สิ่งสำคัญInternet Protocol เวอร์ชั่น 6 (IPv6) คือ ส่วนบังคับของ Windows Vista และรุ่นที่ใหม่กว่า เราไม่แนะนำให้ คุณปิดใช้งาน IPv6 หรือคอมโพเนนต์ของ หรือบางคอมโพเนนต์ของ Windows อาจทำงานไม่นอกจากนี้ เริ่มต้นระบบจะถูกชะลอไว้ 5 วินาทีถ้าปิดใช้งาน IPv6 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่คำถาม "อะไรคือคำแนะนำของ Microsoft เกี่ยวกับการปิดการใช้งาน IPv6 ได้อย่างไร" ใน IPv6 สำหรับ Microsoft Windows: คำถามที่ถามบ่อย.

ปิดใช้งาน หรือเปิดใช้งาน IPv6 หรือคอมโพเนนต์ของใหม่โดยอัตโนมัติ

คลิกการเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหานี้สำหรับขั้นตอนที่คุณต้องการเรียกใช้ แล้วคลิกเรียกใช้ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มและทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ปิดใช้งาน IPv6 ต้อง IPv4 ผ่าน IPv6 ในนโยบายคำนำหน้าปิดใช้งาน IPv6 บนอินเทอร์เฟส nontunnel ทั้งหมด ปิดใช้งาน IPv6 บนอินเทอร์เฟซการทันเนลทั้งหมด ปิดใช้งาน IPv6 บนอินเทอร์เฟส nontunnel (ยกเว้นการวนรอบ) และ บนอินเทอร์เฟซการทันเนล IPv6
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 50409
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 50410
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 50411
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 50412
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 50413
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
การเปิดใช้งาน IPv6ต้องใช้ IPv6 ผ่าน IPv4 ในนโยบายคำนำหน้าการเปิดใช้งาน IPv6 บนอินเทอร์เฟส nontunnel ทั้งหมดการเปิดใช้งาน IPv6 บนอินเทอร์เฟซการทันเนลทั้งหมดการเปิดใช้งาน IPv6 บนอินเทอร์เฟส nontunnel และ บนอินเทอร์เฟซการทันเนล IPv6
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 50440
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 50441
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 50441
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 50443
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 50444
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้

หมายเหตุสำหรับตัวช่วยสร้าง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติ ไปยังแฟลชไดรฟ์ หรือซีดี แล้ว คุณสามารถเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ปิดใช้งาน หรือเปิดใช้งาน IPv6 หรือคอมโพเนนต์ของใหม่ด้วยตนเอง

ปิดใช้งาน IPv6
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
คุณสามารถปิดใช้งาน IPv6 บนคอมพิวเตอร์โฮสต์โดยค่ารีจิสทรีDisabledComponents ค่ารีจิสทรีDisabledComponentsมีผลต่อเครือข่ายอินเทอร์เฟซทั้งหมดบนโฮสต์

สิ่งสำคัญ ทำตามขั้นตอนในส่วนนี้อย่างระมัดระวัง ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ก่อนที่จะแก้ไข สำรองรีจิสทรีสำหรับการคืนค่า ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น

เมื่อต้องการปิดใช้งานคอมโพเนนต์ IPv6 บาง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มชนิด regedit ในการเริ่มการค้นหา กล่อง และจากนั้น คลิกregedit.exe ในการโปรแกรม รายการ
 2. ในการการควบคุมบัญชีผู้ใช้ โต้ตอบกล่อง คลิกทำต่อไป
 3. ใน Registry Editor ค้นหา และคลิกคีย์ย่อยของรีจิสทรีที่ดังต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\
 4. คลิกสองครั้งที่DisabledComponents ทรานซิสชั่นท์DisabledComponents รายการ

