Důležité: Protokol IPv6 (Internet Protocol version 6) je povinnou součástí systému Windows Vista a novějších verzí. Zákaz protokolu IPv6 nebo jeho komponent nedoporučujeme, protože by některé součásti systému Windows nemusely fungovat. Další informace naleznete u otázky Doporučuje společnost Microsoft zakázat protokol IPv6? v článku:Protokol IPv6 pro systém Microsoft Windows: nejčastější dotazy.

Automatický zákaz nebo znovupovolení protokolu IPv6 nebo jeho komponent

Klikněte na odkaz Opravit tyto potíže pro postup, který chcete použít. Potom v dialogovém okně Stažení souboru klikněte na tlačítko Spustit a postupujte podle kroků v průvodci.

Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
Zákaz protokolu IPv6 Upřednostňování protokolu IPv4 před protokolem IPv6 v zásadách předponZákaz protokolu IPv6 u všech rozhraní bez tunelového propojení Zákaz protokolu IPv6 u všech rozhraní s tunelovým propojením Zákaz protokolu IPv6 u rozhraní bez tunelového propojení (s výjimkou zpětné smyčky) a u rozhraní s tunelovým propojením IPv6
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Opravit tyto potíže
Microsoft Fix it 50409
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Opravit tyto potíže
Microsoft Fix it 50410
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Opravit tyto potíže
Microsoft Fix it 50411
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Opravit tyto potíže
Microsoft Fix it 50412
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Opravit tyto potíže
Microsoft Fix it 50413
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek

Zmenšit tuto tabulkuRozšířit tuto tabulku
Znovupovolení protokolu IPv6Upřednostňování protokolu IPv6 před protokolem IPv4 v zásadách předponZnovupovolení protokolu IPv6 u všech rozhraní bez tunelového propojeníZnovupovolení protokolu IPv6 u všech rozhraní s tunelovým propojenímZnovupovolení protokolu IPv6 u rozhraní bez tunelového propojení a u rozhraní IPv6 s tunelovým propojením
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Opravit tyto potíže
Microsoft Fix it 50440
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Opravit tyto potíže
Microsoft Fix it 50441
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Opravit tyto potíže
Microsoft Fix it 50441
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Opravit tyto potíže
Microsoft Fix it 50443
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Opravit tyto potíže
Microsoft Fix it 50444
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek

Poznámky k průvodci:
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek

Další informace

Ruční zákaz nebo znovupovolení protokolu IPv6 nebo jeho komponent

Zákaz protokolu IPv6
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Protokol IPv6 lze v hostitelském počítači zakázat pomocí hodnoty registru DisabledComponents. Hodnota registru DisabledComponents ovlivňuje všechna síťová rozhraní v hostiteli.

Důležité: Postup uvedený v této části provádějte opatrně. V případě nesprávné úpravy registru by mohly nastat závažné problémy. Před zahájením úprav registru vytvořte zálohu registru pro obnovení pro případ, že by nastaly potíže.

Chcete-li zakázat některé komponenty protokolu IPv6, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start, do pole Zahájit hledání zadejte regedit a poté klikněte na položku regedit.exe v seznamu Programy.
 2. V dialogovém okně Řízení uživatelských účtů klikněte na tlačítko Pokračovat.
 3. V Editoru registru vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\
 4. Po dvojím kliknutí na položku DisabledComponents bude možné změnit hodnotu položky DisabledComponents .

  Poznámka: Pokud položka DisabledComponents není k dispozici, je třeba ji vytvořit. Postupujte takto:
  1. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klikněte na položku Hodnota DWORD (32bitová).
  2. Zadejte text DisabledComponents a pak stiskněte klávesu ENTER.
  3. Dvakrát klikněte na položku DisabledComponents.
 5. Zadáním jedné z následujících hodnot v poli Údaj hodnoty nakonfigurujte protokol IPv6 do požadovaného stavu a klikněte na tlačítko OK:
  1. Chcete-li znovu povolit všechny komponenty protokolu IPv6, zadejte hodnotu 0 (výchozí nastavení systému Windows).  
  2. Chcete-li zakázat všechny komponenty protokolu IPv6 s výjimkou rozhraní zpětné smyčky protokolu IPV6, zadejte hodnotu 0xffffffff. Tato hodnota rovněž nakonfiguruje systém Windows tak, aby upřednostňoval použití protokolu IPv4 před protokolem IPv6, prostřednictvím změny položek v tabulce zásad pro předpony. Další informace naleznete v tématu Výběr zdrojové a cílové adresy.
  3. Chcete-li provést změnu v tabulce zásad pro předpony, aby se před protokolem IPv6 upřednostňoval protokol IPv4, zadejte hodnotu 0x20.
  4. Chcete-li zakázat protokol IPv6 u všech rozhraní bez tunelového propojení (rozhraní LAN a PPP (Point-to-Point Protocol)), zadejte hodnotu 0x10.
  5. Chcete-li zakázat protokol IPv6 u všech rozhraní s tunelovým propojením, zadejte hodnotu 0x01. Mezi tato rozhraní patří rozhraní ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol), 6to4 a Teredo.
  6. Chcete-li zakázat všechna rozhraní IPv6, s výjimkou rozhraní zpětné smyčky protokolu IPv6, zadejte hodnotu 0x11.
Chcete-li ověřit, zda je protokol IPv6 zakázán, použijte hodnotu registru DisabledComponents. Do příkazového řádku systému Windows zadejte následující příkaz:
reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents
Po provedení této akce se může zobrazit následující chybová zpráva:
CHYBA: Systém nenalezl zadaný klíč registru nebo požadovanou hodnotu.
Pokud se zobrazí tato chybová zpráva, hodnota registru DisabledComponents není nastavena. Pokud je hodnota DisabledComponents nastavena, přepíše nastavení vlastností připojení.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek


