Kompiuteris su sistema "Windows Vista" veikia l?tai, kai "Windows" fotogalerija parodo viename puslapyje netelpan?ius TIFF vaizdus

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 930097 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Automatinis problemos aptikimas ir sprendimas

"Windows" nuotrauk? ir skaidri? demonstravimo problem? trik?i? diagnostikos priemon? gali automati?kai i?spr?sti ?iame straipsnyje apra?yt? problem?.


?i trik?i? diagnostikos priemon? i?sprend?ia daug ?vairi? problem?. Su?inokite daugiauPastaba Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus "Leiskite taisyti pa?iam".
Ar ?i informacija buvo naudinga? Atsi?skite mums atsiliepim?

PO?YMIAI

Kai kompiuteryje su "Windows Vista" naudodami "Windows" fotogalerij? per?i?rite TIFF vaizdus, kurie netelpa viename puslapyje, sistema veikia l?tai.

Nor?dami nustatyti vaizdo failo tip?, pereikite prie skyriaus "Kaip nustatyti vaizdo failo tip?".

PRIE?ASTIS

Kai tik pirmasis i? keli? vaizd? parodomas ekrane, "Windows" fotogalerija ?kelia kit? vaizd?. ?is procesas kitaip vadinamas i?ankstiniu ?ra?ymu ? talpykl?. Jei kitas vaizdas yra keli? puslapi? TIFF failas, "Windows" fotogalerija apdoroja vis? fail?. ?is procesas gali ?iek tiek u?trukti ir sunaudoja daug sistemos i?tekli? ? tai priklauso nuo TIFF failo dyd?io. D?l to sistema veikia l?tai ir labai padid?ja kompiuterio atminties s?naudos.

Kaip nustatyti vaizdo failo tip?

Nor?dami nustatyti vaizdo failo tip?, pasinaudokite vienu i? ?i? b?d?:
 1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite vaizdo fail?, tada spustel?kite Ypatyb?s. Skirtuke Bendra bus nurodytas failo tipas.
 2. Skirtuke Rodymas panaikinkite parinkties "Sl?pti ?inom? fail? tip? pl?tinius" ?ym?jim? prie? tai de?iniuoju pel?s mygtuku Valdymo skyde spustel?j? Aplank? parinktys. Taip bus rodomi vis? fail? tipai.

Leiskite taisyti pa?iam

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet, jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir perskaitykite "Microsoft" ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje "Windows"


Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, "Windows" fotogalerijoje turite i?jungti i?ankstin? ?ra?ym? ? talpykl?. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.

  Pastaba Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? arba patvirtinim?, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite T?sti.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\Viewer
 3. Meniu Redagavimas perkelkite pel?s ?ymikl? ant Naujas, tada spustel?kite DWORD reik?m?.
 4. ?veskite CacheSize, tada paspauskite ENTER.
 5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite CacheSize, Keisti, ?veskite 0 ? lauk? Reik?m?s duomenys, tada spustel?kite Gerai.
 6. I?eikite i? registro rengykl?s.
Ar ?i informacija buvo naudinga? Atsi?skite mums atsiliepim?

Kaip MATS paketas i?sprend?ia ?i? problem?

Spustel?kite ?ia nor?dami su?inoti, kaip MATS paketas i?sprend?ia ?i? problem?

Kitos problemos, kurias i?sprend?ia MATS paketas

2415237 Naudojant sistem? "Windows Vista" "Windows" fotogalerijoje nepavyksta per?i?r?ti nuotrauk?
2415238 Sistemoje "Windows Vista" per?i?rint vaizdo spaudinio per?i?r? "Windows" fotogalerijoje kyla su spalvomis susijusi? problem?
938818 Sistemoje "Windows Vista" paleidus "Windows" fotogalerijos skaidri? demonstravim? ne?manoma per?i?r?ti nuotrauk?
2009298 Atnaujinus versij? i? "Windows Vista" ? "Windows 7" "Windows" fotogalerijoje ne?manoma atsisi?sti album?
939395 Naudojant sistem? "Windows Vista" "Windows" fotogalerijoje vaizdas ir jo fonas tampa geltoni
930102 Naudojant sistem? "Windows XP" arba "Windows Vista" "Windows" fotogalerijoje kyla per?jimo problem?

Savyb?s

Straipsnio ID: 930097 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. vasario 29 d. - Per?i?ra: 8.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
Rakta?od?iai: 
kbmsifixme kbfixme kbexpertiseinter kbtshoot kbprb KB930097

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com