הנחיות לאיתור ופריסה של עדכון האבטחה מיום 9 בינואר 2007

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 930583 - View products that this article applies to.

מבוא

מאמר זה מתאר הנחיות לאיתור ופריסה של עדכון האבטחה מיום 9 בינואר 2007.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

הדרכה זו מתייחסת לכל העדכונים שפורסמו במהלך מחזור הפצה אחד של Microsoft Security Response Center ?(MSRC), והיא ניתנת כחלק ממחויבותה התמידית של Microsoft לספק כלי איתור והמלצות פריסה לעדכוני האבטחה. הנחיות אלה כוללות המלצות המבוססות על סוגי התרחישים העשויים להתקיים בסביבות עבודה שונות של מערכות ההפעלה של Microsoft. ההדרכה כוללת שימוש בכלים כגון Windows Update,? Office Update,? Microsoft Baseline Security Analyzer? ?(MBSA)??, ?Office Detection Tool ?(ODT),? Microsoft Systems Management Server? (SMS),? Extended Security Update Inventory Tool או Enterprise Scan Tool ?(EST).

מידע נוסף

איתור ופריסה

סביבות המבצעות איתור ופריסה של עדכוני אבטחה באמצעות Windows Update,? Microsoft Update ו-Office Update

עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 9 בינואר 2007 זמינים דרך האתרים שלהלן. המוצרים הנתמכים על-ידי כל אחד מאתרי האינטרנט מוצגים גם הם.
 • Microsoft Windows Update
  http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=he
  • Microsoft Windows 2000,? Microsoft Windows XP וכן Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Update
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=he-il
  • Windows 2000?, Windows XP?, Windows Server 2003
  • Microsoft Office XP ו-Office 2003
  • Microsoft Exchange 2000 ו-Microsoft Exchange 2003
  • Internet Security ו-Acceleration Server 2004
  • Microsoft SQL Server 2005
   • עדכון אבטחה 921585 (עלון אבטחה MS07-001)
    Microsoft Update אינו תומך בחלק המתייחס ל-Office 2000 בעדכון אבטחה זה.
   • עדכון אבטחה 927198 (עלון אבטחה MS07-002)
    Microsoft Update אינו תומך בחלק המתייחס ל-Excel 2000 בעדכון אבטחה זה.
   • עדכון אבטחה 925938 (עלון אבטחה MS07-003)
    Microsoft Update אינו תומך בחלק המתייחס ל-Outlook 2000 בעדכון אבטחה זה.
 • Office Update
  http://office.microsoft.com/he-il/downloads/default.aspx
  • Office 2000,? Office XP וכן Office 2003
 • Mactopia
  http://www.microsoft.com/mac/
  • Office 2001 עבור Mac
  • Office v. X עבור Mac
  • Office 2004 עבור Mac
הערה לא כל עדכון זמין בכל אתר שברשימה.

סביבות המאתרות עדכוני אבטחה באמצעות MBSA גירסה 1.2.1, MBSA גירסה 2.0 או MBSA גירסה 2.0.2

הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA) גירסה 1.2.1 מכיל גירסה משולבת של הכלי Office Detection Tool ?(ODT). אם אתה משתמש ב-MBSA גירסה 1.2.1, MBSA גירסה 2.0, או MBSA גירסה 2.0.1 לשם זיהוי עדכוני אבטחה, באפשרותך לזהות את מרבית עדכוני האבטחה אשר פורסמו ביום 9 בינואר 2007. כל היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן.
 • חלק ה-Office Detection Tool של MBSA 1.2.1 מוגבל לסריקות מקומיות בלבד.
 • הכלי MBSA 1.2.1 אינו תומך באף גירסה מבוססת-x64 או מבוססת-Itanium של Windows.
 • MBSA 2.0 ו-MBSA 2.01 אינם תומכים בחלק המתייחס ל-Office 2000 בעדכון אבטחה 921585 (עלון אבטחה MS07-001).
 • MBSA 2.0 ו-MBSA 2.01 אינם תומכים בחלק המתייחס ל-Excel 2000 בעדכון אבטחה 927198 (עלון אבטחה MS07-002).
 • MBSA 2.0 ו-MBSA 2.01 אינם תומכים בחלק המתייחס ל-Outlook 2000 בעדכון אבטחה 925938 (עלון אבטחה MS07-003).
 • MBSA 1.2.1 אינו תומך בשום חלק של עדכון אבטחה 929969 (עלון אבטחה MS07-004). גירסת הכלי Enterprise Scan Tool שתתפרסם בתאריך 9 בינואר 2007 מזהה את הצורך בעדכון זה, למעט ביישום Windows Internet Explorer 7.
לקבלת מידע נוסף על אופן השגת כלי הסריקה Enterprise Scan Tool, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
894193 כיצד להשיג את כלי הסריקה Enterprise Scan Tool וכיצד להשתמש בו

סביבות אשר מזהות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות Software Update Services או Windows Server Update Services

אם אתה משתמש ב-Software Update Services ?(SUS) או ב-Windows Server Update Services ?(WSUS) לאיתור ופריסה של עדכוני אבטחה, באפשרותך לאתר את מרבית עדכוני האבטחה אשר פורסמו ביום 9 בינואר 2007. כל היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן.

