Poruka o gre?ci kada poku?ate da aktivirate kopiju operativnog sistema Windows Vista ili Windows 7 pomo?u ?ifre proizvoda za nadogradnju: ?Do?lo je do slede?e gre?ke tokom poku?aja kori??enja ?ifre proizvoda: Kôd: 0xC004F061?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 930373 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada poku?ate da aktivirate kopiju operativnog sistema Windows Vista ili Windows 7 pomo?u ?ifre proizvoda za nadogradnju, dobijate poruku o gre?ci koja je sli?na slede?oj:
Do?lo je do slede?e gre?ke tokom poku?aja kori??enja ?ifre proizvoda:

Kôd:
0xC004F061

Opis:
Usluga licenciranja softvera je utvrdila da se navedena ?ifra proizvoda mo?e koristiti samo za nadogradnju, a ne za ?iste instalacije.

UZROK

Do ovog problema dolazi ako je ispunjen neki od slede?ih uslova:
 • 1. uslov

  Ubacili ste Windows Vista ili Windows 7 DVD u DVD jedinicu i ponovo pokrenuli ra?unar. Zatim ste poku?ali da instalirate operativni sistem Windows Vista ili Windows 7 pomo?u ?ifre proizvoda za nadogradnju.
 • 2. uslov

  Izvr?ili ste prilago?enu instalaciju bez klju?a ili ?istu instalaciju operativnog sistema Windows Vista ili Windows 7 i poku?ali ste da aktivirate ovu instalaciju pomo?u klju?a za nadogradnju.
 • 3. uslov

  Komponenta instalacije operativnog sistema Windows Vista ili Windows 7 utvr?uje da Windows Anytime Upgrade (WAU) ?ifra proizvoda nije va?e?a.

RE?ENJE

 • Re?enje za 1. uslov

  Da biste re?ili ovaj problem, prijavite se na trenutni operativni sistem, a zatim pokrenite instalaciju iz ovog operativnog sistema. Nemojte ponovo pokretati ra?unar da biste pokrenuli instalaciju.
 • Re?enje za 2. uslov

  Da biste re?ili ovaj problem, koristite ?ifru proizvoda kompletnog paketa proizvoda (FPP) za ?istu instalaciju operativnog sistema Windows Vista ili Windows 7 ili ponovo instalirajte prethodni operativni sistem, a zatim pokrenite instalaciju. Nemojte ponovo pokretati ra?unar da biste pokrenuli instalaciju tokom procesa pokretanja sistema.
 • Re?enje za 3. uslov

  Da biste re?ili ovaj problem, koristite ?ifru proizvoda kompletnog paketa proizvoda (FPP) za ?istu instalaciju operativnog sistema Windows Vista ili Windows 7.

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija o izborima pri instalaciji za operativni sistem Windows Vista kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
932616 Izbori pri instalaciji za potro?a?ke verzije operativnog sistema Windows Vista (samo 32-bitne verzije)
932795 Izbori pri instalaciji za 64-bitne potro?a?ke verzije operativnog sistema Windows Vista (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 930373 - Poslednji pregled: 6. oktobar 2009. - Revizija: 3.1
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbtshoot KB930373

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com