หน่วยความจำรั่วเกิดขึ้นใน Internet Explorer 6 เมื่อคุณดูเว็บเพจที่ใช้ JScript สคริปต์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 929874 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้ Microsoft Internet Explorer 6 ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP เพื่อดูเว็บเพจที่ใช้รหัสการเขียนสคริปต์ JScript หน่วยความจำรั่วเกิดขึ้นใน Internet Explorer เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บเพจที่แตกต่างกัน หน่วยความจำ leaked จะไม่นำออกใช้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากมีสร้างการอ้างอิงแบบวงกลมใน JScript สคริปต์โค้ดที่ทำงานบนเว็บเพจ หรือ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้ามีใช้ closures ใน JScript สคริปต์โค้ดที่ทำงานบนเว็บเพจ

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัย

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer การติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://windowsupdate.microsoft.com
สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
หมายเหตุ:การแก้ไขนี้ถูกรวมในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 947864 (MS08 024) ก่อนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
947864MS08-024: สะสม Security Update สำหรับ Internet Explorer

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ leaks หน่วยความจำที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บเพจ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
830555หน่วยความจำรั่วที่ทำให้เกิดการอ้างอิงไปยังวัตถุ DOM บนเพจ HTML แบบวงกลม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบรั่วไหลของหน่วยความจำ Internet Explorer แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/Bb250448.aspx

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 929874 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
atdownload kbwinxppresp3fix kbwinxpsp3fix kbfix kbbug kbqfe kbmt KB929874 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:929874

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com