Pri pokuse o aktiváciu systému Windows sa vyskytuje chyba 0x8007232b alebo 0x8007007B

Preklady článku Preklady článku

Príznaky

Pri pokuse o aktiváciu systému Windows Vista alebo Windows Server 2008 sa zobrazuje chybové hlásenie podobné nasledujúcemu:
Activation Error: Code 0x8007232b
DNS Name does not exist
Pri pokuse o aktiváciu systému Windows 7, Windows 8 alebo Windows Server 2012 sa zobrazilo chybové hlásenie podobné nasledujúcemu:

Chybové hlásenie 1
Windows could not be activated.
Key management services (KMS) host could not be located in domain name system (DNS), please have your system adminstrator verify that a KMS is published correctly in DNS.
Error: 0x8007232b
Description:
DNS name does not exist.
Chybové hlásenie 2
Error: 0x8007007B
The file name, directory name, or volume label syntax is incorrect
Tento problém sa môže vyskytnúť, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
 • Na inštaláciu nasledujúcich operačných systémov používate médiá s hromadnými licenciami:
  • Windows 8,
  • Windows 7,
  • Windows Vista Enterprise,
  • Windows Vista Business,
  • Windows Server 2012,
  • Windows Server 2008,
  • Windows Server 2008 R2.
 • Sprievodca aktiváciou sa nemôže pripojiť k hostiteľskému počítaču so službou Key Management Service (KMS) na správu kľúčov.
Ak používate službu MSDN, TechNet alebo ste sa prihlásili na odber služieb MAP, pravdepodobne máte médiá s hromadnými licenciami a kód pre viaceré aktivácie (MAK).

Riešenie

Ak chcete odstrániť tento problém, postupujte podľa postupu, ktorý zodpovedá vašej situácii.

Postup 1: Použitie aktivácie s kódom pre viaceré aktivácie (MAK) namiesto aktivácie so službou KMS

Kliknutím sem zbaľte alebo rozbaľte túto časť
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Ak sa nebude používať aktivácia so službou KMS a ak nie je k dispozícii žiadny server so službou KMS, kód Product Key by sa mal zmeniť na kód pre viaceré aktivácie (MAK). Ak používate službu Microsoft Developer Network (MSDN) alebo TechNet, skladové jednotky (SKU) uvedené pod médiom sú zvyčajne médiá s hromadnými licenciami a poskytnutý kód Product Key je kód pre viaceré aktivácie (MAK).

Zmeňte kód Product Key na kód pre viaceré aktivácie (MAK). Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart)
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  tlačidlo Start (Štart)
  , kliknite na položku All Programs (Všetky programy), na položku Accessories (Príslušenstvo) a potom kliknite pravým tlačidlom na položku Command Prompt (Príkazový riadok).
 2. Kliknite na položku Run as administrator (Spustiť ako správca).

  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Povolenie riadenia prístupu používateľov
  Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo poskytnite potvrdenie.
 3. Do príkazového riadka zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves Enter:
  slmgr -ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Poznámka: Zástupný reťazec xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx v tomto príkaze predstavuje kód pre viaceré aktivácie (MAK).
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok

Postup 2: Konfigurácia hostiteľského servera so službou KMS, ktorý budú klienti používať pri aktivácii

Kliknutím sem zbaľte alebo rozbaľte túto časť
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Aktivácia so službou KMS vyžaduje, aby bol nakonfigurovaný hostiteľský server so službou KMS, ktorý budú klienti používať pri aktivácii. Ak nemáte vo vašom prostredí nainštalované žiadne hostiteľské servery so službou KMS, nainštalujte a aktivujte hostiteľský server so službou KMS použitím príslušného kódu hostiteľského servera so službou KMS. Keď nakonfigurujete počítač v sieti na hosťovanie softvéru KMS, publikujte nastavenia služby DNS (Domain Name System). Súhrnné informácie o procese konfigurácie hostiteľského servera so službou KMS obsahuje
video Nastavenie hostiteľa služby KMS v počítači so systémom Windows Server 2008 R2.


Ďalšie informácie o nastavení servera so službou KMS a o publikovaní nastavení DNS nájdete na nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft:

Postup 3: Klient nemôže v sieti vyhľadať hostiteľa služby KMS, ktorého by mohol použiť pri aktivácii

Kliknutím sem zbaľte alebo rozbaľte túto časť
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Ak máte v sieti nastavený hostiteľský počítač so službou KMS a klient ho pri vykonávaní aktivácie nemôže v sieti nájsť, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný hostiteľský softvér služby KMS a či je aktivovaný použitím kódu KMS registrovaného v službe DNS. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart)
   Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
   tlačidlo Start (Štart)
   , kliknite na položku All Programs (Všetky programy), na položku Accessories (Príslušenstvo) a potom kliknite pravým tlačidlom na položku Command Prompt (Príkazový riadok).
  2. Kliknite na položku Run as administrator (Spustiť ako správca).

   Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
   Povolenie riadenia prístupu používateľov
   Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo poskytnite potvrdenie.
  3. Do príkazového riadka zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves ENTER: nslookup -type=all _vlmcs._tcp>kms.txt
  4. Otvorte súbor KMS.txt vygenerovaný príkazom. Súbor by mal obsahovať jednu alebo viaceré položky podobné nasledujúcej položke:
   _vlmcs._tcp.contoso.com              SRV service location: priority    = 0 weight     = 0 port      = 1688 svr hostname  = kms-server.contoso.com
  5. Ak súbor obsahuje položky „_vlmcs“ a ak tieto položky obsahujú očakávané názvy hostiteľov služby KMS, prejdite na postup 4.
 2. V predvolenom nastavení hostiteľský server so službou KMS dynamicky registruje záznam DNS SRV každých 24 hodín. Skontrolujte databázu Registry a overte, či sa hostiteľský server so službou KMS registruje v službe DNS. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), zadajte reťazec regedit a stlačte kláves Enter.
  2. V databáze Registry vyhľadajte nasledujúci kľúč a kliknite naň:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SL
  3. Ak je prítomný podkľúč DisableDnsPublishing a má hodnotu 1, služba KMS sa neregistruje v službe DNS. Ak podkľúč DisableDnsPublishing chýba, vytvorte novú hodnotu DWORD s názvom DisableDnsPublishing. Ak je dynamická registrácia prijateľná, zmeňte hodnotu podkľúča na 0. Postupujte pri tom tak, že pravým tlačidlom kliknete na položku DisableDnsPublishing, kliknete na položku Modify (Upraviť), zadáte hodnotu 0 do poľa Value data (Údaj hodnoty) a potom kliknete na tlačidlo OK.

  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Poznámka: V predvolenom nastavení má tento kľúč databázy Registry nedefinovanú hodnotu, ktorá spôsobuje dynamickú registráciu každých 24 hodín.
Ak služba DNS Server nepodporuje dynamické aktualizácie alebo ak sa dynamické aktualizácie nevykonávajú, záznam „VLMCS._TCP, SRV“ môže byť potrebné zaregistrovať manuálne. Ak chcete manuálne vytvoriť záznam KMS SRV na serveri Microsoft DNS, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Otvorte server DNS a potom otvorte správcu služby DNS. Ak chcete otvoriť správcu služby DNS, kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Administrative Tools (Nástroje na správu) a potom kliknite na položku DNS.
 2. Kliknite na server DNS, na ktorom je nutné vytvoriť záznam SRV.
 3. V strome konzoly rozbaľte uzol Forward Lookup Zones (Zóny progresívneho vyhľadávania), kliknite pravým tlačidlom na doménu a potom kliknite na položku Other New Records (Iné nové záznamy).
 4. Posuňte zoznam nadol, kliknite na položku Service Location (SRV) (Umiestnenie služby (SRV)) a potom kliknite na položku Create Record (Vytvoriť záznam).
 5. Zadajte nasledujúce informácie:
  • Služba: _VLMCS
  • Protokol: _TCP
  • Číslo portu: 1688
  • Hostiteľ poskytujúci službu: <FQDN_of_KMS_Host>
 6. Po skončení kliknite na tlačidlo OK a potom kliknite na tlačidlo Done (Hotovo).
Ak chcete manuálne vytvoriť záznamy SRV na serveri DNS kompatibilnom s BIND 9.x, zadajte pri vytváraní záznamu nasledujúce informácie.

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Poznámka: Ak vo vašej organizácii používate server DNS, ktorý nie je od spoločnosti Microsoft, záznamy SRV môžete vytvárať za predpokladu, že server DNS je kompatibilný s BIND 9.x.
 • Name=_vlmcs._TCP
 • Type=SRV
 • Priority = 0
 • Weight = 0
 • Port = 1688
 • Hostname = <FQDN alebo A-názov hostiteľa služby KMS>
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Poznámka: Polia Priority (Priorita) a Weight (Váha) nie sú službou KMS používané a klient služby KMS ich ignoruje. V súbore zóny ale musia byť obsiahnuté.

