Poruka o gre?ci kada poku?ate da postavite ra?unar sa operativnim sistemom Windows Vista u stanje spavanja ili hibernacije: ?STOP 0x000000FE BUGCODE_USB_DRIVER?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 930568 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada poku?ate da postavite ra?unar sa operativnim sistemom Windows Vista u stanje spavanja ili hibernacije, dobijate poruku o gre?ci sli?nu slede?oj:
STOP 0x000000FE(parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
BUGCODE_USB_DRIVER

RE?ENJE

Informacije o servisnom paketu

Da biste re?ili ovaj problem, nabavite najnoviji servisni paket za operativni sistem Windows Vista. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
935791 Nabavljanje najnovijeg Windows Vista servisnog paketa

Informacije o vru?oj zakrpi

Podr?ana hitna ispravka je dostupna od korporacije Microsoft. Me?utim, ova hitna ispravka je namenjena isklju?ivo za re?avanje problema opisanog u ovom ?lanku. Primenite ovu hitnu ispravku samo na sisteme na kojima dolazi do ovog odre?enog problema. Ova hitna ispravka mo?da ?e se dodatno testirati. Zbog toga, ukoliko niste ozbiljno ugro?eni ovim problemom, preporu?ujemo da sa?ekate slede?u softversku ispravku koja sadr?i ovu hitnu ispravku.

Ako je hitna ispravka dostupna za preuzimanje, pri vrhu ovog ?lanka baze znanja postoji odeljak ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke?. Ako taj odeljak nije prikazan, obratite se Microsoft korisni?koj slu?bi i podr?ci da biste dobili hitnu ispravku.

Napomena Ako do?e do dodatnih problema ili bude potrebno re?avanje problema, mo?da ?ete morati da kreirate zaseban zahtev za uslugu. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke va?i?e za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa ovom odre?enom ispravkom. Da biste dobili ?itavu listu brojeva telefona Microsoft korisni?ke slu?be i podr?ke ili da biste kreirali zaseban zahtev za uslugu, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Napomena U obrascu ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke? prikazani su jezici na kojima je dostupna hitna ispravka. Ako ne vidite svoj jezik, to je zbog toga ?to hitna ispravka nije dostupna na tom jeziku.

Informacije o datoteci

Verzija ove vru?e zakrpe na engleskom jeziku ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji se nalaze u slede?oj tabeli. Vremena i datumi ovih datoteka su prikazani u Koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kada pregledate informacije o datoteci, ono se pretvara u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke ?Datum i vreme? na kontrolnoj tabli.
Windows Vista, 86-bitne verzije
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Update.mumNot Applicable2,71717-Jan-200708:52Not applicable
Usbccgp.sys6.0.6000.2051673,21617-Jan-200702:04x86
Usbhub.sys6.0.6000.20516192,00017-Jan-200702:04x86
X86_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20516_none_c996f31f2a6c1bf5.manifestNot applicable2,35617-Jan-200708:54Not applicable
X86_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20516_none_bc60eb9c1f8769dc.manifestNot applicable5,38617-Jan-200708:54Not applicable
Hccoin.dll6.0.6000.205168,70417-Jan-200702:50x86
Usbd.sys6.0.6000.205165,88817-Jan-200702:04Not applicable
Usbehci.sys6.0.6000.2051638,40017-Jan-200702:04x86
Usbhub.sys6.0.6000.20516192,00017-Jan-200702:04x86
Usbohci.sys6.0.6000.2051619,45617-Jan-200702:04x86
Usbport.sys6.0.6000.20516223,74417-Jan-200702:04x86
Usbuhci.sys6.0.6000.2051622,52817-Jan-200702:04x86
Windows Vista, 64-bitne verzije
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20516_none_25b58ea2e2c98d2b.manifestNot applicable2,35817-Jan-200708:57Not applicable
Amd64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20516_none_187f871fd7e4db12.manifestNot applicable5,38817-Jan-200708:57Not applicable
Update.mumNot applicable2,71717-Jan-200708:52Not applicable
Usbccgp.sys6.0.6000.2051695,23217-Jan-200702:35x64
Usbhub.sys6.0.6000.20516266,24017-Jan-200702:35x64
Hccoin.dll6.0.6000.2051610,75217-Jan-200704:05x64
Usbd.sys6.0.6000.205167,55217-Jan-200702:34x64
Usbehci.sys6.0.6000.2051648,12817-Jan-200702:34x64
Usbhub.sys6.0.6000.20516266,24017-Jan-200702:35x64
Usbohci.sys6.0.6000.2051624,06417-Jan-200702:34x64
Usbport.sys6.0.6000.20516257,02417-Jan-200702:34x64
Usbuhci.sys6.0.6000.2051628,67217-Jan-200702:34x64

STATUS

Microsoft potvr?uje da je to problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na". Ovaj problem je prvi put ispravljen u Windows Vista servisnom paketu 1.

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija o imenovanju paketa vru?ih zakrpa, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
816915 Nova ?ema imenovanja datoteka za pakete ispravki za Microsoft Windows softver (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki

Svojstva

Identifikator ?lanka: 930568 - Poslednji pregled: 25. novembar 2008. - Revizija: 3.1
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
Klju?ne re?i: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kberrmsg kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe kbexpertisebeginner KB930568

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com