Zákaz protokolu IPv6 v konkrétním síťovém adaptéru
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Tuto akci můžete provést zrušením vazby adaptéru v dialogovém okně Vlastnosti připojení k místní síti:
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Ovládací panely.
 2. Klikněte na tlačítko Centrum sítí a sdílení.
 3. V části Zobrazit aktivní sítě klikněte na položku Připojení k místní síti a pak na tlačítko Vlastnosti.
 4. Na kartě Sítě zrušte zaškrtnutí políčka Protokol IP verze 6 (TCP/IPv6) a klikněte na tlačítko OK.

Poznámka: Zaškrtávací políčko Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) má vliv pouze na vybraný síťový adaptér, ze kterého odpojí protokol IPv6. Chcete-li zakázat protokol IPv6 v hostitelském počítači, použijte hodnotu registru DisabledComponents. Hodnota registru DisabledComponents nemá vliv na stav zaškrtávacího políčka. I když je tedy hodnota registru DisabledComponents nastavena na zákaz protokolu IPv6, zaškrtávací políčko na kartě Sítě pro jednotlivá rozhraní lze stále zaškrtnout. Toto chování je očekávané.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek


Upřednostňování protokolu IPv6 před protokolem IPv4 v zásadách předpon
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
 1. Zjistěte aktuální údaj hodnoty položky DisabledComponents.
 2. Změňte tento údaj na binární. Bude se jednat o 32bitovou binární hodnotu.
 3. Najděte šestý bit dat a nastavte jej na hodnotu 0. Neměňte žádné jiné bity. Má-li například aktuální údaj hodnotu 11111111111111111111111111111111, nový údaj by měl mít hodnotu 11111111111111111111111111011111.
 4. Změňte údaj z binárního do šestnáctkového tvaru.
 5. Nastavte šestnáctkovou hodnotu jako nový údaj hodnoty pro položku DisabledComponents.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek


Znovupovolení protokolu IPv6 u všech rozhraní bez tunelového propojení
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
 1. Zjistěte aktuální údaj hodnoty položky DisabledComponents.
 2. Změňte tento údaj na binární. Bude se jednat o 32bitovou binární hodnotu.
 3. Najděte pátý bit dat a nastavte jej na hodnotu 0. Neměňte žádné jiné bity. Má-li například zdrojový údaj hodnotu 11111111111111111111111111111111, nový údaj by měl mít hodnotu 11111111111111111111111111101111.
 4. Změňte údaj z binárního do šestnáctkového tvaru.
 5. Nastavte šestnáctkovou hodnotu jako nový údaj hodnoty pro položku DisabledComponents.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek


Znovupovolení protokolu IPv6 u všech rozhraní s tunelovým propojením
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
 1. Zjistěte aktuální údaj hodnoty položky DisabledComponents.
 2. Změňte tento údaj na binární. Bude se jednat o 32bitovou binární hodnotu.
 3. Najděte první bit dat a nastavte jej na hodnotu 0. Neměňte žádné jiné bity. Má-li například zdrojový údaj hodnotu 11111111111111111111111111111111, nový údaj by měl mít hodnotu 11111111111111111111111111111110.
 4. Změňte údaj z binárního do šestnáctkového tvaru.
 5. Nastavte šestnáctkovou hodnotu jako nový údaj hodnoty pro položku DisabledComponents.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek


Znovupovolení povolit všech rozhraní IPv6, s výjimkou rozhraní zpětné smyčky protokolu IPv6
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
 1. Zjistěte aktuální údaj hodnoty položky DisabledComponents.
 2. Změňte tento údaj na binární. Bude se jednat o 32bitovou binární hodnotu.
 3. Najděte první a pátý bit dat a oba je nastavte na hodnotu 0. Ostatní bity ponechte beze změny. Má-li například aktuální údaj hodnotu 11111111111111111111111111111111, nový údaj by měl mít hodnotu 11111111111111111111111111101110.
 4. Změňte údaj z binárního do šestnáctkového tvaru.
 5. Nastavte šestnáctkovou hodnotu jako nový údaj hodnoty pro položku DisabledComponents.
Poznámky:
 • Pokud chce správce zobrazit nastavení z kroku 5 v nastavení zásad skupiny, je třeba vytvořit soubor ADMX.
 • Změny se projeví až po restartování počítače.
 • Použijete-li jinou hodnotu než 0x0 nebo 0x20, po uplatnění této změny dojde k chybě služby Směrování a vzdálený přístup.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek

Tunelový protokol 6to4

Ve výchozím nastavení je v systémech Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008 povolen tunelový protokol 6to4, pokud má rozhraní přiřazenu veřejnou IPv4 adresu (tedy IPv4 adresu, která nespadá do rozsahu 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 nebo 192.168.0.0/16). Protokol 6to4 automaticky přiřadí IPv6 adresu tunelovému rozhraní s 6to4 adresou pro každou takto přiřazenou adresu a dynamicky zaregistruje tyto IPv6 adresy na přiřazeném serveru DNS. Není-li toto chování žádoucí, doporučujeme zakázat v příslušných hostitelích tunelová rozhraní IPv6.

O tomto článku

ID článku: 929852
Poslední revize: 8. března 2014
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:: Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard
Chcete uvést svůj názor na tento článek?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.