Περιγραφή της Ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office 2004 για Mac 11.3.3

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 930402 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Η Microsoft κυκλοφόρησε μια ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Office 2004 για Mac. Αυτό το άρθρο περιγράφει τις εξής πληροφορίες για την ενημερωμένη έκδοση:
 • Τις βελτιώσεις που περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση
 • Τον τρόπο απόκτησης της ενημερωμένης έκδοσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Office 2004 για Mac 11.3.3 περιέχει διάφορες βελτιώσεις για αύξηση της ασφάλειας και της σταθερότητας. Αυτές οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν ενημερώσεις κώδικα για θέματα ευπάθειας τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εισβολέας για να αντικαταστήσει τα περιεχόμενα της μνήμης ενός υπολογιστή χρησιμοποιώντας επιβλαβή κώδικα. Επιπλέον, η Ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Office 2004 για Mac 11.3.3 περιλαμβάνει όλες τις βελτιώσεις που κυκλοφόρησαν σε όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του Office 2004 για Mac.

Περισσότερες πληροφορίες

Απαιτήσεις συστήματος

Πριν από την εγκατάσταση της Ενημερωμένης έκδοσης του Office 2004 για Mac 11.3.3, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής λειτουργεί με Mac OS X 10.2.8 (Jaguar) ή νεότερη έκδοση του Mac OS. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Spotlight, τις υπηρεσίες Sync Services ή Έξυπνες κάρτες, πρέπει να διαθέτετε Mac OS X 10.4.3 (Tiger) ή νεότερη έκδοση.

Για να επαληθεύσετε ότι ο υπολογιστής πληροί αυτήν την προϋπόθεση, κάντε κλικ στην εντολή About This Mac από το μενού Apple και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή More Info.

Λεπτομέρειες για την ενημερωμένη έκδοση

Βελτιώσεις που περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση

Η Ενημερωμένη έκδοση του Office 2004 για Mac 11.3.3 περιλαμβάνει τις ακόλουθες βελτιώσεις:
  Βελτιώσεις για όλα τα προγράμματα του Microsoft Office 2004 για Mac
  • Βελτιωμένη ασφάλεια
   Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει θέματα ευπάθειας στο Office 2004 τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εισβολέας για να αντικαταστήσει τα περιεχόμενα της μνήμης του υπολογιστή σας με επιβλαβή κώδικα.

  Βελτιώσεις για το Microsoft Word 2004 για Mac
  • Η συμβατότητα με τα έγγραφα RTF έχει βελτιωθεί
   Αυτή η ενημερωμένη έκδοση βελτιώνει τη συμβατότητα με τις πρόσφατες αλλαγές στον τρόπο δημιουργίας των εγγράφων σε μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (RTF) από το Microsoft Office Word 2003 για Windows.

  Βελτιώσεις για το Microsoft Excel 2004 για Mac
  • Η τυπική απόκλιση υπολογίζεται σωστά στις αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα
   Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα θέμα εξαιτίας του οποίου οι υπολογισμοί της τυπικής απόκλισης έχουν ανακριβή αποτελέσματα, όταν οι υπολογισμοί χρησιμοποιούνται σε αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα.

  Βελτιώσεις για το Microsoft Entourage 2004 για Mac
  • Τα συμβάντα ημερολογίου που είναι προγραμματισμένα για τις 11 Μαρτίου 2007 και έπειτα εμφανίζονται σωστά σε όλες τις προβολές ημερολογίου
   Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα θέμα για τους χρήστες του Mac OS X 10.4.5 ή νεότερων εκδόσεων, εξαιτίας του οποίου τα συμβάντα ημερολογίου που είναι προγραμματισμένα για τις 11 Μαρτίου 2007 και έπειτα εμφανίζονται σε μια χρονική υποδιαίρεση η οποία είναι μια ώρα αργότερα από την αρχική ώρα έναρξης. Αυτό το θέμα επηρεάζει όλες τις συσκέψεις που είναι προγραμματισμένες για τις 11 Μαρτίου 2007 και έπειτα. Επιπλέον, το θέμα αυτό επηρεάζει τις επαναλαμβανόμενες συσκέψεις.
  • Το λεξικό με τις ιαπωνικούς ταχυδρομικούς κώδικες έχει ενημερωθεί
   Το λεξικό με τις ιαπωνικούς ταχυδρομικούς κώδικες έχει ενημερωθεί με τις τελευταίες πληροφορίες μέχρι τον Ιούνιο 2006.

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει όλες τις βελτιώσεις που κυκλοφόρησαν σε όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του Office 2004.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βελτιώσεις σε μια προηγούμενη ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
883951 Περιγραφή του Microsoft Office 2004 για Mac Service Pack 1 (11.1.0)
915054 Περιγραφή της Ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office 2004 για Mac 11.1.1
915055 Περιγραφή του Microsoft Office 2004 για Mac Service Pack 2 (11.2.0)
915056 Περιγραφή της Ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office 2004 για Mac 11.2.1
915057 Περιγραφή της Ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office 2004 για Mac 11.2.3
918963 Περιγραφή της Ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office 2004 για Mac 11.2.4
921213 Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας του Microsoft Office 2004 για Mac 11.2.5
923151 Πληροφορίες σχετικά με την Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας του Microsoft Office 2004 για Mac 11.2.6
924999 Περιγραφή της Ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office 2004 για Mac 11.3.0
927738 Περιγραφή της Ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office 2004 για Mac 11.3.2

Τρόπος απόκτησης της ενημερωμένης έκδοσης

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
Λήψη
Άμεση λήψη του πακέτου της Ενημερωμένης έκδοσης του Microsoft Office 2004 για Mac 11.3.3 (Αγγλική έκδοση).

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 9 Ιανουαρίου 2007

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.
Σημειώσεις
 • Η Ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Office 2004 για Mac 11.3.3 είναι επίσης διαθέσιμη από το πρόγραμμα "Αυτόματες ενημερώσεις" (AutoUpdate) της Microsoft. Οι Αυτόματες ενημερώσεις (AutoUpdate) είναι ένα πρόγραμμα που διατηρεί αυτόματα το λογισμικό της Microsoft ενημερωμένο. Για να χρησιμοποιήσετε τις Αυτόματες ενημερώσεις (AutoUpdate), ξεκινήστε ένα πρόγραμμα του Microsoft Office. Στο μενού Βοήθεια (Help), κάντε κλικ στην εντολή Έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις (Check for Updates). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους πόρους του Office 2004 για Mac, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
  http://www.microsoft.com/mac
 • Το αρχείο Read Me που περιλαμβάνεται στην Ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Office 2004 για Mac 11.3.3 περιέχει τις ακόλουθες σημαντικές πληροφορίες έκδοσης:
  • Τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος.
  • Οδηγίες για την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης.
  • Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων με την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης.
  • Πληροφορίες σχετικά με τα ενημερωμένα αρχεία που προστίθενται ή αλλάζουν από αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 930402 - Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2007 - Αναθεώρηση: 1.2
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Entourage 2004 for Mac
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft PowerPoint 2004 for Mac
 • Microsoft Word 2004 for Mac
Λέξεις-κλειδιά: 
kbinfo kbsecurity kbexpertisebeginner kbqfe kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB930402

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com