?ActiveX? valdikliai yra neaktyv?s, kai tinklalap? atidarote naudodamiesi nar?ykle ?Internet Explorer 7?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 929864 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Nar?ykl?je ?Windows Internet Explorer 7? atidarote tinklalap?, kuriame yra ?ActiveX? valdiklis. Ta?iau ?ActiveX? valdiklis neaktyvus. ?i problema kyla, jei tenkinamos ?ios s?lygos:
 • kompiuteryje ?diegiate scenarij? derintuv?. Pavyzd?iui, ?diegiate ?Microsoft? scenarij? derintuv?.
 • Nar?ykl?je ?Internet Explorer? pasirink? Interneto parinktys skirtuko I?samiau srityje Nar?ymas i?valote ?ym?s langel?I?jungti scenarij? derinim? (?Internet Explorer?).
Pastaba Neaktyvus ?ActiveX? valdiklis nereaguos ? vartotojo veiksmus.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla, jei ?Internet Explorer? netinkamai ?vertina atliktus parametro I?jungti scenarij? derinim? (?Internet Explorer?) pakeitimus.

SPRENDIMAS

Saugos naujinimo informacija

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?diekite naujausi? ?Internet Explorer? skirt? kaupiam?j? saugos naujinim?. Nor?dami ?diegti naujausius naujinimus, apsilankykite ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://update.microsoft.com
I?samesn?s technin?s informacijos apie naujausi? kaupiam?j? ?Internet Explorer? saugos naujinim? rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
Pastaba ?i pataisa ?traukta ? 939653 (MS07-057) saugos naujinim?. Ta?iau, nor?dami ?galinti ?i? patais?, 939653 saugos naujinim? turite ?diegti naudodami perjungtuv? /b . Jei norite gauti daugiau informacijos apie kar?t?j? patais?, kurios ?trauktos ? kaupiamuosius ?Internet Explorer? saugos naujinimus, diegim?, spustel?kite nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?
897225 Kaip ?diegti kar?t?sias pataisas, kurios ?trauktos ? kaupiamuosius ?Internet Explorer? saugos naujinimus (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
939653 MS07-057: kaupiamasis ?Internet Explorer? saugos naujinimas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Nor?dami pa?alinti ?i? problem?, patikrinkite, ar nar?ykl?je ?Internet Explorer 7? ?galintas parametras I?jungti scenarij? derinim?.

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Skyriuje ?Po?ymiai? apra?yta problema gali kilti, net jei tinklalapis atitinka MSDN dokumentus d?l automatinio ?ActiveX? valdikli? ?galinimo.

Pastaba Jei norite gauti daugiau informacijos apie automatin? ?ActiveX? valdikli? ?galinim?, apsilankykite ?Microsoft? MSDN ?iniatinklio svetain?je:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms537508.aspx

Problemos atk?rimo veiksmai

 1. Paleiskite ?Internet Explorer 7?.
 2. Spustel?kite ?rankiai ir Interneto parinktys.
 3. Skirtuke I?samiau i?valykite ?ym?s langel? I?jungti scenarij? derinim? (?Internet Explorer?).
 4. ?diekite scenarij? derintuv?. Nor?dami atsisi?sti su ?Microsoft Windows NT 4.0? ir naujesn?mis ?Windows? operacin?s sistemos versijomis suderinam? ?Microsoft? scenarij? derintuv?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=2f465be0-94fd-4569-b3c4-dffdf19ccd99
 5. Apsilankykite ?iniatinklio svetain?je, turin?ioje automati?kai ?galinamus ?ActiveX? valdiklius. Pavyzd?iui, apsilankykite MSN ?iniatinklio svetain?je, kuri naudoja automati?kai ?galinamus ?ActiveX? valdiklius:
  http://www.msn.com
 6. Spustel?kite ?rankiai ir Interneto parinktys.
 7. Spustel?kite Gerai.

NUORODOS

Jei norite gauti daugiau informacijos apie scenarij? derinim? nar?ykl?je ?Internet Explorer?, apsilankykite MSDN interneto dienora??io svetain?je
http://blogs.msdn.com/ie/archive/2004/10/26/247912.aspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 929864 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gegu??s 15 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
Rakta?od?iai: 
atdownload kbdebug kbactivexscript kbtshoot kbexpertiseinter kbprb KB929864

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com