הערה הכלי SUS 1.0 עם Service Pack 1? (SP1) אינו תומך בגירסאות x64 או Itanium של Windows.
 • SUS אינו תומך בשום חלק של עדכון אבטחה 921585 (עלון אבטחה MS07-001). השירות WSUS אינו תומך בחלק של Office 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • SUS אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה. 927198 (עלון אבטחה MS07-002) השירות WSUS אינו תומך בחלק של Excel 2000 של עדכון אבטחה זה.
 • SUS אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה. 925938 (עלון אבטחה MS07-003) השירות WSUS אינו תומך בחלק המתייחס ל-Outlook 2000 בעדכון אבטחה זה.

סביבות המשתמשות בשרת SMS 2.0 יחד עם הכלי Security Update Inventory Tool ?(SUIT?) או בשרת SMS 2003 יחד עם הכלי Inventory Tool for Microsoft Updates ?לאיתור ופריסה של עדכוני אבטחה


אם אתה מאתר ופורס עדכוני אבטחה באמצעות SMS 2.0 יחד עם הכלי Security Update Inventory Tool ?(SUIT) או באמצעות SMS 2003 יחד עם הכלי Inventory Tool for Microsoft Updates?? (ITMU), באפשרותך לאתר ולפרוס את רוב עדכוני האבטחה שפורסמו בתאריך 9 בינואר 2007. היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן.

הערה SMS 2.0 אינו תומך באף גירסה מבוססת-x64 או מבוססת-Itanium של Windows.
 • SUS ITMU אינו תומך בחלק המתייחס ל-Office 2000 של עדכון אבטחה 921585 (עלון אבטחה MS07-001).
 • SMS ITMU אינו תומך בחלק של Excel 2000 של עדכון אבטחה. 927198 (עלון אבטחה MS07-002)
 • SMS ITMU אינו תומך בחלק של Outlook 2000 של עדכון אבטחה. 925938 (עלון אבטחה MS07-003)
 • SMS יחד עם הכלי Security Update Inventory Tool, אינו תומך בשום חלק של עדכון אבטחה 929969 (עלון אבטחה MS07-004). הכלי Extended Security Update Inventory Tool ?(ESUIT) יאתר את הצורך בעדכון זה.
כדי לקבל את הכלי Extended Security Update Inventory Tool, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2C93DA1D-48A0-4E5C-991F-87E08954F61B

סיכום ההנחיות לאיתור ופריסה

הטבלה הבאה מסכמת את ההנחיות בנושא איתור ופריסה עבור כל אחד מעדכוני האבטחה החדשים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
עדכון אבטחה עלון אבטחה רכיב Office Update Windows Update Microsoft Update MBSA 1.2 ו-Office Detection Tool MBSA 2.0 ו-MBSA 2.0.1 SUS WSUS Enterprise Scan Tool SMS Security Update Inventory Tool SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
איתור ופריסה איתור ופריסה איתור ופריסה איתור בלבד איתור בלבד איתור ופריסה איתור ופריסה איתור בלבד איתור ופריסה איתור ופריסה
921585 MS07-001 Office כן לא חלקית, עיין בסעיף על Microsoft Update כן חלקית, עיין בסעיף על MBSA לא חלקית, עיין בסעיף על WSUS לא ישים כן כן
927198 MS07-002 Excel כן לא חלקית, עיין בסעיף על Microsoft Update כן חלקית, עיין בסעיף על MBSA לא חלקית, עיין בסעיף על WSUS לא ישים כן כן
925938 MS07-003 Outlook כן לא חלקית, עיין בסעיף על Microsoft Update כן חלקית, עיין בסעיף על MBSA לא חלקית, עיין בסעיף על WSUS לא ישים כן כן
929969 MS07-004 VML לא ישים כן כן לא כן כן כן כן כן, עם ESUIT כן

עדכוני אבטחה שפורסמו מחדש

אין החודש עדכוני אבטחה שפורסמו מחדש.

