Windows Server 2003 ?????????? ????? Windows 7 ?? Windows Vista ??????? ?? ??? ?? ??????? ????

???? ?????? ???? ??????
???? ID: 930056 - ?? ???????? ?? ?????? ??? ?? ?? ???? ???? ???? ??.
??? ?? ??????? ???? | ??? ?? ??????? ????

?????

?? ?? Windows 7-?????? ???????? ?? Windows Server 2003 SP1 ?????????? ????? ??? (adminpak.msi) ?? ??????? ???? ?? ?????? ????, ???? ????? ??????? ????? ??????? ???? ??:
?? ????????? ?????? ???????? ?? ????? ??
?????? Microsoft ??? ???? ?? ?????? ??? ?? ????? ?? ??? ?????? ??????? ??? ?????? ???? ???, ?? Windows ???????? ??? ?? ????????? ????? ?? ???? ????? ?? ???? ???? ???? ?? ?? ??? ?????
????? ????? ??????????????? ?????? ?????.

????? ????? ??? ????? ??? ??:
 • ?????? ?????? ?? ???? ????
 • ????????? ?????
 • ???? ????
??? ???????? ?????? ?? ???? ????, ???? ????? ????? ??????? ????? ??????? ???? ??:
??? ?????? Windows 2003 ?????????? ????? ?? ??? ??????? ???? ??? ?? ?????? ?????? ??, ?? Windows ???? ????? ?????? ?? ????????? ?? ???? ??? ???? ??????? ?? ??? Microsoft ?? ?????? ?????
Windows Vista-?????? ???????? ??, Windows Server 2003 SP1 ?????????? ????? ??? ?? ??????? ????? ???? ?? ??? seems, ?? ???? ?? ??????? ????? ??????? ???? ???

????

Windows Server 2003 ?????????? ????? ??? ?? ???? ??????? ?? Windows XP ?? Windows Server 2003 ??? ??? ???????? ?? ????? ?? ??? ??????? ???

Windows Server 2003 ?????????? ????? ??? ??? ??? ?? Windows Vista-?????? ?? Windows 7-?????? ???????? ?? ???????? ???? ??? ??, Windows Server 2003 ?????????? ????? ??? ??? ????? ??????? ?? Windows Vista ?? Windows 7 ??? ??? ???????? ?? ????? ?? ??? ??????? ???? ???? ?????, ?????? ?? ?? ??????? ?? ??? ??????? ???? ???

????????

?? ?????? ?? ?? ???? ?? ??? ???? ???????? ?????? ?? ??? ???? ?? ?? Microsoft ?????? ????? ???????????? ????? (RSAT) ?????? ?? ??????? ?????

???:?????? ?? ???????? ?? ???????-?????? ????? ?? ???????? ???? ??????? ?? (GUI) ???????? ????? RSAT, Windows Vista ?? Windows 7 ??????? ??? ??? ?? ?????? ??? ?? Windows Server 2008 ???, Windows Server 2008 R2 ??? ?? ??? Windows Server 2003 ?????? ???????? ?????? ??? ????? ????? ???????? ?? ???? ???? RSAT ?? Windows 2000 ???????? ?????? ??? ?? Windows Server 2003 ???????? ?????? ??? AdminPack ?? ?????? ????? ?? ??? ??????????? ???? ???
?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
???????? ??????:??????? ????? ?? ?????????? ?????
Windows Vista?? Windows Vista ?? ??? Microsoft ?????? ????? ?????????? ????? ??????? ????HTTP://www.Microsoft.com.
Windows Server 2008?? ??? ???? ?? ??? ????? ?????????? ????? ?????????? ???????? ????? ?????????????? ????? ??????? ???
Windows 7Windows 7 ?? ??? ?????? ????? ?????????? ????? ??????? ?????
?????? ????? ?????????? ????? ?? ??? Windows 7 ?????? ????????? ?? ??????? ???? ?? ????HTTP://www.Microsoft.com.
???:???? ??????? (?? ???-RTM ?? ???? ????? ???????) ?? RSAT ????? ?????? RSAT RTM ??????? ?? ??????? ???? ?? ?????
Windows Server 2008 R2?? ??? ???? ?? ??? ????? ?????????? ????? ?????????? ???????? ????? ?????????????? ????? ??????? ???
?????????? ????? ??? ?? RSAT ??????? ???????? ?? ?? ?? lacking ??????????? ??? ?? ????? ??????? ???? ??, ??? ??? ??????? ???????? ?????? ??????? ?? ????? ??????? ????, ?? ??????? ???? ?? ????? ?? ?????? ???????? ?? ?????????? / ?????? ???????? ???????

?? ????????? ?????, ??????? ????, ?? ?? ??? ???????? ???????? ?????? ??? ??? ???????? ?? ?????????? ????? ??? ?? ?????? ??????? ?? ????? ?? ??? ?????? ????? ?????? ?? ???, ???? ???? ?? ?????? ?? ????????? ????? ?? ???? Windows 7-?????? ???????? ?? Windows Server 2003 ?????????? ????? ??? ??????? ????? ??? ???, ? ???? ?? ?????? ?? ????????? ????? ?? ???? Windows XP-?????? ???????? ?? Windows Vista-?????? ???????? ?? Windows 7 ?????????? ????? ??? ??????? ?????

???

???? ID: 930056 - ????? ???????: 07 ?????? 2010 - ??????: 2.0
???? ???? ???? ??:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
??????: 
kbexpertiseinter kberrmsg kbsnapin kbsysadmin kbadmin kbtshoot kbprb kbmt KB930056 KbMthi
???? ?????? ????????
??????????: ?? ???? ?? ???? ??????? ?? ????? ?? Microsoft ????-?????? ?????????? ?????? ?????? ???? ??? ??. Microsoft ???? ??? ????-???????? ?? ????-???????? ????? ?????? ?? ???? ???????? ???? ?? ???? ????? ????? ??? ?? ??? ?????? ?? ???? ???? ???? ??? ????? ??. ???????, ????-???????? ???? ????? ???? ???? ???? ???. ?????, ????????, ?????-???? ?? ??????? ?? ???????? ?? ???? ???, ???? ?? ??? ?????? ???? ???? ??? ????? ??? ?? ???? ??. Microsoft ??????? ??? ???? ?? ?????? ?? ??????????, ????????? ?? ??? ?????? ?? ???? ????? ?? ???? ???????? ?? ??? ???? ????? ?? ??? ????????? ???? ??. Microsoft ????-?????? ?????????? ?? ????? ?????? ?? ?? ??? ??.
?????????? ?? ??????? ????????? ??????? ??:930056

??????????? ???

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com