ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อพยายามเริ่มการทำงานของแอพลิเคชันไคลเอนต์ SoftGrid: "รหัสข้อผิดพลาด: xxxxxx xxxxxx0A 20000194 "

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 930614 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ไคลเอ็นต์ SoftGrid Microsoft พยายามที่เริ่มการทำงานของแอพลิเคชัน อย่างไรก็ตาม ความพยายามจะไม่ประสบความสำเร็จได้ และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ไคลเอ็นต์ SoftGrid ไม่สามารถเปิดใช้ <application_name></application_name>.
ไม่พบแพคเกจที่ร้องขอในเก็บข้อมูลของระบบ หรือไม่พบแฟ้มที่เกี่ยวข้องกับแพคเกจนี้บนเซิร์ฟเวอร์ กรุณารายงานรหัสข้อผิดพลาดต่อไปนี้ไปยังระบบของคุณ ผู้ดูแล
รหัสข้อผิดพลาด: xxxxxx-xxxxxx0A-20000194
รายการที่คล้ายกับต่อไปนี้อาจปรากฏในแฟ้มบันทึกของไคลเอ็นต์ SoftGrid (Sftlog.txt):

ไคลเอ็นต์ SoftGrid ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ URL ของกระแสข้อมูล '<protocol></protocol>://<server_name></server_name>:<port></port>/<path></path>/<file name=""></file>.sft' (สถานะ FS: xxxxxx0A-20000194)
ไคลเอ็นต์ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ SoftGrid (rc xxxxxx0A-20000194)

รายการที่คล้ายกับต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้นในล็อกไฟล์ของเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันเสมือน SoftGrid (Sft server.log):

44808 "ไม่สามารถหาตำแหน่งที่ตั้ง <provider_policy></provider_policy>."
44811 "ไม่สามารถเปิด <path></path>\<file name=""></file>.sft

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้หากหนึ่ง หรือมากกว่ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณกำลังพยายามเริ่มการทำงานของแอพพลิเคชันที่เปิดใช้งาน SoftGrid ที่ไม่ถูกเพิ่มไปยังคอนโซลการจัดการ SoftGrid
 • ไม่มีแฟ้ม.sft ที่ระบุไว้ในแฟ้ม.osd อยู่ภายในโครงสร้างไดเรกทอรีเนื้อหา
 • เส้นทางหรือชื่อแฟ้ม.sft ที่ระบุไว้ในนั้น เส้นทางญาติของแฟ้ม Softricity รายการไม่ถูกต้อง
 • ไม่พบนโยบายของผู้ให้บริการที่ระบุไว้ในแฟ้ม.osd

การแก้ไข

ข้อมูลต่อไปนี้แสดงวิธีแก้ปัญหาสำหรับแต่ละสาเหตุที่กล่าวถึงในส่วน "สาเหตุ"
 • คุณกำลังพยายามเริ่มการทำงานของแอพพลิเคชันที่เปิดใช้งาน SoftGrid ที่ไม่ถูกเพิ่มไปยังคอนโซลการจัดการ SoftGrid

  มีเงื่อนไขที่สองภายใต้สิ่งที่คุณสามารถลองเรียบร้อยแล้วเริ่มการทำงานของแอพพลิเคชันที่เปิดใช้งาน SoftGrid ที่ไม่ถูกเพิ่มไปยังคอนโซลการจัดการ SoftGrid:
  • คุณคลิกสองครั้งแฟ้ม.osd ของโปรแกรมประยุกต์ที่เปิดใช้งาน SoftGrid
  • คุณคลิกสองครั้งทางลัดของแอพพลิเคชันที่เปิดใช้งาน SoftGrid ที่ได้ถูกเอาออกจากการจัดการของไคลเอ็นต์ SoftGrid

   หมายเหตุ ทางลัดที่ไม่ได้รับการเอาออกเมื่อโปรแกรมประยุกต์เปิดใช้งาน SoftGrid จะถูกเอาออกจากการจัดการของไคลเอ็นต์ SoftGrid ทางลัดที่ไม่ได้รับการเอาออกด้วยตนเองกลยุทธ์ทางลัดไปยังที่ตั้งอื่นเมื่อมีเพิ่มแอพลิเคชันการจัดการของไคลเอ็นต์ SoftGrid เมื่อโปรแกรมประยุกต์เป็นรุ่นที่ใหม่กว่า เอาออกไป การจัดการของไคลเอ็นต์ SoftGrid unaware ของตำแหน่งที่ตั้งอื่น และทางลัดจะถูกเอาออก
 • ไม่มีแฟ้ม.sft ที่ระบุไว้ในแฟ้ม.osd อยู่ภายในโครงสร้างไดเรกทอรีเนื้อหา