שאלות נפוצות

ש1: מה עושה Microsoft כדי לספק הנחיות על אופן הפריסה של עדכונים אלה?
ת1: Microsoft מעודדת מנהלי מערכת להצטרף לשידור אינטרנט חודשי בנושאים טכניים כדי ללמוד עוד בנושא עדכוני אבטחה. שידור האינטרנט שיעסוק בעדכון אבטחה זה יועבר בתאריך 10 בינואר 2007, בשעה 07:00:00 לפני הצהריים לפי שעון החוף המערבי. כדי להירשם, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032321611&EventCategory=4&culture=he-il&CountryCode=il
ש2: הכלי Extended Security Update Inventory Tool הוא מצטבר עבור SMS. האם גם הכלי Enterprise Scan Tool הוא מצטבר?

ת2:? לא, הכלי EST אינו פועל באופן מצטבר. אין גם כל כוונה להפוך אותו לכלי הפועל באופן מצטבר.

ש3: האם אוכל להשתמש ב-MBSA כדי לקבוע אם עדכונים אלה נדרשים?

ת3: כן, באפשרותך להשתמש בגירסאות MBSA 1.2.1?, MBSA 2 ו-MBSA 2.0.1 כדי לאתר באופן מלא את הצורך בעדכוני האבטחה הבאים שהתפרסמו בתאריך 9 בינואר 2007. כל היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מס' מאמר Microsoft Knowledge Base קוד עלון אבטחה רכיב הערה לגבי איתור
921585 MS07-001 Office עיין בסעיף על MBSA
927198 MS07-002 Excel עיין בסעיף על MBSA
925938 MS07-003 Outlook עיין בסעיף על MBSA
929969 MS07-004 VML עיין בסעיף על MBSA
לקבלת מידע נוסף אודות התוכניות ש-MBSA אינו מאתר נכון לעכשיו, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציגם מתוך Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA) מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים
895660 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA) ?2.0 זמין (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אם התקנת תוכנית המופיעה תחת "תוכנות מושפעות" בעלון אבטחה המוזכר במאמר הקשור לו, ייתכן שתצטרך לקבוע ידנית אם עליך להתקין את עדכון האבטחה הנדרש. לקבלת מידע נוסף על הכלי MBSA, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/israel/technet/security/tools/mbsahome.mspx

ש4: אילו עדכוני אבטחה מחייבים שימוש בכלי הסריקה EST בשילוב עם MBSA כדי לאתר מערכות פגיעות ברשת שלי?
ת4: עדכוני האבטחה הבאים מחייבים שימוש בכלי זה יחד עם MBSA כדי לאתר מערכות פגיעות ברשת:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מס' מאמר Microsoft Knowledge Baseקוד עלון אבטחהרכיב
929969MS07-004VML

ש5. האם אוכל להשתמש ב-SMS כדי לקבוע אם העדכונים נדרשים?
ת5: כן. שרת ה-SMS מסייע באיתור ובפריסה של עדכוני אבטחה אלה. השימוש ב-SMS 2.0 או SMS 2003 ביחד עם SUIT לצורך איתור הוא למעשה שימוש בטכנולוגיה של MBSA 1.2.1. משום כך, לשרתים SMS 2.0 וכן SMS 2003 יש מגבלות הדומות לאלו של MBSA 1.2.1. לקבלת פרטים נוספים על SMS, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת:
http://www.microsoft.com/israel/smserver/default.mspx
הכלי Security Update Inventory Tool יחד עם הכלי Extended Security Update Inventory Tool דרושים לאיתור כל עדכוני האבטחה ב-Microsoft Windows וכן במוצרים מושפעים אחרים של Microsoft. לקבלת מידע נוסף על מגבלות כלי הסריקה SUIT, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA) מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים
SMS 2.0 ו-SMS 2003 בשילוב עם Software Updates Inventory Tool משתמשים גם בכלי Microsoft Office Inventory Tool כדי לאתר את עדכוני האבטחה הדרושים לתוכניות Microsoft Office, כגון Microsoft Word.

לחלופין, לקוחות SMS 2003 יכולים להשתמש ב-ITMU כדי לאתר ולפרוס עדכוני אבטחה. ITMU משתמש בטכנולוגיה של Microsoft Update. לקבלת מידע נוסף על הכלי ITMU, בקר באתר האינטרנט הבא:
http://www.microsoft.com/smserver/downloads/2003/tools/msupdates.mspx

מאפיינים

Article ID: 930583 - Last Review: יום שני 03 דצמבר 2007 - Revision: 3.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office X for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2001 for Mac
מילות מפתח 
kbhowto kbinfo kbsecurity kbpubtypekc kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB930583

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com