  หมายเหตุถ้าการDisabledComponents รายการไม่พร้อมใช้งาน คุณต้องสร้างขึ้น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. ในการแก้ไข ชี้ไปที่สร้างและเมนูแล้ว คลิกDWORD (32 บิต) ค่า
  2. ชนิด DisabledComponentsแล้ว กด Enter
  3. คลิกสองครั้งที่DisabledComponents
 5. พิมพ์ค่าต่อไปนี้ในฟิลด์ค่าข้อมูลการกำหนดค่าโพรโทคอล IPv6 ไปยังสถานะที่กำหนดไว้ และจากนั้น คลิกตกลง:
  1. ชนิด 0 เมื่อต้องการเปิดใช้งานคอมโพเนนต์ IPv6 ทั้งหมด (การตั้งค่าเริ่มต้น Windows) ใหม่
  2. ชนิด 0xffffffff เมื่อต้องการปิดใช้งานคอมโพเนนต์ IPv6 ทั้งหมดยกเว้นส่วนติดต่อย้อนกลับ IPv6 ค่านี้สามารถกำหนดค่า Windows เพื่อต้องการใช้ IPv4 ผ่าน IPv6 โดยรายการในตารางคำนำหน้านโยบายการเปลี่ยนแปลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เลือกที่อยู่ต้นทางและปลายทาง.
  3. ชนิด 0x20 ใช้ IPv4 ผ่าน IPv6 โดยรายการในตารางคำนำหน้านโยบายการเปลี่ยนแปลง
  4. ชนิด 0x10 เมื่อต้องการปิดใช้งาน IPv6 บนอินเทอร์เฟส nontunnel (อินเตอร์เฟสทั้ง LAN และโพรโทคอลจุดต่อจุด [PPP]) ทั้งหมด
  5. ชนิด 0x01 เมื่อต้องการปิดใช้งาน IPv6 บนอินเทอร์เฟซการทันเนลทั้งหมด ซึ่งรวมถึงภายในไซต์อัตโนมัติทันเนลกำหนดโพรโทคอล (ISATAP), 6to4 และ Teredo
  6. ชนิด 0x11 เมื่อต้องการปิดใช้งานส่วนติดต่อ IPv6 ทั้งหมดยกเว้นส่วนติดต่อย้อนกลับ IPv6
ใช้ค่ารีจิสทรีDisabledComponentsเพื่อตรวจสอบว่า IPv6 ถูกปิดใช้งาน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่งของ Windows:
reg query HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents
เมื่อคุณทำเช่นนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด: ระบบไม่พบคีย์รีจิสทรีที่ระบุหรือค่า
ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ จะไม่มีตั้งค่ารีจิสทรีDisabledComponents ถ้ามีตั้งค่าDisabledComponentsนั้นแทนการตั้งค่าในคุณสมบัติการเชื่อมต่อ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้


ปิดใช้งาน IPv6 บนอะแดปเตอร์เครือข่ายที่ระบุ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
คุณสามารถทำเช่นนี้ได้ โดย unbinding อะแดปเตอร์ในกล่องโต้ตอบ'คุณสมบัติการเชื่อมต่อพื้นที่ภายในเครื่อง:
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก Control Panel
 2. คลิกใช้ร่วมกันของศูนย์เครือข่ายและ
 3. ในการดูเครือข่ายที่ใช้งานอยู่ พื้นที่ คลิกเชื่อมต่อพื้นที่ท้องถิ่นและจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
 4. บนแท็บการเชื่อมต่อเครือข่ายยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายอินเทอร์เน็ตโพรโทคอลรุ่นที่ 6 (TCP/IPv6)และจากนั้น คลิกตกลง

หมายเหตุกล่องกาเครื่องหมายอินเทอร์เน็ตโพรโทคอลรุ่นที่ 6 (TCP/IPv6)มีผลกับอะแดปเตอร์เครือข่ายที่ระบุเท่านั้น และจะยกเลิกผูก IPv6 จากอะแดปเตอร์เครือข่ายที่เลือก เมื่อต้องการปิดใช้งาน IPv6 บนโฮสต์ ใช้ค่ารีจิสทรีDisabledComponents ค่ารีจิสทรีDisabledComponentsไม่มีผลต่อสถานะของกล่องกาเครื่องหมาย ดังนั้น แม้ว่าการตั้งค่ารีจิสทรีคีย์DisabledComponentsเพื่อปิดใช้งาน IPv6 กล่องกาเครื่องหมายในแท็บเครือข่ายสำหรับแต่ละอินเทอร์เฟซสามารถยังคงสามารถตรวจสอบ นี่คือลักษณะการทำงานที่คาดไว้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้


ต้องใช้ IPv6 ผ่าน IPv4 ในนโยบายคำนำหน้า
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
 1. การค้นหาข้อมูลค่าปัจจุบันของ DisabledComponents
 2. เปลี่ยนเป็นข้อมูลไบนารี จะเป็นค่าไบนารี 32 บิต
 3. ค้นหาบิตหกของข้อมูล และตั้งค่าเป็น 0 เปลี่ยนบิตอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อมูลปัจจุบันคือ 11111111111111111111111111111111 ข้อมูลใหม่ควร 11111111111111111111111111011111
 4. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากไบนารีฐานสิบหก
 5. ตั้งค่าเลขฐานสิบหกเป็นค่าข้อมูลใหม่สำหรับ DisabledComponents
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้


