חשוב Internet Protocol version 6 (IPv6) הוא חלק הכרחי מ- Windows Vista וגירסאות חדשות יותר. איננו ממליצים להשבית את IPv6 או את רכיביו, או שרכיבי Windows מסוימים לא יתפקדו. לקבלת מידע נוסף, עיין בשאלה "מהן ההמלצות של Microsoft להשבתת IPv6?" בתוך IPv6 עבור Microsoft Windows: שאלות נפוצות.

השבתה או הפעלה אוטומטיות של IPv6 או רכיביו

לחץ על הקישור תקן בעיה זו עבור הפרוצדורה שברצונך להפעיל. לאחר מכן, לחץ על הפעל בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים של האשף.

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
הפיכת IPv6 ללא זמין העדפת IPv4 על IPv6 במדיניות קידומתהפיכת IPv6 ללא זמין בכל הממשקים שאינם ממשקי מנהור הפיכת IPv6 ללא זמין בכל ממשקי המנהור הפיכת IPv6 ללא זמין בממשקים שאינם ממשקי מנהור (פרט ללולאה חוזרת) ובממשק מנהור IPv6
כווץ את התמונההרחב את התמונה
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50409
כווץ את התמונההרחב את התמונה
כווץ את התמונההרחב את התמונה
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50410
כווץ את התמונההרחב את התמונה
כווץ את התמונההרחב את התמונה
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50411
כווץ את התמונההרחב את התמונה
כווץ את התמונההרחב את התמונה
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50412
כווץ את התמונההרחב את התמונה
כווץ את התמונההרחב את התמונה
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50413
כווץ את התמונההרחב את התמונה

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
הפעלה מחדש של IPv6 העדפת IPv6 על IPv4 במדיניות קידומתהפיכת IPv6 לזמין מחדש בכל הממשקים שאינם ממשקי מנהורהפיכת IPv6 לזמין מחדש בכל ממשקי המנהורהפיכת IPv6 לזמין מחדש בממשקים שאינם ממשקי מנהור ובממשקי מנהור של IPv6
כווץ את התמונההרחב את התמונה
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50440
כווץ את התמונההרחב את התמונה
כווץ את התמונההרחב את התמונה
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50441
כווץ את התמונההרחב את התמונה
כווץ את התמונההרחב את התמונה
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50441
כווץ את התמונההרחב את התמונה
כווץ את התמונההרחב את התמונה
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50443
כווץ את התמונההרחב את התמונה
כווץ את התמונההרחב את התמונה
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50444
כווץ את התמונההרחב את התמונה

הערות לאשף
כווץ את התמונההרחב את התמונה
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן תוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

למידע נוסף

השבתה או הפעלה ידניות של IPv6 או רכיביו

הפיכת IPv6 ללא זמין
כווץ את התמונההרחב את התמונה
ניתן להפוך את IPv6 ללא זמין במחשב המארח באמצעות ערך הרישום DisabledComponents. ערך הרישום DisabledComponents משפיע על כל ממשקי הרשת במארח.

חשוב הקפד לפעול בהתאם לשלבים בקטע זה. אם תטעה בשינוי הרישום, עלולות להתרחש בעיות חמורות. לפני שתשנה אותו, גבה את הרישום כדי שתוכל לשחזרו במקרה של בעיה.

כדי להפוך רכיבים מסוימים של IPv6 ללא זמינים, בצע פעולות אלה:
 1. לחץ על התחל, הקלד regedit בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן לחץ על regedit.exe ברשימהתוכניות.
 2. בתיבת הדו-שיח בקרת חשבונות משתמשים, לחץ על המשך.
 3. בעורך הרישום, אתר את מפתח המשנה הבא של הרישום ולאחר מכן לחץ עליו:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\
 4. לחץ פעמיים על DisabledComponents כדי לשנות את הערך DisabledComponents.

