Article ID: 930559 - View products that this article applies to.
מאמר זה נועד למשתמשי מחשב מתחילים עד בינוניים.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

אתה מתקין גרסת ניסיון של Office Professional 2007 או Office Standard 2007, אולם Outlook 2007 אינו מותקן.

לקבלת מידע נוסף על אופן פעולה דומה המתרחש בעת התקנת גירסה מקורית שאינה גירסת ניסיון של חבילת 2007 Office suite, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
929992 גירסה קודמת של Outlook מוסרת ו-Outlook 2007 מותקן באופן לא צפוי בעת התקנת גירסה מקורית שאינה גירסת ניסיון של חבילת 2007 Office בהתקנה בו-זמנית
לקבלת מידע נוסף על אופן המרת גירסת ניסיון של מוצר במערכת ?2007 Office לרישיון קבוע, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
927756 כיצד להמיר גירסת ניסיון של חבילת Office 2007 או של תוכנית Office 2007 לגירסה מסחרית מלאה עם רישיון קבוע

סיבה

הדבר מתרחש מכיוון שלא ניתן להתקין שתי גרסאות של Outlook בו-זמנית על אותו מחשב. בעת התקנת גרסת הניסיון, Outlook 2007 אינו מותקן אוטומטית אם כבר קיימת במחשב גרסה קודמת של Outlook.

פתרון הבעיה

הערה אם בכוונתך להתקין גרסת ניסיון של Office Professional 2007 או Office Standard 2007, אך טרם עשית זאת, עיין בסעיף "אם טרם התקנת את גרסת הניסיון של 2007 Microsoft Office".

אם כבר התקנת את גרסת הניסיון של Office Professional 2007 או Office Standard 2007, אולם Outlook 2007 לא הותקן, עליך להסיר את הגרסה הקודמת של Outlook מהמחשב לפני שתוכל להתקין ולהריץ את Outlook 2007.

צעד 1: הסר את הגרסה הקודמת של Outlook

 1. בהתאם לגרסת Windows שמותקנת במחשב, בצע אחד מהצעדים הבאים:
  • Windows XP: לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה. העתק ולאחר מכן הדבק (או הקלד) את הפקודה הבאה בתיבה פתח את ולאחר מכן הקש ENTER?:
   appwiz.cpl
  • Windows Vista: בשורת המשימות של Windows, לחץ התחל
   כווץ את התמונההרחב את התמונה
   לחצן התחל
   , הקלד את הפקודה הבאה בתיבההתחל חיפוש, ולאחר מכן הקשENTER?:
   appwiz.cpl
   הערה אין פריט הוספה או הסרה של תוכניות ב- Windows Vista. שווה הערך ב- Windows Vista הוא תוכניות ותכונות.
 2. לחץ על חבילת Office המתוקנת ברשימה התוכניות המותקנות כעת: ולאחר מכן לחץ על שנה.
 3. לחץ על הוספה או הסרה של תכונות ולאחר מכן לחץ על הבא.
 4. לחץ על הרשימה הנפתחת משמאל ל-Microsoft Office Outlook, ובחר לא זמין. הפריטים הזמינים יישארו מותקנים. הפריטים המסומנים "לא זמין" יוסרו.

שלב 2: התקן את Outlook 2007

לאחר שתוכנית ההתקנה הושלמה בהצלחה והגרסה הקודמת של Outlook הוסרה, פעל לפי השלבים הבאים להתקנת Outlook 2007:
 1. בהתאם לגרסת Windows שמותקנת במחשב, בצע אחד מהצעדים הבאים:
  • Windows XP: לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה. העתק ולאחר מכן הדבק (או הקלד) את הפקודה הבאה בתיבה פתח את ולאחר מכן הקש ENTER?:
   appwiz.cpl
  • Windows Vista: בשורת המשימות של Windows, לחץ על התחל
   כווץ את התמונההרחב את התמונה
   לחצן התחל
   , הקלד את הפקודה הבאה בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן הקש על ENTER?:
   appwiz.cpl
  הערה אין פריט הוספה או הסרה של תוכניות ב- Windows Vista. שווה הערך ב- Windows Vista הוא תוכניות ותכונות.
 2. לחץ על גרסת הניסיון של חבילת 2007 Office ברשימה התוכניות המותקנות כעת ולאחר מכן לחץ על שנה.
 3. לחץ על הוספה או הסרה של תכונות ולאחר מכן לחץ על המשך.
 4. לחץ על הסמל של Microsoft Office Outlook ולאחר מכן לחץ על הפעל הכל מהמחשב שלי.
 5. לחץ על המשך.
אם Outlook 2007 הותקן בהצלחה ופועל על המחשב שלך, סיימת. אם Outlook 2007 הותקן בצורה לא תקינה, עיין בסעיף "הצעדים הבאים".

