microsoft TechNet leveren media met volumelicenties voor SKU's (Stock-Keeping Units) voor Windows Server 2008, voor SKU's voor Windows Server 2008 R2, voor SKU's voor Windows Server 2012, voor SKU's voor Windows Vista Enterprise, voor SKU's voor Windows 8 Enterprise en voor SKU's voor Windows 7 Enterprise. De media met volumelicenties vragen tijdens installatie niet om een productcode. Als u de productcode niet wijzigt in de MSDN-code, wordt een foutbericht weergegeven als u probeert om het besturingssysteem te activeren. Als u media van MSDN of TechNet gebruikt, moet u de productcode wijzigen in de MSDN-productcode. Gebruik de subsectie 'Methode 1' van de sectie 'Oplossing' om de productcode te wijzigen.

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Opmerking De MSDN- of TechNet-productcode voor Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista Enterprise, Windows 8 Enterprise en Windows 7 Enterprise is de MAK-productcode.

Referenties

Zie voor meer informatie over Volume Activation Microsoft Knowledge Base-artikel 929712: Informatie over volumeactivering voor Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 en Windows 7

Ga voor meer informatie over volumelicenties naar de website Microsoft Volume Licensing .

Als u meer informatie wilt over het activeren van exemplaren van Windows Vista of Windows Server 2008 die zijn geïnstalleerd vanaf media met een volumelicentie, gaat u naar de website Productactivering en belangrijke informatie .

Over dit artikel

Artikel ID: 929826
Laatste beoordeling: dinsdag 24 juni 2014
De informatie in dit artikel is van toepassing op:: Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Foundation, Microsoft Hyper-V Server 2012, Windows Server 2012 Standard, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
Wilt u feedback geven over dit artikel?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.