Ak chcete nakonfigurovať server BIND 9.x DNS na podporu automatického publikovania služby KMS, nakonfigurujte server BIND tak, aby povoľoval aktualizácie záznamov o prostriedkoch z hostiteľov služby KMS. Pridajte napríklad nasledujúci riadok do definície zóny v súbore Named.conf alebo Named.conf.local:
allow-update { any; };
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok

Postup 4: Manuálne priradenie servera so službou KMS

Kliknutím sem zbaľte alebo rozbaľte túto časť
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
V predvolenom nastavení používajú klienti služby KMS funkciu automatického zisťovania a zadávajú do služby DNS dotaz na zoznam serverov, ktoré majú publikovaný záznam _VLMCS v rámci zóny členstva klienta. Služba DNS vráti zoznam hostiteľov služby KMS v náhodnom poradí. Klient vyberie hostiteľa služby KMS a pokúsi sa na ňom vytvoriť reláciu. Ak je pokus úspešný, klient načíta server do vyrovnávacej pamäte a pokúsi sa ho použiť pri ďalšom pokuse o obnovenie. Ak nastavenie relácie zlyhá, klient náhodne vyberie ďalší server. Dôrazne sa odporúča používanie funkcie automatického zisťovania. Server so službou KMS je ale aj napriek tomu možné priradiť manuálne. Postupujte tak, že otvoríte v klientovi služby KMS príkazový riadok bez obmedzených oprávnení. Tento príkazový riadok otvoríte tak, že kliknete na tlačidlo Start (Štart)
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Tlačidlo Start (Štart)
, potom na položku All Programs (Všetky programy), na položku Accessories (Príslušenstvo), potom kliknete pravým tlačidlom na položku Command Prompt (Príkazový riadok) a nakoniec kliknete na položku Run as administrator (Spustiť ako správca).
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Povolenie riadenia prístupu používateľov
Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo poskytnite potvrdenie.

V príkazovom riadku bez obmedzených oprávnení použite nasledujúce príkazy:
 • Ak chcete priradiť hostiteľa služby KMS použitím FQDN hostiteľa, zadajte nasledujúci príkaz:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <KMS_FQDN>:<port>
 • Ak chcete priradiť hostiteľa služby KMS použitím adresy IP verzie 4 hostiteľa, zadajte nasledujúci príkaz:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <Adresa_IPv4><:port>
 • Ak chcete priradiť hostiteľa služby KMS použitím adresy IP verzie 6 hostiteľa, zadajte nasledujúci príkaz:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <Adresa_IPv6><:port>
 • Ak chcete priradiť hostiteľa služby KMS použitím názvu NETBIOS hostiteľa, zadajte nasledujúci príkaz:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <Názov_Netbios><:port>
 • Ak chcete vrátiť automatické zisťovanie v klientovi služby KMS, zadajte nasledujúci príkaz:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs –ckms
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok

Postup 5: Klient nemôže rozpoznať názov DNS servera so službou KMS alebo sa nemôže pripojiť k serveru so službou KMS

Kliknutím sem zbaľte alebo rozbaľte túto časť
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Ak sa vykonaním predchádzajúcich postupov problém nevyriešil, môže súvisieť s neschopnosťou klienta rozpoznať server so službou KMS alebo sa k nemu pripojiť. Ak problém súvisí s neschopnosťou klienta rozpoznať názov DNS servera so službou KMS alebo sa klient k tomuto serveru nedokáže pripojiť, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Poznámka: Nasledujúce kroky je nutné vykonať v klientovi služby KMS, v ktorom sa vyskytla chyba uvedená v názve článku, ak nie je uvedené inak:
 1. Do príkazového riadka zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves Enter:
  IPCONFIG /all
 2. Z výsledkov príkazu si poznačte priradenú adresu IP, adresu servera DNS a predvolenú adresu brány.
 3. Overte funkčnosť základného pripojenia IP k serveru DNS použitím príkazu ping. Funkčnosť tohto pripojenia skontrolujete spustením nasledujúceho príkazu.
  ping <adresa_IP_servera_DNS>
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Poznámka: Ak príkaz ping nepotvrdí komunikáciu so serverom, najskôr je nutné vyriešiť tento problém.

  Ďalšie informácie o riešení problémov s protokolom TCP/IP, ak server DNS nereaguje na príkaz ping, nájdete na stránkach Microsoft TechNet v článku Riešenie problémov s protokolom TCP/IP.
 4. Skontrolujte, či zoznam vyhľadávania primárnej prípony názvu DNS obsahuje príponu domény DNS, ktorú hostiteľ služby KMS zaregistroval.

  V počítačoch, ktoré sú pridané do domény, automatické zisťovanie DNS služby KMS vyžaduje, aby zóna DNS obsahovala záznam SRV hostiteľa služby KMS. Táto zóna DNS je zóna DNS, ktorá zodpovedá primárnej prípone názvu DNS počítača alebo doméne DNS služby Active Directory.