אם טרם התקנת את גרסת הניסיון של 2007 Microsoft Office

אם טרם התקנת את גרסת הניסיון של Office Professional 2007 או Office Standard 2007, תוכל עדיין לנסות את הרכיבים האחרים של 2007 Microsoft Office. תוכל גם לבחור לשמור את גרסת Office הקיימת שלך ולהתקין את Outlook 2007.

לשמירת הגרסה הקודמת של Outlook

אם ברצונך לשמור את הגרסה הנוכחית של Outlook ולנסות את הרכיבים האחרים של 2007 Microsoft Office, בצע את הצעדים הבאים:
 1. הפעל את תוכנית ההתקנה של גרסת הניסיון של חבילת 2007 Office.
 2. לחץ על התקן. כברירת מחדל, Outlook 2007 לא יותקן, ואין צורך לבצע פעולות נוספות.
 3. המשך בתהליך ההתקנה ואשר את ברירות המחדל.

להתקנת Outlook 2007

אזהרה אם תחליט להתקין את Outlook 2007, הגרסה הנוכחית שלך של Outlook תוסר מהמחשב. אם אין ברשותך תקליטור התקנה של גרסת Office שבה אתה משתמש כעת, לא תוכל להתקין מחדש גרסה זו של Outlook.

להסרת גרסת Outlook שבה אתה משתמש כעת ולהתקנת Outlook 2007, בצע את הצעדים הבאים:
 1. הפעל את תוכנית ההתקנה של גרסת הניסיון של חבילת 2007 Office.
 2. כשתתבקש לעשות זאת, הקלד את מפתח המוצר, ולחץ על הבא. (אם אין ברשותך מפתח מוצר, לחץ על הבא.)
 3. לחץ על אני מקבל את תנאי הסכם זה ולאחר מכן, לחץ על המשך.
 4. לחץ על התאמה אישית.

  ייתכן שתבחין בהודעה הבאה בכרטיסייה שדרוג של תוכנית ההתקנה אם תבחר באפשרות לשמור את כל הגרסאות הקודמות:
  לפני שתתקין את Microsoft Office Outlook 2007, עליך להסיר כל גירסה קודמת של Outlook. לשתי גירסאות של Outlook אין אפשרות להתקיים בו-זמנית באותו מחשב. אם ברצונך לשמור גרסה קודמת של Outlook, עליך לבחור מפורשות שלא להתקין את Microsoft Office Outlook 2007 בכרטיסיה 'אפשרויות התקנה'.
  הערה הודעה זו עלולה לבלבל. אין צורך להסיר ידנית גרסאות קודמות של Outlook. כאשר תחליט להתקין את Microsoft Office Outlook 2007, גרסאות קודמות של Outlook יוסרו אוטומטית.
 5. בכרטיסייהשדרוגלחץ על הסר את היישומים הבאים בלבד:.
 6. לחץ כדי לנקות את כל תיבות הסימון פרט לתיבת הסימון עבורOutlook. תיבת הסימון Outlook צריכה להישאר מסומנת, כדי שיוסרו גירסאות קודמות של Outlook.
 7. לחץ על הכרטיסייה אפשרויות התקנה.
 8. לחץ על Microsoft Office Outlook ולאחר מכן לחץ על הפעל הכל מהמחשב שלי.
 9. לחץ על שדרג.
 10. לחץ על סגור.
אם Outlook 2007 הותקן בהצלחה ופועל על המחשב שלך, סיימת. אם Outlook 2007 הותקן בצורה לא תקינה, עיין בסעיף "הצעדים הבאים".

השלבים הבאים

אם צעדים אלה לא פתרו את הבעיה, מומלץ לבקש עזרה ממישהו. תוכל גם להשתמש באתר שירותי התמיכה בלקוחות של Microsoft כדי לאתר פתרונות אחרים לבעיה. להלן כמה מהשירותים שמספק אתר שירותי התמיכה בלקוחות של Microsoft: אם יש לך בעיות נוספות לאחר השימוש באתרי אינטרנט אלה של Microsoft, או אם לא מצאת פתרון לבעיה באתרי האינטרנט של שירותי התמיכה של Microsoft, לחץ על הקישור הבא כדי לפנות אל התמיכה:
http://support.microsoft.com/contactus

סטטוס

אופן פעולה זה הוא מכוון.

מאפיינים

Article ID: 930559 - Last Review: יום שני 12 ספטמבר 2011 - Revision: 4.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
מילות מפתח 
kbresolve kbsetup kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB930559

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com