วิธีการเปิดใช้งานการตรวจสอบคอมพิวเตอร์อย่างเดียวสำหรับ 802.1 ตาม X ข่าย ใน Windows Vista ใน Windows Server 2008 และ ใน Windows XP Service Pack 3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 929847 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการเปิดใช้งานการตรวจสอบคอมพิวเตอร์อย่างเดียวสำหรับ 802.1 ตาม X ข่าย ใน Windows Vista ใน Windows Server 2008 และ ใน Windows XP Service Pack 3 (SP3)

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ:กระบวนการnetsh wlanคำสั่งที่อธิบายไว้ในบทความนี้มีเฉพาะ ใน Windows Vista และ Windows Server 2008 กระบวนการnetsh lanคำสั่งมีเฉพาะ ใน Windows Vista ใน Windows Server 2008 และ ใน Windows XP Service Pack 3 คำสั่งเหล่านี้ไม่มีอยู่ในทุกรุ่นของ Windows XP ที่ไม่ใช่ Windows XP Service Pack 3สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
949984การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสายที่ใช้ X 802.1 ใน Windows XP Service Pack 3
windows Server 2003 และรุ่นของ Windows XP ที่ไม่ใช่ Windows XP SP3 เก็บ 802.1 X คอมพิวเตอร์และผู้ใช้การตั้งค่ารับรองความถูกต้องในรายการรีจิสทรี AuthMode ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\EAPOL\Parameters\General\Global
อย่างไรก็ตาม รายการรีจิสทรี AuthMode ไม่ถูกต้องในระบบปฏิบัติการ Windows ต่อไปนี้:
 • Windows Vista:
 • windows Server 2008
 • windows XP SP3 แบบมีสายการเชื่อมต่อ (อย่างไรก็ตาม รายการรีจิสทรีมีผลบังคับใช้สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย)
หมายเหตุ:รายการรีจิสทรี AuthMode ไม่ถูกต้องสำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายของ Windows XP SP3 อย่างไรก็ตาม รายการรีจิสทรี AuthMode ไม่ถูกต้องสำหรับ Windows XP SP3 แบบมีสายเครือข่ายใช้ X 802.1

ถ้ามีการกำหนดค่าการตรวจสอบคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวในสภาพแวดล้อมที่มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 จะไม่ใช้การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 การตั้งค่าโหมดการรับรองความถูกต้อง สำหรับ Windows Vista สำหรับ Windows Server 2008 หรือ Windows XP SP3 แบบมีสายการเชื่อมต่อ คุณต้องปรับเปลี่ยนโปรไฟล์เครือข่าย X 802.1

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการตรวจสอบคอมพิวเตอร์อย่างเดียวสำหรับใช้ 802.X ข่าย ใน Windows Vista และ ใน Windows Server 2008 สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสาย และ สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย หรือ ใน Windows XP SP3 สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสาย ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. สร้างโพรไฟล์

  ใช้วิธีต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ตัวแบบมีสายหรือการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย และ ตามความเหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • เชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสาย (ใน Windows Vista หรือ Windows Server 2008)

   สร้าง 802.1 โปรไฟล์เครือข่ายที่ใช้ X ในการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสาย โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
   1. คลิกขวาที่ไอคอนการเชื่อมต่อเครือข่ายในพื้นที่แจ้งเตือนที่ด้านก้าวขวาของแถบงาน และจากนั้น คลิกเครือข่ายและการใช้ศูนย์กลางที่ใช้ร่วมกัน.
   2. ภายใต้งานคลิกจัดการการเชื่อมต่อเครือข่าย.
   3. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อเครือข่ายที่คุณต้อง การตั้งค่าคอนฟิก แล้ว คลิกคุณสมบัติ.

    ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
    ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิกดำเนินการต่อ.
   4. คลิกการรับรองความถูกต้องแท็บ ระบุการตั้งค่า ที่คุณต้อง แล้ว คลิกตกลง.
  • การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสาย (บน Windows XP SP3)
   1. ก่อนที่คุณสร้าง 802.1 โปรไฟล์เครือข่ายที่ใช้ X ใน Windows XP SP3 บริการแบบมีสาย AutoConfig ต้องเป็นเริ่มต้น และการตั้งค่าการเริ่มต้นใช้งานโดยอัตโนมัติ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
    1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:services.mscแล้ว คลิกตกลง.
    2. ค้นหานี้AutoConfig แบบมีสายบริการ คลิกขวาที่การบริการ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
    3. เปลี่ยนชนิดการเริ่มต้นไปโดยอัตโนมัติคลิกนำไปใช้จากนั้น แล้วคลิกเริ่มการทำงาน.
    4. คลิกตกลงเมื่อต้องการออกแบบคุณสมบัติ AutoConfig แบบมีสายกล่องโต้ตอบ
   2. สร้าง 802.1 โปรไฟล์เครือข่ายที่ใช้ X ในการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสาย โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
    1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกการตั้งค่าแล้ว คลิกการเชื่อมต่อเครือข่าย.
    2. คลิกขวาที่การเชื่อมต่อเครือข่ายที่คุณต้อง การตั้งค่าคอนฟิก แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
    3. คลิกการรับรองความถูกต้องแท็บ ระบุการตั้งค่า ที่คุณต้อง แล้ว คลิกตกลง.
  • เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (ใน Windows Vista และ ใน Windows Server 2008)

   สร้าง 802.1 โปรไฟล์เครือข่ายที่ใช้ X ในการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
   1. คลิกขวาที่ไอคอนการเชื่อมต่อเครือข่ายในพื้นที่แจ้งเตือนที่ด้านก้าวขวาของแถบงาน และจากนั้น คลิกเครือข่ายและการใช้ศูนย์กลางที่ใช้ร่วมกัน.
   2. ภายใต้งานคลิกจัดการเครือข่ายไร้สาย.
   3. คลิกadd. ตัวช่วยสร้างเครือข่ายแบบไร้สายเริ่มทำงาน
   4. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อสร้างโปรไฟล์เครือข่ายไร้สาย
  • การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (บน Windows XP SP3)

   ขั้นตอนนี้ไม่ได้ใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายของ Windows XP SP3 ดำเนินต่อการตั้งค่า AuthMode สำหรับ XP SP3 ไร้สาย ดูส่วน "Authmode (บนการเชื่อมต่อแบบไร้สาย XPSP3 ของ Windows)" ในบทความนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 2. Export the network profile information to an XML file. To do this, follow these steps, as appropriate for the operating system that you are running.

  Profile export (on Windows Vista, on Windows Server 2008, and on Windows XP SP3 (Wired connections))

  หมายเหตุ:Windows XP SP3 and earlier versions of Windows XP do not support thenetsh wlancommand interface. For Windows XP SP3 wireless connections, continue to set AuthMode for wireless Windows XP SP3. See the "Authmode (on Windows XP SP3 (Wireless connections))" section later in this article for more information.
  1. คลิกเริ่มการทำงาน
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   เริ่มการทำงานของปุ่ม
   ประเภท:cmdในการเริ่มการค้นหากล่อง คลิกขวาcmdในการโปรแกรมรายการ และจากนั้น คลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล.

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
   If you are prompted for an administrator password or confirmation, type your password, or clickดำเนินการต่อ.
  2. At the command prompt, type one of the following lines, depending on whether you are using a wired or a wireless network connection, and then press ENTER.
   • If you are using a wired network connection, type the following line:
    netsh lan export profile folder=c:\
   • If you are using a wireless network connection (This command is not valid for Windows XP SP3), type the following line:
    netsh wlan export profile folder=c:\
 3. Set the Authmode.

  Modify the network profile in the XML file to specify computer-only authentication, as appropriate for the operating system that you are running.