  V počítačoch, ktoré sú pridané do pracovnej skupiny, automatické zisťovanie DNS služby KMS vyžaduje, aby zóna DNS obsahovala záznam SRV hostiteľa služby KMS. Táto zóna DNS je zóna DNS, ktorá zodpovedá primárnej prípone názvu DNS počítača alebo názvu domény DNS, ktorý je priradený protokolom DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Tento názov domény je definovaný možnosťou, ktorá má kódovú hodnotu 15 podľa definície v špecifikácii RFC (Request for Comments) 2132.
 5. Skontrolujte, či sú záznamy SRV hostiteľov služby KMS registrované v službe DNS. Do príkazového riadka bez obmedzených oprávnení zadajte nasledujúci príkaz a stlačte kláves Enter:
  nslookup -type=all _vlmcs._tcp>kms.txt
 6. Otvorte súbor Kms.txt vygenerovaný týmto príkazom. Súbor by mal obsahovať jednu alebo viaceré položky podobné nasledujúcej položke:
  _vlmcs._tcp.contoso.com              SRV service location: priority    = 0 weight     = 0 port      = 1688 svr hostname  = kms-server.contoso.com
  Skontrolujte adresu IP, názov a port hostiteľa služby KMS.

  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Poznámka: Ak príkaz nslookup nájde hostiteľa služby KMS, ešte to neznamená, že klient DNS dokáže nájsť hostiteľa služby KMS. Ak príkaz nslookup nájde hostiteľa služby KMS a napriek tom stále nemôžete aktivovať hostiteľský server so službou KMS, skontrolujte ostatné nastavenia, ako je napríklad primárna prípona názvu DNS a zoznam vyhľadávania prípony DNS.

  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Poznámka: Záznamy SRV sa registrujú v zóne DNS, ktorá zodpovedá členstvu v doméne hostiteľa služby KMS. Predpokladajme napríklad, že sa hostiteľ služby KMS pripojí k doméne contoso.com. V takom prípade hostiteľ služby KMS registruje svoj záznam VLMCS._TCP SRV v zóne DNS contoso.com. Preto sa vytvorí záznam VLMCS._TCP.CONTOSO.COM. Ak sú klienti nakonfigurovaní na používanie inej zóny DNS, automaticky publikujte službu KMS vo viacerých doménach DNS. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Prihláste sa do hostiteľa služby KMS.
  2. Otvorte príkazový riadok bez obmedzených oprávnení. Postupujte tak, že kliknete na tlačidlo Start (Štart), potom na položku All Programs (Všetky programy), na položku Accessories (Príslušenstvo), potom kliknete pravým tlačidlom na položku Command Prompt (Príkazový riadok) a nakoniec kliknete na položku Run as administrator (Spustiť ako správca).

   Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
   Povolenie kontroly používateľských kont
   Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo poskytnite potvrdenie.
  3. Do príkazového riadka zadajte reťazec Regedit.exe a stlačte kláves ENTER.
  4. Vyhľadajte nasledujúci kľúč databázy Registry a kliknite naň:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SL
  5. Na table stromovej štruktúry kliknite na položku SL. Kliknite pravým tlačidlom na prázdnu oblasť na table s podrobnosťami, ukážte na položku New (Nové) a potom kliknite na položku Multi-String Value (Hodnota s viacerými reťazcami).
  6. Zadajte reťazec DnsDomainPublishList ako názov novej hodnoty a stlačte kláves ENTER.
  7. Kliknite pravým tlačidlom na novú hodnotu DnsDomainPublishList a potom kliknite na položku Modify (Upraviť).
  8. V dialógovom okne Edit Multi-String (Úprava hodnoty s viacerými reťazcami) zadajte do samostatného riadka všetky prípony domény DNS, ktoré sú publikované službou KMS, a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
   Poznámka: V systéme Windows 7 a Windows Server 2008 R2 je formát DnsDomainPublishList rozdielny.

