"การอนุญาตให้คอมพิวเตอร์ปิดอุปกรณ์นี้เพื่อประหยัดพลังงาน" พลังงานจัดการตัวสำหรับการฮับหลักของ USB ไม่ยังคงเลือกหลังจากที่คุณเริ่มต้น Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 930312 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ใน Windows Vista ที่คุณคลิกเพื่อเลือกนั้นอนุญาตให้คอมพิวเตอร์ปิดอุปกรณ์นี้เพื่อประหยัดพลังงานกล่องกาเครื่องหมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ กล่องกาเครื่องหมายนี้ไม่มีอยู่

หมายเหตุ:กล่องกาเครื่องหมายนี้ปรากฏขึ้นในการPower managementแท็บของคำคุณสมบัติฮับหลักของ usbกล่องโต้ตอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการค้นหากล่องกาเครื่องหมายนี้ ให้ดูที่ส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปิดใช้งานนั้นUSB Selective Suspendตัวเลือก โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  ประเภท:ตัวเลือกการใช้พลังงานในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วคลิกตัวเลือกการใช้พลังงานในการโปรแกรมรายการ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
  ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิกดำเนินการต่อ.
 2. ภายใต้แผนการใช้พลังงานที่เลือก คลิกเปลี่ยนการตั้งค่าแผน.
 3. คลิกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพลังงานขั้นสูง.
 4. ในการตัวเลือกการใช้พลังงานกล่องโต้ตอบกล่อง ขยายการตั้งค่า usbแล้ว ขยายusb selective suspend การตั้งค่า.
 5. ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งาน Windows Vista เพื่อปิดฮับหลักของ USB เมื่อคอมพิวเตอร์กำลังเรียกใช้พลังงานแบตเตอรี คลิกที่เปิดใช้งานในการใช้แบตเตอรีรายการ
 6. ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งาน Windows Vista เพื่อปิดฮับหลักของ USB เมื่อคอมพิวเตอร์ถูกเสียบเข้ากับแบบปลั๊กไฟ คลิกที่เปิดใช้งานในการเสียบปลั๊กรายการ และจากนั้น คลิกตกลง.

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการดูอนุญาตให้คอมพิวเตอร์ปิดอุปกรณ์นี้เพื่อประหยัดพลังงานกล่องกาเครื่องหมาย ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  ประเภท:ตัวจัดการอุปกรณ์ในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วคลิกตัวจัดการอุปกรณ์ในการโปรแกรมรายการ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
  ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิกดำเนินการต่อ.
 2. ในการตัวจัดการอุปกรณ์กล่องโต้ตอบกล่อง ขยายคอนโทรลเลอร์บัสอนุกรมสากลคลิกขวาฮับหลักของ usbแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 3. ในการคุณสมบัติฮับหลักของ usbกล่องโต้ตอบ คลิกการPower managementแท็บนี้อนุญาตให้คอมพิวเตอร์ปิดอุปกรณ์นี้เพื่อประหยัดพลังงานกล่องกาเครื่องหมายจะปรากฏขึ้น
สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้พลังงานปริมาณการใช้แบตเตอรีชีวิตปัญหาและใน Windows Vista แวะไปที่เว็บเพต่อไปนี้ของ Microsoft:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 930312 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbharmony kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB930312 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:930312

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com