  ไม่มีแฟ้ม.sft อยู่ภายในโครงสร้างไดเรกทอรีเนื้อหา มีระบุแฟ้ม.sft นี้ในแอตทริบิวต์ HREF ขององค์ประกอบ CODEBASE แฟ้ม.osd

  พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ มีการกำหนดค่าแฟ้ม.osd ดังในตัวอย่างต่อไปนี้:
  HREF="rtsp://%SFT_SOFTGRIDSERVER%:554/Softricity/sft_ea70.v1.sft"
  มีการกำหนดค่าไดเรกทอรีเนื้อหาในเส้นทางตัวอย่างต่อไปนี้:
  C:\Program Files\Softricity\SoftGrid Server\content
  ในสถานการณ์สมมตินี้ Microsoft SoftGrid ไม่สามารถเริ่มโปรแกรมประยุกต์ถ้าการ sft_ea70.v1.sft ไม่พบแฟ้มในไดเรกทอรีย่อย Softricity ในเส้นทางไดเรกทอรีเนื้อหาต่อไปนี้:
  C:\Program Files\Softricity\SoftGrid Server\content\Softricity
  .
 • เส้นทางหรือชื่อแฟ้ม.sft ที่ระบุไว้ใน "Softricity แฟ้มเส้นทางสัมพัทธ์" ไม่ถูกต้อง

  ที่ เส้นทางญาติของแฟ้ม Softricity ต้องประกอบด้วยเฉพาะในไดเรกทอรีย่อยของไดเรกทอรีเนื้อหาและชื่อแฟ้ม.sft ตัวอย่างเช่น คือชื่อแฟ้ม.sft example.sft และอยู่ภายในนั้น โปรแกรมประยุกต์ตัวอย่าง ไดเรกทอรีย่อยของไดเรกทอรีเนื้อหา หากไดเรกทอรีเนื้อหาคือ C:\Program Files\Softricity\SoftGrid Server\content, เส้นทางญาติของแฟ้ม Softricity มีตัวอย่าง Applications\example.sft หากไดเรกทอรีเนื้อหาเป็น \\SERVERNAME\content, เส้นทางญาติของแฟ้ม Softricity ยังคงเป็นตัวอย่าง Applications\example.sft

  เมื่อต้องการตรวจสอบว่า เส้นทางสัมพัทธ์ที่ประกอบด้วยในไดเรกทอรีย่อยของไดเรกทอรีเนื้อหาและชื่อแฟ้ม.sft เท่านั้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้: ขั้นตอน:
  1. จากเครื่องมือการจัดการ เริ่มคอนโซลการจัดการ SoftGrid
  2. ขยาย ระบบ SoftGrid<server_name> </server_name>แพคเกจ <package version="" of="" the="" application="" that="" does="" not="" start=""> </package>.
  3. คลิกสองครั้งที่แพคเกจรุ่นของโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่เริ่มทำงาน
  4. ตรวจสอบว่า การ เส้นทางญาติของแฟ้ม Softricity ประกอบด้วยเฉพาะ ในไดเรกทอรีย่อยของไดเรกทอรีเนื้อหาและชื่อแฟ้ม.sft
 • นโยบายของผู้ให้บริการที่ระบุไว้ในแฟ้ม.osd ไม่มีอยู่

  นโยบายการให้บริการที่ ?ลูกค้า = ระบุไม่มีอยู่ นโยบายของผู้ให้บริการนี้มีระบุในแอตทริบิวต์ HREF ขององค์ประกอบ CODEBASE แฟ้ม.osd

  พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ สภาพแวดล้อม SoftGrid ของคุณมีหลายนโยบายการให้บริการเช่นผู้ให้บริการจะเริ่มต้นและนโยบายของผู้ให้บริการกำหนดเองที่ชื่อไม่ระบุชื่อ นอกจากนี้ คุณจำเป็นต้องกำหนดค่าแฟ้ม.osd ที่มีการใช้นโยบายแบบไม่ระบุชื่อผู้ให้บริการ ในสถานการณ์สมมตินี้ อยู่แอตทริบิวต์ HREF ขององค์ประกอบ CODEBASE แฟ้ม.osd ต้องปรากฏอยู่ในตัวอย่างต่อไปนี้
  HREF="rtsp://%SFT_SOFTGRIDSERVER%:554/Softricity/sft_ea70.v1.sft?ลูกค้า =แบบไม่ระบุชื่อ"
  หมายเหตุ ถ้าชื่อผู้ให้บริการนโยบายที่ตาม ?ลูกค้า = ไม่มีอยู่ Microsoft SoftGrid ไม่สามารถเริ่มโปรแกรมประยุกต์ได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/tou/

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 930614 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 กรกฎาคม 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SoftGrid for Terminal Services
 • Microsoft SoftGrid for Windows Desktops
Keywords: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbmt KB930614 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:930614

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com