คอมพิวเตอร์ช้าเมื่อ Windows Photo Gallery แสดงรูปภาพ TIFF ที่ไม่พอดีในหนึ่งหน้าใน Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 930097 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ

ตัวแก้ไขปัญหานี้: "ปัญหาเกี่ยวกับ Windows Photo และการแสดงภาพนิ่ง" อาจแก้ไขปัญหาที่อธิบายในบทความนี้โดยอัตโนมัติ

ตัวแก้ไขปัญหานี้สามารถแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันได้มากมายดูรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเหตุ ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่ โปรดส่งคำติชมของคุณมาให้เรา

อาการ

เมื่อคุณใช้ Windows Photo Gallery แสดงรูปภาพ TIFF ที่ไม่พอดีในหนึ่งหน้าใน Windows Vista ระบบทำงานช้า

ในการระบุชนิดของแฟ้มรูปภาพ ไปที่หัวข้อ "วิธีระบุชนิดของแฟ้มรูปภาพ"

สาเหตุ

Windows Photo Gallery จะโหลดรูปต่อไปทันที หลังจากที่แสดงรูปแรกในชุดภาพบนหน้าจอเสร็จแล้ว กระบวนการนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการแคชล่วงหน้า ถ้ารูปต่อไปเป็นแฟ้ม TIFF ที่มีหลายหน้า Windows Photo Gallery จะประมวลผลทั้งแฟ้ม กระบวนการนี้อาจใช้เวลาพอสมควรและใช้ทรัพยากรของระบบมากเกินไป ขึ้นอยู่กับขนาดของแฟ้ม TIFF ลักษณะเช่นนี้ทำให้ระบบทำงานช้าและใช้หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

วิธีระบุชนิดของแฟ้มรูปภาพ

ในการระบุชนิดของแฟ้มรูปภาพ ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้
 1. คลิกขวาที่แฟ้มรูปภาพ แล้วคลิก คุณสมบัติ ในแท็บ ทั่วไป คุณสามารถค้นหาชนิดของแฟ้มได้
 2. ลบตัวเลือก "ซ่อนนามสกุลสำหรับชนิดแฟ้มที่รู้จัก" ในแท็บ แสดง หลังจากที่คลิกสองครั้งที่ ตัวเลือกโฟลเดอร์ ใน แผงควบคุม ซึ่งจะแสดงชนิดแฟ้มของทุกแฟ้ม

ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง

ข้อสำคัญ หัวข้อ วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


ในการแก้ไขปัญหานี้ คุณจะต้องปิดการใช้งานการแคชล่วงหน้าใน Windows Photo Gallery โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ ถ้าคุณถูกถามให้ระบุรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือให้ยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิก ดำเินินการต่อไป
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Photo Gallery\Viewer
 3. บนเมนู แก้ไข เลือก สร้าง แล้วคลิก ค่า DWORD
 4. พิมพ์ CacheSize แล้วกด ENTER
 5. คลิกขวาที่ CacheSize คลิก ปรับเปลี่ยน พิมพ์ 0 ในกล่อง ข้อมูลค่า แล้วคลิก ตกลง
 6. ออกจาก Registry Editor
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่ โปรดส่งคำติชมของคุณมาให้เรา

แพ็คเกจ MATS ทำงานอย่างไรในการแก้ไขปัญหานี้

คลิกที่นี่เพื่อให้เข้าใจว่าแพ็คเกจ MATS ทำงานอย่างไรในการแก้ไขปัญหานี้

ปัญหาอื่นๆ ที่แพ็คเกจ MATS แก้ไขได้

2415237 ไม่สามารถแสดงตัวอย่างรูปภาพใน Windows Photo Gallery ใน Windows Vista
2415238 ปัญหาเรื่องสีในตัวอย่างก่อนพิมพ์รูปภาพใน Windows Photo Gallery ใน Windows Vista
938818 ไม่เห็นรูปภาพในการแสดงภาพนิ่งใน Windows Photo Gallery ใน Windows Vista
2009298 ไม่สามารถดาวน์โหลดอัลบั้มใน Windows Live Photo Gallery หลังจากที่ปรับรุ่นแล้วจาก Windows Vista เป็น Windows 7
939395 รูปภาพและพื้นหลังกลายเป็นสีเหลืองใน Windows Photo Gallery ใน Windows Vista
930102 ปัญหาการเปลี่ยนภาพใน Windows Photo Gallery ใน Windows XP หรือ Windows Vista

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 930097 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 กุมภาพันธ์ 2555 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
Keywords: 
kbmsifixme kbfixme kbexpertiseinter kbtshoot kbprb KB930097

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com