การตั้งค่านโยบายที่อ้างอิงรีจิสทรีบางอย่างสูญหายไป และข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะถูกบันทึกในการบันทึกของโปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 930597 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ในโดเมน การตั้งค่านโยบายรีจิสทรีโดยใช้บางจะสูญหายในคอมพิวเตอร์เมื่อมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • กลุ่มการตั้งค่านโยบายถูกเปลี่ยนแปลง
 • กลุ่มการตั้งค่านโยบายที่จำเป็นต้อง reapplied ตามช่วงเวลาที่กำหนดไปยังคอมพิวเตอร์ในโดเมน
นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีลักษณะต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในล็อกแอพลิเคชัน:

ข้อความที่ 1

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: Userenv
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 1096
วัน: 26/04/2006
เวลา: 06:14:57
ผู้ใช้: AUTHORITY\SYSTEM NT
คอมพิวเตอร์: Computer_Name
คำอธิบาย::
Windows ไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มนโยบายรีจิสทรี \\Domain.NET\SysVol\Domain.NET\Policies\{82787E36-87C9-4C34-AD95-72365A389553}\Machine\registry.pol ได้ ไม่ (ขั้นตอนสามารถเข้าถึงแฟ้มได้เนื่องจากกำลังถูกใช้ โดยการดำเนินการอื่น)

ข้อความ 2

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: Userenv
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 1043
วัน: 26/04/2006
เวลา: 06:14:56
ผู้ใช้::
คอมพิวเตอร์: Computer_Name
คำอธิบาย::
windows ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลรีจิสทรีที่ \\Domain.NET\SysVol\Domain.NET\Policies\{82787E36-87C9-4C34-AD95-72365A389553}\Machine\registry.pol ไม่ (ขั้นตอนสามารถเข้าถึงแฟ้มได้เนื่องจากกำลังถูกใช้ โดยการดำเนินการอื่น)

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เป็นจริง:
 • ไม่มีการละเมิดการใช้งานร่วมกันบนแฟ้ม registry.pol ซึ่งทำให้แฟ้ม registry.pol ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการอื่น
 • เมื่อต้องการแยกวิเคราะห์แฟ้ม registy.pol ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ NTFS
 • เชื่อมต่อเครือข่ายล้มเหลวเมื่อมีการแยกวิเคราะห์แฟ้ม registry.pol

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

Windows XP:

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น
ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft Windows XP Service Pack 2 ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ก่อนที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ
ข้อมูลรีจิสทรี
เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี
ข้อมูลแฟ้ม
โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
Windows XP รุ่นที่ใช้ x86

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Userenv.dll5.1.2600.3061727,04008 2007 แจ14:34x86

Windows Vista:

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น
ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้ทันที
ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ
ข้อมูลรีจิสทรี
เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี
ข้อมูลแฟ้ม
โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
X86_e0ff3a87eb5cb4625420d8f58b831c58_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20646_none_621ab3c421e0b6ae.manifestไม่สามารถใช้งานได้70424-ก.ค.-200712:50ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-grouppolicy-base_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20646_none_26a1802a0314bf85.manifestไม่สามารถใช้งานได้137,55524-ก.ค.-200712:50ไม่สามารถใช้งานได้
Gpapi.dll6.0.6000.2064673,72824-ก.ค.-200702:33x86
Gpsvc.dll6.0.6000.20646570,88024-ก.ค.-200702:33x86


Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_074f4408e23c27345cd18763acaa605d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20646_none_fdff5a1486e299f9.manifestไม่สามารถใช้งานได้70824-ก.ค.-200712:50ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-grouppolicy-base_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20646_none_82c01badbb7230bb.manifestไม่สามารถใช้งานได้137,61124-ก.ค.-200712:55ไม่สามารถใช้งานได้
Gpapi.dll6.0.6000.2064683,45624-ก.ค.-200703:32x64
Gpsvc.dll6.0.6000.20646714,75224-ก.ค.-200703:32x64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows Vista Service Pack 1 ครั้งแรก

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค่ารีจิสทรีที่ถูกนำไปใช้ก่อนหน้านี้จะถูกเอาออกจากรีจิสทรีของคอมพิวเตอร์ในโดเมนเมื่อเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'ได้
 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายกลุ่มต้องถูก reapplied ไปยังคอมพิวเตอร์ในโดเมน
แล้ว ค่ารีจิสทรีที่เกี่ยวข้องจะเขียนกลับไปยังรีจิสทรีของคอมพิวเตอร์ในโดเมน โดยการแยกวิเคราะห์แฟ้ม registry.pol จากโฟลเดอร์ SYSVOL บนตัวควบคุมโดเมน

ถ้ามีปฏิเสธการเข้าถึงแฟ้ม registry.pol อย่างใดอย่างหนึ่ง การประมวลผลนโยบายรีจิสทรีหยุด แล้ว บางค่ารีจิสทรีจะสูญหายไปเนื่องจากพวกเขาไม่ถูกดึงจาก SYSVOL ในโฟลเดอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 930597 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbexpertiseinter kbfix kbHotfixServer kbqfe kbmt KB930597 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:930597

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com