  הערה אם הערך DisabledComponents אינו זמין, עליך ליצור אותו. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. בתפריט עריכה, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD (32 סיביות).
  2. הקלד DisabledComponents והקש על Enter.
  3. לחץ פעמיים על DisabledComponents.
 5. הקלד כל אחד מהערכים הבאים בשדה נתוני ערך כדי הגדיר את פרוטוקול IPv6 למצב הרצוי ולאחר מכן לחץ על אישור:
  1. הקלד 0 כדי להפוך חזרה לזמינים את כל רכיבי IPv6 (הגדרת ברירת המחדל של Windows).  
  2. הקלד 0xffffffff כדי להפוך את כל רכיבי IPv6 ללא זמינים פרט לממשק הלולאה החוזרת של IPv6. ערך זה גם מגדיר את Windows להעדיף שימוש ב- IPv4 על IPv6 על-ידי החלפת ערכים בטבלה 'מדיניות קידומת'. לקבלת מידע נוסף, ראה בחירת כתובת מקור ויעד.
  3. הקלד 0x20 כדי להעדיף את IPv4 על IPv6 על-ידי שינוי ערכים בטבלה 'מדיניות קידומת'.
  4. הקלד 0x10 כדי להפוך את IPv6 ללא זמין בכל הממשקים שאינם ממשקי מנהור (גם ממשקי LAN וגם ממשקי Point-to-Point Protocol [PPP]).
  5. הקלד 0x01 כדי להפוך את IPv6 ללא זמין בכל ממשקי המנהור. אלה כוללים את Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP), 6to4 ו- Teredo.
  6. הקלד 0x11 כדי להפוך את כל ממשקי IPv6 ללא זמינים פרט לממשק הלולאה החוזרת של IPv6.
השתמש בערך הרישום DisabledComponents כדי לאמת אם IPv6 אינו זמין. לשם כך, הפעל את את הפקודה הבאה בשורת הפקודה של Windows:
reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents
בעת ביצוע פעולה זו, ייתכן שתיתקל בהודעת השגיאה הבאה:
ERROR: המערכת לא הצליחה למצוא את מפתח הרישום או ערך הרישום שצוין.
אם הודעת שגיאה זו מופיעה, ערך הרישום DisabledComponents אינו מוגדר. אם הערך DisabledComponents מוגדר, הוא יעקוף את ההגדרות במאפייני החיבור.
כווץ את התמונההרחב את התמונה


הפיכת IPv6 ללא זמין במתאם רשת ספציפי
כווץ את התמונההרחב את התמונה
ניתן לעשות זאת על-ידי ביטול האיגוד של המתאם בתיבת הדו-שיח מאפייני חיבור אזורי מקומי:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. לחץ על מרכז הרשת והשיתוף.
 3. באזור הצג את הרשתות הפעילות, לחץ על חיבור אזור מקומי ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 4. בכרטיסיה רשתות, לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) ולאחר מכן לחץ על אישור.

הערה תיבת הסימון Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) משפיעה אך ורק על מתאם הרשת הספציפי ותבטל את איגוד IPv6 ממתאם הרשת שנבחר. כדי להפוך את IPv6 ללא זמין במארח, השתמש בערך הרישום DisabledComponents. ערך הרישום DisabledComponents לא משפיע על המצב של תיבת הסימון. לפיכך, גם אך ערך הרישום DisabledComponents מוגדר להפוך את IPv6 ללא זמין, תיבת הסימון בכרטיסיה רשתות עבור כלל ממשק עדיין ניתנת לסימון. זהו אופן פעולה צפוי.
כווץ את התמונההרחב את התמונה


העדפת IPv6 על IPv4 במדיניות קידומת
כווץ את התמונההרחב את התמונה
 1. מצא את נתוני הערך הנוכחיים של DisabledComponents.
 2. שנה את הנתונים לנתונים בינאריים. יהיה זה ערך בינארי בגירסת 32 סיביות.
 3. מצא את הסיבית השישית של הנתונים והגדר אותה ל-0. אל תשנה אף סיבית אחרת. לדוגמה, אם הנתונים הנוכחיים הם 11111111111111111111111111111111, הנתונים החדשים צריכים להיות 11111111111111111111111111011111.
 4. שנה את הנתונים מבינאריים להקסדצימאליים.
 5. הגדר את הערך ההקסדצימאלי כנתוני ערך חדשים עבור DisabledComponents.
כווץ את התמונההרחב את התמונה