การเปิดใช้งาน IPv6 บนอินเทอร์เฟส nontunnel ทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
 1. การค้นหาข้อมูลค่าปัจจุบันของ DisabledComponents
 2. เปลี่ยนเป็นข้อมูลไบนารี จะเป็นค่าไบนารี 32 บิต
 3. ค้นหาบิตห้าของข้อมูล และตั้งค่าเป็น 0 เปลี่ยนบิตอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าแหล่งข้อมูลคือ 11111111111111111111111111111111 ข้อมูลใหม่ควรเป็น 11111111111111111111111111101111
 4. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากไบนารีฐานสิบหก
 5. ตั้งค่าเลขฐานสิบหกเป็นค่าข้อมูลใหม่สำหรับ DisabledComponents
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้


การเปิดใช้งาน IPv6 บนอินเทอร์เฟซการทันเนลทั้งหมด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
 1. การค้นหาข้อมูลค่าปัจจุบันของ DisabledComponents
 2. เปลี่ยนเป็นข้อมูลไบนารี จะเป็นค่าไบนารี 32 บิต
 3. ค้นหาบิตตัวแรกของข้อมูล และตั้งค่าเป็น 0 เปลี่ยนบิตอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าแหล่งข้อมูลคือ 11111111111111111111111111111111 ข้อมูลใหม่ควรเป็น 11111111111111111111111111111110
 4. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากไบนารีฐานสิบหก
 5. ตั้งค่าเลขฐานสิบหกเป็นค่าข้อมูลใหม่สำหรับ DisabledComponents
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้


การเปิดใช้งาน IPv6 อินเทอร์เฟสทั้งหมดยกเว้นส่วนติดต่อย้อนกลับ IPv6
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
 1. การค้นหาข้อมูลค่าปัจจุบันของ DisabledComponents
 2. เปลี่ยนเป็นข้อมูลไบนารี จะเป็นค่าไบนารี 32 บิต
 3. ค้นหาบิตตัวแรกของข้อมูลและบิตการที่ห้าของข้อมูล จากนั้น ตั้งค่าเหล่านี้ทั้งสองไป 0. สัมผัสบิตอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อมูลปัจจุบันคือ 11111111111111111111111111111111 ข้อมูลใหม่ควรเป็น 11111111111111111111111111101110
 4. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากไบนารีฐานสิบหก
 5. ตั้งค่าเลขฐานสิบหกเป็นค่าข้อมูลใหม่สำหรับ DisabledComponents
หมายเหตุ
 • ผู้ดูแลระบบต้องสร้างแฟ้ม.admx เพื่อแสดงการตั้งค่าในขั้นตอนที่ 5 ในการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'
 • คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์สำหรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลบังคับใช้
 • ค่าที่ไม่ใช่ 0x0 หรือ 0x20 ทำให้บริการการกำหนดเส้นทางและการเข้าถึงระยะไกลล้มเหลวหลังจากการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลบังคับ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้

เกี่ยวกับโพรโทคอล tunneling 6to4

โดยค่าเริ่มต้น เปิดใช้งานโพรโทคอล tunneling 6to4 ใน Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 และ Windows Server 2008 เมื่ออินเทอร์เฟซที่ถูกกำหนดที่อยู่ IPv4 สาธารณะ (นั่นคือ ที่อยู่ IPv4 ที่ไม่อยู่ในช่วง 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 หรือ 192.168.0.0/16) 6to4 กำหนดที่อยู่ IPv6 ไปแบบ 6to4 tunneling อินเทอร์เฟซสำหรับแต่ละอย่างเช่นที่อยู่ที่กำหนดให้โดยอัตโนมัติ และ 6to4 แบบไดนามิกจะลงทะเบียนที่อยู่ IPv6 เหล่านี้บนเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่กำหนด ถ้าลักษณะการทำงานนี้ไม่ถูกต้อง เราขอแนะนำให้ คุณปิดการใช้งานอินเทอร์เฟสทันเนล IPv6 บนโฮสต์ได้รับผลกระทบ

เกี่ยวกับบทความนี้

หมายเลขบทความ (Article ID): 929852
บทวิจารณ์ล่าสุด: 27 สิงหาคม 2557
ใช้กับ: Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:929852
คุณต้องการแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้หรือไม่
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.