Viktigt! IPv6 (Internet Protocol version 6) är en obligatorisk del av Windows Vista och senare versioner. Vi rekommenderar inte att du inaktiverar IPv6 eller dess komponenter eftersom det kan innebära att vissa Windows-komponenter inte fungerar. Läs mer information under frågan om Microsofts rekommendationer vad gäller att inaktivera IPv6 i IPv6 för Microsoft Windows: Vanliga frågor och svar.

Inaktivera eller aktivera IPv6 eller dess komponenter automatiskt

Klicka på länken Lös det här problemet för processen som du vill köra. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.

Dölj tabellenVisa tabellen
Inaktivera IPv6 Föredra IPv4 framför IPv6 i prefixprinciperInaktivera IPv6 i alla icke-tunnelgränssnitt Inaktivera IPv6 i alla tunnelgränssnitt Inaktivera IPv6 i icke-tunnelgränssnitt (utom loopback) och i IPv6-tunnelgränssnitt
Dölj bildenVisa bilden
Lös det här problemet
Microsoft Fix it 50409
Dölj bildenVisa bilden
Dölj bildenVisa bilden
Lös det här problemet
Microsoft Fix it 50410
Dölj bildenVisa bilden
Dölj bildenVisa bilden
Lös det här problemet
Microsoft Fix it 50411
Dölj bildenVisa bilden
Dölj bildenVisa bilden
Lös det här problemet
Microsoft Fix it 50412
Dölj bildenVisa bilden
Dölj bildenVisa bilden
Lös det här problemet
Microsoft Fix it 50413
Dölj bildenVisa bilden

Dölj tabellenVisa tabellen
Aktivera IPv6 igenFöredra IPv6 framför IPv4 i prefixprinciperAktivera IPv6 igen i alla icke-tunnelgränssnittAktivera IPv6 igen i alla tunnelgränssnittAktivera IPv6 igen i icke-tunnelgränssnitt och i IPv6-tunnelgränssnitt
Dölj bildenVisa bilden
Lös det här problemet
Microsoft Fix it 50440
Dölj bildenVisa bilden
Dölj bildenVisa bilden
Lös det här problemet
Microsoft Fix it 50441
Dölj bildenVisa bilden
Dölj bildenVisa bilden
Lös det här problemet
Microsoft Fix it 50441
Dölj bildenVisa bilden
Dölj bildenVisa bilden
Lös det här problemet
Microsoft Fix it 50443
Dölj bildenVisa bilden
Dölj bildenVisa bilden
Lös det här problemet
Microsoft Fix it 50444
Dölj bildenVisa bilden

Anteckningar för guiden
Dölj bildenVisa bilden
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.
Dölj bildenVisa bilden

Mer information

Inaktivera eller aktivera IPv6 eller dess komponenter manuellt

Inaktivera IPv6
Dölj bildenVisa bilden
Du kan inaktivera IPv6 på värddatorn via registervärdet DisabledComponents. Registervärdet DisabledComponents påverkar alla nätverkskort på värddatorn.

Viktigt! Följ stegen i det här avsnittet noggrant. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör felaktiga ändringar av registret. Innan du gör några ändringar i det, säkerhetskopierar du registret om problem uppstår.

Följ de här stegen om du vill inaktivera vissa IPv6-komponenter:
 1. Klicka på Start, skriv regedit i rutan Påbörja sökning och klicka sedan på regedit.exe i listan Program.
 2. Klicka på Fortsätt i dialogrutan Kontroll av användarkonto.
 3. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel i Registereditorn:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\
 4. Dubbelklicka på DisabledComponents och ändra posten DisabledComponents.

  Obs! Om posten DisabledComponents inte visas måste du skapa den. Gör så här:
  1. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på 32-bitarsvärde (DWORD).
  2. Skriv DisabledComponents och tryck på Retur.
  3. Dubbelklicka på DisabledComponents.
 5. Konfigurera IPv6-protokollet till önskat tillstånd genom att skriva något av följande värden i fältet Data och klicka sedan på OK:
  1. Skriv 0 om du vill aktivera alla IPv6-komponenter igen (Windows standardinställning).  
  2. Skriv 0xffffffff om du vill inaktivera alla IPv6-komponenter utom IPv6-loopbackgränssnittet. Det här värdet konfigurerar även Windows att föredra IPv4 framför IPv6 genom att ändra poster i prefixprincipstabellen. Mer information finns i Val av käll- och måladress.
  3. Skriv 0x20 om du vill att IPv4 ska föredras framför IPv6 genom att ändra poster i prefixprincipstabellen.
  4. Skriv 0x10 om du vill inaktivera IPv6 på alla icke-tunnelgränssnitt (både LAN- och PPP-gränssnitt (Point-to-Point Protocol)).
  5. Skriv 0x01 om du vill inaktivera IPv6 i alla tunnelgränssnitt. Dessa omfattar ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol), 6to4 och Teredo.
  6. Skriv 0x11 om du vill inaktivera alla IPv6-gränssnitt utom IPv6-loopback-gränssnittet.
Använd registervärdet DisabledComponents för att kontrollera om IPv6 har inaktiverats. Gör detta genom att köra följande kommando vid en kommandotolk i Windows:
reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents
När du gör detta, kan du få följande felmeddelande:
FEL: Det gick inte att hitta den angivna registernyckeln eller värdet.
Om du får felmeddelandet har registervärdet DisabledComponents inte angetts. Om värdet DisabledComponents har angetts åsidosätts inställningarna i anslutningsegenskaperna.
Dölj bildenVisa bilden


