Straipsnio ID: 929867 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Kai, atnaujin? nar?ykl? ? ?Windows Internet Explorer 7?, spustelite ?Microsoft Outlook Express? el. lai?kuose esan?ius hipersaitus, galite susidurti su ?iomis problemomis:
 • Hipersaitai veikia netinkamai.
 • Nepavyksta paleisti arba atidaryti ?Internet Explorer 7?.

SPRENDIMAS

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, naudokite vien? i? ?i? metod?.

1 metodas:

 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Mano kompiuteris.
 2. Meniu ?rankiai spustel?kite Aplanko parinktys.
 3. Dialogo lange Aplanko parinktys spustel?kite skirtuk? Fail? tipai.
 4. S?ra?e Registruoti fail? tipai spustel?kite (NONE) URL:HyperText perk?limo protokolas, tada spustel?kite I?samiau.
 5. Dialogo lange Failo tipo redagavimas spustel?kite Redaguoti.

  Pastaba: prie? atlikdami kit? veiksm?, ?sid?m?kite esamas ?io dialogo lango lauk? reik?mes. Jei, taikant ?? metod?, nepavykt? i?spr?sti problemos, reik?s atkurti pakeistas lauk? reik?mes.
 6. Lauke Veiksmas ?ra?ykite open, jei tai dar ne?ra?yta.
 7. Lauke Taikomoji programa, naudojama ?iam veiksmui atlikti ?ra?ykite "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" -nohome, jei tai dar ne?ra?yta.
 8. Spustel?j? pa?ym?kite ?ym?s langel? Naudoti DDE, jei jis dar nepa?ym?tas.
 9. Lauke DDE prane?imas ?ra?ykite "%1",,-1,0,,,,, jei tai dar ne?ra?yta.
 10. Lauke Taikomoji programa ?ra?ykite IExplore, jei tai dar ne?ra?yta.
 11. Lauke DDE taikomoji programa nevykdoma neturi b?ti joki? reik?mi?. Jei ?iame lauke yra reik?m?, pa?alinkite j?.
 12. Lauke Tema ?ra?ykite WWW_OpenURL , jei tai dar ne?ra?yta.
 13. Du kartus spustel?kite Gerai, kad b?t? u?darytas dialogo langas Failo tipo redagavimas.
 14. S?ra?e Registruoti fail? tipai raskite ir spustel?kite (NONE) URL:HyperText perk?limo protokolas su privatumu, tada spustel?kite I?samiau.
 15. Pakartokite veiksmus nuo 5 iki 14 naudodami s?ra?o element? (NONE) URL:HyperText perk?limo protokolas su privatumu vietoj (NONE) URL:HyperText perk?limo protokolas.
 16. Spustel?kite Gerai, jei norite u?daryti dialogo lang? Aplanko parinktys.
 17. Patikrinkite ?Outlook Express? hipersait?.
Jei nepavyko pa?alinti problemos, taikykite 2 metod?.

2 metodas

 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Mano kompiuteris.
 2. Meniu ?rankiai spustel?kite Aplanko parinktys.
 3. Dialogo lange Aplanko parinktys spustel?kite skirtuk? Fail? tipai.
 4. S?ra?e Registruoti fail? tipai raskite ir spustel?kite (NONE) URL:HyperText perk?limo protokolas, tada spustel?kite I?samiau.
 5. Dialogo lange Failo tipo redagavimas spustel?kite Redaguoti.
 6. Pakeiskite lauke Taikomoji programa, naudojama ?iam veiksmui atlikti esan?ios reik?m?s ?ra?? -nohome ? %1.

  Pastaba: jei ?Internet Explorer 7? paragins jus pasirinkti j? kaip numatyt?j? nar?ykl?, spustel?kite Ne. Jei spustel?site Taip, ?Internet Explorer 7? gali pakeisti ?ra?? ? -nohome. Tada problema gali pasikartoti.
 7. Du kartus spustel?kite Gerai, kad b?t? u?darytas dialogo langas Failo tipo redagavimas.
 8. S?ra?e Registruoti fail? tipai raskite ir spustel?kite (NONE) URL:HyperText perk?limo protokolas su privatumu, tada spustel?kite I?samiau.
 9. Pakartokite veiksmus nuo 5 iki 8 naudodami s?ra?o element? (NONE) URL:HyperText perk?limo protokolas su privatumu vietoj (NONE) URL:HyperText perk?limo protokolas.
 10. Spustel?kite Gerai, jei norite u?daryti dialogo lang? Aplanko parinktys.
 11. Patikrinkite ?Outlook Express? hipersait?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 929867 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. spalio 12 d. - Per?i?ra: 1.2
TAIKOMA
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbexpertisebeginner KB929867

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com