Po dokonaniu uaktualnienia do programu Internet Explorer 7 w programie Outlook Express nie działają hiperłącza

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 929867 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Opis problemu

Po uaktualnieniu przeglądarki do programu Windows Internet Explorer 7 klikanie hiperłączy w wiadomościach e-mail w programie Outlook Express powoduje występowanie następujących problemów:
 • Hiperłącza nie działają poprawnie.
 • Nie można uruchomić programu Internet Explorer 7.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować jedną z następujących metod.

Metoda 1

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.


Rozwiąż ten problem
Poprawka automatyczna firmy Microsoft 50222Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów.
 3. W oknie dialogowym Opcje folderów kliknij kartę Typy plików.
 4. Na liście Zarejestrowane typy plików kliknij pozycję (BRAK) URL:Protokół HTTP, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.
 5. W oknie dialogowym Edytowanie typu pliku kliknij przycisk Edytuj.

  Ważne Przed przejściem do następnego kroku należy zanotować bieżące wartości w polach tego okna dialogowego. Konieczne może być przywrócenie wartości dla zmodyfikowanych pól, jeżeli ta metoda nie umożliwi rozwiązania tego problemu.
 6. W polu Akcja wpisz ciąg open (otwórz), jeśli nie jest jeszcze wpisany.
 7. W polu Aplikacja używana do wykonania akcji wpisz ciąg "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" -nohome, jeśli nie jest jeszcze wpisany.
 8. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Użyj DDE, jeżeli jeszcze nie zostało zaznaczone.
 9. W polu Komunikat DDE wpisz ciąg "%1",,-1,0,,,,, jeśli nie jest jeszcze wpisany.
 10. W polu Aplikacja wpisz ciąg IExplore, jeśli nie jest jeszcze wpisany.
 11. Upewnij się, że żadna wartość nie jest wpisana w polu Nieuruchomiona aplikacja DDE. Jeśli w tym polu znajduje się wartość, usuń ją.
 12. W polu Temat wpisz ciąg WWW_OpenURL, jeśli nie jest jeszcze wpisany.
 13. Aby zamknąć okno dialogowe Edytowanie typu pliku, kliknij przycisk OK dwa razy.
 14. Na liście Zarejestrowane typy plików znajdź i kliknij pozycję (BRAK) URL:Protokół HTTPS, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.
 15. Powtórz kroki od 5 do 14, używając pozycji listy (BRAK) URL:Protokół HTTPS zamiast pozycji listy (BRAK) URL:Protokół HTTP.
 16. Aby zamknąć okno dialogowe Opcje folderów, kliknij przycisk OK.
 17. Przetestuj hiperłącze z programu Outlook Express.

Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, można przejść do metody 2 lub skontaktować się z pomocą techniczną.
Jeśli problem nadal występuje, przejdź do metody 2.

Metoda 2

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów.
 3. W oknie dialogowym Opcje folderów kliknij kartę Typy plików.
 4. Na liście Zarejestrowane typy plików znajdź i kliknij pozycję (BRAK) URL:Protokół HTTP, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.
 5. W oknie dialogowym Edytowanie typu pliku kliknij przycisk Edytuj.
 6. Na końcu wartości wyświetlanej w polu Aplikacja używana do wykonania akcji zastąp wpis -nohome wpisem %1.

  Uwaga Jeśli program Internet Explorer 7 monituje o ustawienie go jako przeglądarki domyślnej, kliknij przycisk Nie. Jeżeli zostanie kliknięty przycisk Tak, program Internet Explorer 7 może resetować ten wpis i przywrócić wpis -nohome. W takiej sytuacji ten problem może wystąpić ponownie.
 7. Aby zamknąć okno dialogowe Edytowanie typu pliku, kliknij przycisk OK dwa razy.
 8. Na liście Zarejestrowane typy plików znajdź i kliknij pozycję (BRAK) URL:Protokół HTTPS, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.
 9. Powtórz kroki od 5 do 8, używając pozycji listy (BRAK) URL:Protokół HTTPS zamiast pozycji listy (BRAK) URL:Protokół HTTP.
 10. Aby zamknąć okno dialogowe Opcje folderów, kliknij przycisk OK.
 11. Przetestuj hiperłącze z programu Outlook Express.

Właściwości

Numer ID artykułu: 929867 - Ostatnia weryfikacja: 25 lutego 2010 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
Słowa kluczowe: 
kbmsifixme kbfixme kbexpertisebeginner kbtshoot KB929867

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com