  Authmode (on Windows Vista, on Windows Server 2008, and on Windows XP SP3 (Wired connections))

  หมายเหตุ:Windows XP SP3 and earlier versions of Windows XP do not support thenetsh wlancommand interface. For Windows XP SP3 wireless connections, continue to set AuthMode for wireless Windows XP SP3. See the "Authmode (on Windows XP SP3 (Wireless connections))" section later in this article.

  โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. Start Notepad, and then open the XML file.
  2. In the XML file, locate the section that contains the OneX settings. The following is an example of this section:
   OneX xmlns="http://www.microsoft.com/networking/OneX/v1">
   
                  <cacheUserData>false</cacheUserData>
   
                  <authMode>machineOrUser</authMode>
   
                   <EAPConfig>...</EAPConfig>
   
           </OneX>
   
  3. Modify the <authmode> line as follows:</authmode>
   <authMode>machine</authMode>
   The following is an example of the section that contains the OneX settings after it is modified:
   OneX xmlns="http://www.microsoft.com/networking/OneX/v1">
   
                  <cacheUserData>false</cacheUserData>
   
                  <authMode>machine</authMode>
   
                   <EAPConfig>...</EAPConfig>
   
           </OneX>
   
  4. Save, and then close the XML file.

   The authMode (OneX) element specifies the kind of credentials that are used for authentication. The following table describes the values that the authMode (OneX) element uses.
   ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
   ค่าคำอธิบาย:
   machineOrUserUse computer-only credentials or user-only credentials. When a user is logged on, the user's credentials are used for authentication. When no user is logged on, computer-only credentials are used for authentication.
   machineUse computer-only credentials.
   ผู้ใช้:Use user-only credentials.
   guestUse guest-only credentials.
   For more information about the authMode (OneX) element, visit the following Microsoft Web site:
   http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms706279.aspx
  Authmode (on Windows XP SP3 (Wireless connections))

  เมื่อต้องการกำหนดค่าของรายการรีจิสทรี AuthMode สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายของ Windows XP SP3 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
  2. ใน Registry Editor ค้นหา และคลิกคีย์ ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\EAPOL\Parameters\General\Global
  3. คลิกสองครั้งAuthModeพิมพ์โหมดการรับรองความถูกต้องในการค่ากล่อง แล้วคลิกตกลง.
  4. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
  5. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
  รายการรีจิสทรี AuthMode จะใช้เฉพาะสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายของ Windows XP SP3 ตารางต่อไปนี้แสดงโหมด authentications สำหรับแต่ละค่าของรายการรีจิสทรี AuthMode
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ค่าโหมดการรับรองความถูกต้อง
  0ใช้การพิสูจน์ตัวจริงของ Windows XP เริ่มต้น
  1ดำเนินการการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้เสมอเมื่อผู้ใช้ที่ล็อกอิน
  2ทำการตรวจสอบคอมพิวเตอร์เท่านั้น
 4. เพิ่มโปรไฟล์เครือข่ายที่คุณปรับเปลี่ยน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งที่คอมมานด์พร้อมต์ ขึ้นอยู่กับว่าการโปรไฟล์เครือข่ายแบบมีสายหรือการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย แล้ว กด ENTER

  เพิ่มโปรไฟล์ (ใน Windows Vista ใน Windows Server 2008 และ ใน Windows XP SP3 (แบบมีสายเท่านั้น))
  • หากโปรไฟล์เครือข่ายสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสาย พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้:
   netsh lan เพิ่มชื่อแฟ้มของส่วนกำหนดค่า =PathofXMLFile
  • หากโปรไฟล์เครือข่ายสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้:
   ชื่อแฟ้มของส่วนกำหนดค่าเพิ่ม netsh wlan =PathOfXMLFile
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายคุณลักษณะใหม่ ๆ ใน Windows Server 2008 และ ใน Windows Vista แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb726965.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 929847 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Keywords: 
kbnetwork kbinfo kbhowto kbexpertiseinter kbmt KB929847 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:929847

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com