הפיכת IPv6 לזמין מחדש בכל הממשקים שאינם ממשקי מנהור
כווץ את התמונההרחב את התמונה
 1. מצא את נתוני הערך הנוכחיים של DisabledComponents.
 2. שנה את הנתונים לנתונים בינאריים. יהיה זה ערך בינארי בגירסת 32 סיביות.
 3. מצא את הסיבית החמישית של הנתונים והגדר אותה ל-0. אל תשנה אף סיבית אחרת. לדוגמה, אם נתוני המקור הם 11111111111111111111111111111111, הנתונים החדשים צריכים להיות 11111111111111111111111111101111.
 4. שנה את הנתונים מבינאריים להקסדצימאליים.
 5. הגדר את הערך ההקסדצימאלי כנתוני ערך חדשים עבור DisabledComponents.
כווץ את התמונההרחב את התמונה


הפיכת IPv6 לזמין מחדש בכל ממשקי המנהור
כווץ את התמונההרחב את התמונה
 1. מצא את נתוני הערך הנוכחיים של DisabledComponents.
 2. שנה את הנתונים לנתונים בינאריים. יהיה זה ערך בינארי בגירסת 32 סיביות.
 3. מצא את הסיבית הראשונה של הנתונים והגדר אותה ל-0. אל תשנה אף סיבית אחרת. לדוגמה, אם נתוני המקור הם 11111111111111111111111111111111, הנתונים החדשים צריכים להיות 11111111111111111111111111111110.
 4. שנה את הנתונים מבינאריים להקסדצימאליים.
 5. הגדר את הערך ההקסדצימאלי כנתוני ערך חדשים עבור DisabledComponents.
כווץ את התמונההרחב את התמונה


הפיכת כל ממשקי IPv6 לזמינים פרט לממשק הלולאה החוזרת של IPv6
כווץ את התמונההרחב את התמונה
 1. מצא את נתוני הערך הנוכחיים של DisabledComponents.
 2. שנה את הנתונים לנתונים בינאריים. יהיה זה ערך בינארי בגירסת 32 סיביות.
 3. מצא את סיבית הנתונים הראשונה וסיבית הנתונים החמישית של הנתונים, והגדר את שתיהן ל-0. אל תשנה כל סיבית אחרת. לדוגמה, אם הנתונים הנוכחיים הם 11111111111111111111111111111111, הנתונים החדשים צריכים להיות 11111111111111111111111111101110.
 4. שנה את הנתונים מבינאריים להקסדצימאליים.
 5. הגדר את הערך ההקסדצימאלי כנתוני ערך חדשים עבור DisabledComponents.
הערות
 • מנהלי מערכת חייבים ליצור קובץ .admx כדי לחשוף את ההגדרות שבשלב 5 בהגדרה של מדיניות קבוצתית.
 • עליך להפעיל מחדש את המחשב כדי ששינויים אלה ייכנסו לתוקף.
 • ערך אחר פרט ל-0x0 או 0x20 יגרום לשירות 'ניתוב וגישה מרחוק' להיכשל לאחר ששינוי זה ייכנס לתוקף.
כווץ את התמונההרחב את התמונה

אודות פרוטוקול המנהור של 6to4

כברירת מחדל, פרוטוקול מנהור 6to4 זמין ב- Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 ו- Windows Server 2008 כאשר ממשק מוקצה לכתובת IPv4 ציבורית (כלומר, כתובת IPv4 שאינה בטווחים 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 או 192.168.0.0/16). 6to4 מקצה באופן אוטומטי כתובת IPv6 לממשק מנהור 6to4 עבור כל כתובת כזו שהוקצתה, ו- 6to4 ירשום באופן דינמי כתובות IPv6 אלה בשרת DNS שהוקצה. אם אופן פעולה זה אינו רצוי, אנחנו ממליצים להשבית ממשקי מנהור IPv6 במארחים המושפעים.

אודות מאמר זה

מספר מאמר: 929852
הביקורת האחרונה: שבת 08 מרץ 2014
המידע במאמר זה חל על:: Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard
האם תרצה לספק משוב על מאמר זה?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.