Ważne Protokół IPv6 (Internet Protocol version 6) jest niezbędnym składnikiem systemu Windows Vista i nowszych wersji. Nie zaleca się wyłączania protokołu IPv6 ani jego składników, ponieważ w wyniku tego mogą przestać działać niektóre składniki systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pytanie „Jakie są zalecenia firmy Microsoft dotyczące wyłączania protokołu IPv6?” w artykule Protokół IPv6 dla systemu Microsoft Windows: często zadawane pytania.

Automatyczne wyłączanie lub ponowne włączanie protokołu IPv6 i jego składników

Należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem odpowiadające właściwej procedurze. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Wyłączanie protokołu IPv6 Pierwszeństwo protokołu IPv4 przed IPv6 w zasadach prefiksówWyłączanie protokołu IPv6 we wszystkich interfejsach bez tunelowania Wyłączanie protokołu IPv6 we wszystkich interfejsach tunelowania Wyłączanie protokołu IPv6 w interfejsach bez tunelowania (z wyjątkiem sprzężenia zwrotnego) i w interfejsach tunelowania protokołu IPv6
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 50409
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 50410
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 50411
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 50412
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 50413
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Ponowne włączanie protokołu IPv6Pierwszeństwo protokołu IPv6 przed IPv4 w zasadach prefiksówPonowne włączanie protokołu IPv6 we wszystkich interfejsach bez tunelowaniaPonowne włączanie protokołu IPv6 we wszystkich interfejsach tunelowaniaPonowne włączanie protokołu IPv6 w interfejsach bez tunelowania i w interfejsach tunelowania protokołu IPv6
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 50440
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 50441
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 50441
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 50443
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 50444
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Uwagi dotyczące kreatora
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Aby uzyskać więcej informacji

Ręczne wyłączanie lub ponowne włączanie protokołu IPv6 i jego składników

Wyłączanie protokołu IPv6
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Protokół IPv6 można wyłączyć na komputerze-hoście za pomocą wartości rejestru DisabledComponents. Wartość rejestru DisabledComponents wpływa na wszystkie interfejsy sieciowe na hoście.

Ważne Należy rozważnie wykonywać czynności podane w tej sekcji. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może być przyczyną poważnych problemów. Przed wprowadzeniem modyfikacji należy utworzyć kopię zapasową rejestru, aby umożliwić przywrócenie go w razie problemów.

Aby wyłączyć określone składniki protokołu IPv6, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz tekst regedit, a następnie kliknij pozycję regedit.exe na liście Programy.
 2. W oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. W Edytorze rejestru zlokalizuj i kliknij nast?puj?cy podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\
 4. Kliknij dwukrotnie pozycję DisabledComponents, aby zmienić wpis DisabledComponents.

  Uwaga Jeśli wpis DisabledComponents jest niedostępny, należy go utworzyć. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD (32-bitowa).
  2. Wpisz tekst DisabledComponents, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  3. Kliknij dwukrotnie ikon? DisabledComponents.
 5. W polu Dane wartości wpisz dowolną z następujących wartości, aby odpowiednio skonfigurować protokół IPv6, a następnie kliknij przycisk OK:
  1. Wpisz 0, aby ponownie włączyć wszystkie składniki protokołu IPv6 (domyślne ustawienie systemu Windows).  
  2. Wpisz 0xffffffff, aby wyłączyć wszystkie składniki protokołu IPv6 z wyjątkiem interfejsu sprzężenia zwrotnego protokołu IPv6. Ta wartość konfiguruje również w systemie Windows preferowanie protokołu IPv4 zamiast IPv6 przez zmianę wpisów w tabeli zasad prefiksów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wybieranie adresów źródłowych i docelowych.
  3. Wpisz 0x20, aby skonfigurować preferowanie protokołu IPv4 zamiast IPv6 przez zmianę wpisów w tabeli zasad prefiksów.
  4. Wpisz 0x10, aby wyłączyć protokół IPv6 we wszystkich interfejsach bez tunelowania: zarówno sieci LAN, jak i PPP (Point-to-Point Protocol).
  5. Wpisz 0x01, aby wyłączyć protokół IPv6 we wszystkich interfejsach tunelowania. Dotyczy to technologii ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol), 6to4 i Teredo.
  6. Wpisz 0x11, aby wyłączyć wszystkie interfejsy IPv6 z wyjątkiem interfejsu sprzężenia zwrotnego protokołu IPv6.
Aby sprawdzić, czy protokół IPv6 jest wyłączony, należy użyć wartości rejestru DisabledComponents. W tym celu należy uruchomić następujące polecenie w wierszu polecenia systemu Windows:
reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents
Podczas wykonywania tej czynności może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
BŁĄD: System nie znalazł w rejestrze określonego klucza albo wartości.
Zwrócenie tego komunikatu o błędzie oznacza, że nie ustawiono wartości rejestru DisabledComponents. Gdy wartość DisabledComponents jest ustawiona, zastępuje ustawienia we właściwościach połączenia.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek


Wyłączanie protokołu IPv6 dla konkretnej karty sieciowej
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Można to zrobić, usuwając powiązanie konkretnej karty w oknie dialogowym Właściwości: Połączenie lokalne.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij polecenie Centrum sieci i udostępniania.
 3. W obszarze Wyświetlanie aktywnych sieci kliknij pozycję Połączenie lokalne, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 4. Na karcie Sieć wyczyść kliknięciem pole wyboru Protokół internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6), a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga Pole wyboru Protokół internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6) dotyczy tylko konkretnej karty sieciowej i umożliwia usunięcie powiązania protokołu IPv6 dla tej karty. Aby wyłączyć protokół IPv6 na hoście, należy użyć wartości rejestru DisabledComponents. Wartość rejestru DisabledComponents nie wpływa na stan tego pola wyboru. Dlatego nawet jeśli w wartości rejestru DisabledComponents ustawiono wyłączenie protokołu IPv6, można zaznaczyć to pole wyboru na karcie Sieć dla każdego z interfejsów. Takie zachowanie jest oczekiwane.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek


Pierwszeństwo protokołu IPv6 przed IPv4 w zasadach prefiksów
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
 1. Znajdź bieżące dane wartości wpisu DisabledComponents.
 2. Zmień format danych na binarny. Będzie to 32-bitowa wartość binarna.
 3. Znajdź szósty bit danych, a następnie ustaw go na wartość 0. Nie zmieniaj żadnych innych bitów. Jeśli na przykład bieżące dane to 11111111111111111111111111111111, nowe dane powinny mieć postać 11111111111111111111111111011111.
 4. Zmień binarny format danych na szesnastkowy.
 5. Ustaw wartość szesnastkową jako nowe dane wartości dla wpisu DisabledComponents.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek


Ponowne włączanie protokołu IPv6 we wszystkich interfejsach bez tunelowania
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
 1. Znajdź bieżące dane wartości wpisu DisabledComponents.
 2. Zmień format danych na binarny. Będzie to 32-bitowa wartość binarna.
 3. Znajdź piąty bit danych, a następnie ustaw go na wartość 0. Nie zmieniaj żadnych innych bitów. Jeśli na przykład dane źródłowe to 11111111111111111111111111111111, nowe dane powinny mieć postać 11111111111111111111111111101111.
 4. Zmień binarny format danych na szesnastkowy.
 5. Ustaw wartość szesnastkową jako nowe dane wartości dla wpisu DisabledComponents.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek


Ponowne włączanie protokołu IPv6 we wszystkich interfejsach tunelowania
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
 1. Znajdź bieżące dane wartości wpisu DisabledComponents.
 2. Zmień format danych na binarny. Będzie to 32-bitowa wartość binarna.
 3. Znajdź pierwszy bit danych, a następnie ustaw go na wartość 0. Nie zmieniaj żadnych innych bitów. Jeśli na przykład dane źródłowe to 11111111111111111111111111111111, nowe dane powinny mieć postać 11111111111111111111111111111110.
 4. Zmień binarny format danych na szesnastkowy.
 5. Ustaw wartość szesnastkową jako nowe dane wartości dla wpisu DisabledComponents.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek


Ponowne włączanie wszystkich interfejsów protokołu IPv6 z wyjątkiem interfejsu sprzężenia zwrotnego
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
 1. Znajdź bieżące dane wartości wpisu DisabledComponents.
 2. Zmień format danych na binarny. Będzie to 32-bitowa wartość binarna.
 3. Znajdź pierwszy i piąty bit danych, a następnie ustaw je na wartość 0. Nie zmieniaj żadnych innych bitów. Jeśli na przykład bieżące dane to 11111111111111111111111111111111, nowe dane powinny mieć postać 11111111111111111111111111101110.
 4. Zmień binarny format danych na szesnastkowy.
 5. Ustaw wartość szesnastkową jako nowe dane wartości dla wpisu DisabledComponents.
Uwagi
 • Administratorzy muszą utworzyć plik z rozszerzeniem admx, aby uwidocznić ustawienia z kroku nr 5 w ustawieniu zasad grupy.
 • Aby te zmiany zostały wprowadzone, należy ponownie uruchomić komputer.
 • Wartość inna niż 0x0 lub 0x20 spowoduje błąd usługi Routing i dostęp zdalny po wprowadzeniu tej zmiany.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Informacje o protokole tunelowania 6to4

Domyślnie gdy do interfejsu przypisano publiczny adres IPv4 (czyli adres IPv4 spoza zakresów 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 i 192.168.0.0/16), w systemach Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2008 jest włączony protokół tunelowania IPv6 przez IPv4: 6to4. Mechanizm 6to4 automatycznie przypisuje adres IPv6 interfejsowi tunelowania 6to4 dla każdego takiego przypisanego adresu i dynamicznie rejestruje te adresy IPv6 na przypisanym serwerze DNS. Jeśli nie powinno to działać w ten sposób, zaleca się wyłączenie interfejsów tunelowania IPv6 na właściwych hostach.

Informacje o tym artykule

Numer ID artykułu: 929852
Ostatnia recenzja: 8 marca 2014
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:: Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard
Czy chcesz przekazać opinię na temat tego artykułu?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.