   Ďalšie informácie nájdete na stránke Technická referenčná príručka k hromadnej aktivácii
  9. Reštartujte službu Software Licensing Service pomocou nástroja na správu Service (Služba). Táto operácia vytvorí záznamy SRV.
 7. Overte, či je možné názov hostiteľa vrátený v poslednom kroku rozpoznať použitím typickej metódy na klientovi služby KMS. Keď sa názov rozpozná, skontrolujte aj presnosť vrátenej adresy IP. Ak niektorá z týchto kontrol zlyhá, preskúmajte tento problém s prekladačom adries klientov DNS.
 8. Ak chcete skúsiť použiť funkciu automatického zisťovania služby KMS, spustite z príkazového riadka bez obmedzených oprávnení nasledujúci príkaz na vymazanie všetkých názvov hostiteľov služby KMS uložených vo vyrovnávacej pamäti:
  cscript C:\Windows\System32\slmgr.vbs –ckms
 9. Ak sa domnievate, že ide o problém so záznamom SRV, môžete sa ho pokúsiť vyriešiť použitím niektorého z príkazov, ktoré sú uvedené v postupe 4, a môžete skúsiť zadať hostiteľa služby KMS staticky. Nasledujúce príkazy je možné použiť na určenie, či ide o problém s rozpoznávaním názvov alebo so záznamom SRV. Ak žiadny z týchto príkazov problém nevyrieši, je možné, že sa vyskytol blokovaný port alebo nedostupný hostiteľ tak, ako sa uvádza v nasledujúcom kroku.

  Najskôr spustite nasledujúce príkazy:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <KMS_FQDN>:<port>
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs –ato
  Ak sa použitím týchto príkazov problém vyrieši, ide o problém so záznamom SRV a je nutné riešiť problémy so záznamom SRV.

  Ak sa použitím týchto príkazov problém nevyrieši, spustite nasledujúce príkazy:
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <IP Address>:<port>
  cscript \windows\system32\slmgr.vbs –ato
  Ak tieto príkazy problém vyriešili, pravdepodobne ide o problém s rozpoznávaním názvov.
 10. Port TCP 1688 sa používa na komunikáciu pri aktivácii medzi klientom služby KMS a hostiteľom služby KMS. Ak sa zdá, že je komunikácia blokovaná, skontrolujte konfigurácie brán firewall a ľubovoľné iné nastavenia, ktoré môžu blokovať port TCP 1688.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok

Ďalšie informácie

Ak pri inštalácii systému Windows 8, Windows 7, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Server 2012 alebo Windows Server 2008 používate médiá s hromadnými licenciami, pri inštalácii sa používa generický kód Product Key. Pri pokuse o aktiváciu systému Windows 8, Windows 7, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Server 2012 alebo Windows Server 2008 používa sprievodca aktiváciou službu DNS na vyhľadanie počítača so systémom Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 alebo Windows Server 2008, na ktorom je spustený softvér KMS. Keď sprievodca zadá službe DNS dotaz a nenájde položku DNS zodpovedajúcu hostiteľskému počítaču so službou KMS, sprievodca zobrazí chybové hlásenie. Ak máte nastavený hostiteľský počítač so službou KMS, správne položky DNS nie sú viditeľné v klientskom počítači. Ak nemáte nastavený hostiteľský počítač so službou KMS, musíte ho nastaviť, alebo musíte pri aktivácii vašej inštalácie s hromadnou licenciou použiť postup s kódom pre viaceré aktivácie (MAK).

Služby Microsoft Developer Network (MSDN) a Microsoft TechNet poskytujú médiá s hromadnými licenciami pre systémy Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Vista Enterprise, Windows 8 Enterprise a Windows 7 Enterprise. Pri použití médií s hromadnými licenciami sa počas inštalácie nezobrazí výzva na zadanie kódu Product Key. Ak nezmeníte kód Product Key na kód MSDN, pri pokuse o aktiváciu operačného systému sa zobrazí chybové hlásenie. Ak použijete médiá zo služby MSDN alebo TechNet, musíte kód Product Key zmeniť na kód MSDN. Pri zmene kódu Product Key použite postup 1, ktorý sa nachádza v časti Riešenie.

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Poznámka: Kód Product Key zo služby MSDN alebo TechNet pre systém Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista Enterprise, Windows 8 Enterprise alebo Windows 7 Enterprise je kód Product Key pre viaceré aktivácie (MAK).

Odkazy

Ďalšie informácie o hromadnej aktivácii nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base 929712: Informácie o technológii Volume Activation pre systémy Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 a Windows 7

Ďalšie informácie o multilicenciách nájdete na stránke Multilicencie od spoločnosti Microsoft.  

Ďalšie informácie o aktivácii kópií systému Windows Vista alebo Windows Server 2008, ktoré boli nainštalované s použitím médií s hromadnými licenciami, nájdete na stránke Informácie o aktivácii produktov a kódoch.  

Informácie o tomto článku

ID článku: 929826
Posledná revízia: 24. júna 2014
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:: Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Foundation, Microsoft Hyper-V Server 2012, Windows Server 2012 Standard, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
Chcete odoslať pripomienky k tomuto článku?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.