Inaktivera IPv6 på ett visst nätverkskort
Dölj bildenVisa bilden
Du kan göra detta genom att häva bindningen för nätverkskortet i dialogrutan Egenskaper för lokalt nätverk:
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Nätverks- och delningscenter.
 3. Titta i området Visa dina aktiva nätverk, klicka på Anslutning till lokalt nätverk och sedan på Egenskaper.
 4. Gå till fliken Nätverk, avmarkera kryssrutan Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) och klicka sedan på OK.

Obs! Kryssrutan Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) påverkar endast det specifika nätverkskortet och häver bindningen till IPv6 på det valda nätverkskortet. Använd registervärdet DisabledComponents om du vill inaktivera IPv6 på värddatorn. Registervärdet DisabledComponents påverkar inte kryssrutan. Även om registernyckeln DisabledComponents har ställts in för att inaktivera IPv6 kan du alltså ändå markera kryssrutan på fliken Nätverk för varje nätverkskort. Det är helt normalt.
Dölj bildenVisa bilden


Föredra IPv6 framför IPv4 i prefixprinciper
Dölj bildenVisa bilden
 1. Hitta aktuella värdedata för DisabledComponents.
 2. Ändra data till binära data. Det är ett 32-bitars binärt värde.
 3. Hitta den sjätte biten data och ställ in den på 0. Ändra inga andra bitar. Om aktuella data är 11111111111111111111111111111111, bör nya data vara 11111111111111111111111111011111.
 4. Ändra data från binärt till hexadecimalt värde.
 5. Ange det hexadecimala värdet som det nya värdet för DisabledComponents.
Dölj bildenVisa bilden


Aktivera IPv6 igen i alla icke-tunnelgränssnitt
Dölj bildenVisa bilden
 1. Hitta aktuella värdedata för DisabledComponents.
 2. Ändra data till binära data. Det är ett 32-bitars binärt värde.
 3. Hitta den femte biten data, och ställ in den på 0. Ändra inga andra bitar. Om källdata är 11111111111111111111111111111111, bör nya data vara 11111111111111111111111111101111.
 4. Ändra data från binärt till hexadecimalt värde.
 5. Ange det hexadecimala värdet som det nya värdet för DisabledComponents.
Dölj bildenVisa bilden


Aktivera IPv6 igen i alla tunnelgränssnitt
Dölj bildenVisa bilden
 1. Hitta aktuella värdedata för DisabledComponents.
 2. Ändra data till binära data. Det är ett 32-bitars binärt värde.
 3. Hitta den första biten data och ställ in den på 0. Ändra inga andra bitar. Om källdata är 11111111111111111111111111111111, bör nya data vara 11111111111111111111111111111110.
 4. Ändra data från binärt till hexadecimalt värde.
 5. Ange det hexadecimala värdet som det nya värdet för DisabledComponents.
Dölj bildenVisa bilden


Aktivera alla IPv6-gränssnitt utom IPv6-loopbackgränssnittet
Dölj bildenVisa bilden
 1. Hitta aktuella värdedata för DisabledComponents.
 2. Ändra data till binära data. Det är ett 32-bitars binärt värde.
 3. Hitta den första och femte biten data och ställ in båda på 0. Rör inga andra bitar. Om aktuella data är 11111111111111111111111111111111, bör nya data vara 11111111111111111111111111101110.
 4. Ändra data från binärt till hexadecimalt värde.
 5. Ange det hexadecimala värdet som det nya värdet för DisabledComponents.
Obs!
 • Administratörer måste skapa en ADMX-fil för att visa inställningarna i steg 5 i en grupprincipsinställning.
 • Datorn måste startas om för att ändringarna ska gälla.
 • Om du använder ett annat värde än 0x0 eller 0x20 fungerar inte tjänsten Routning och fjärråtkomst när den här ändringen har genomförts.
Dölj bildenVisa bilden

Om 6to4 Tunneling Protocol

Som standard är 6to4 Tunneling Protocol aktiverat i Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008 när ett nätverkskort är tilldelat en offentlig IPv4-adress (alltså en IPv4-adress som finns utanför intervallen 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 eller 192.168.0.0/16). 6to4 tilldelar automatiskt en IPv6-adress till 6to4-tunnelgränssnittet för varje sådan adress som tilldelas, och 6to4 registrerar dynamiskt dessa IPv6-adresser på den tilldelade DNS-servern. Om det här beteendet inte önskas rekommenderar vi att du inaktiverar IPv6-tunnelgränssnitten på de värddatorer som påverkas.

Om den här artikeln

Artikel-id: 929852
Senaste recension: den 8 mars 2014
Informationen i denna artikel gäller:: Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard
Vill du lämna feedback om den här artikeln?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.