โปรแกรมเล่นเสียงหยุดทำงาน และรายการที่ซ้ำกันปรากฏในรายการรูปแบบเสียงรูปแบบเริ่มต้นใน Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 930883 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณเปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติสำหรับอุปกรณ์เสียงในการเสียงแผงควบคุมในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista คุณอาจแล้วพบว่า รายการที่ซ้ำกันอยู่ในนั้นรูปแบบเริ่มต้นรายการในการขั้นสูงแท็บของกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ นอกจากนี้ เมื่อคุณเลือกรายการอย่างใดอย่างหนึ่ง และคลิกTestคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้::
ไม่สามารถเล่นเสียงสัญญาณการทดสอบ
หมายเหตุ:คุณอาจได้รับข้อความข้อผิดพลาดต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ของคุณ

หลังจากปัญหานี้เกิดขึ้น คุณอาจจะไม่สามารถใช้โปรแกรมอื่นที่เล่นเสียง ตัวอย่างเช่น โปรแกรมเช่น Windows Media Player หรือ Windows Media Center ไม่เล่นเสียงได้อย่างถูกต้อง

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหลังจากที่คุณเปลี่ยนรายการในการรูปแบบเริ่มต้นรายชื่อของอุปกรณ์ เมื่อต้องการเปิดการรูปแบบเริ่มต้นแสดงรายการสำหรับอุปกรณ์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  ประเภท:mmsys.cplในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วคลิกmmsys.cplในการโปรแกรมรายการ
 2. คลิกอุปกรณ์เสียง ที่มีอยู่ในรายการ แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกการขั้นสูงแท็บ และจากนั้น บันทึกรายการที่อยู่ในนั้นรูปแบบเริ่มต้นรายการ

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Mmdevapi.dll6.0.6000.20511146,94410 ม.ค. 255013:สีกันx86
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้1,99711-ม.ค.-255000:28ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft หน้าต่าง mmdeviceapi.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20511_none_3e521768661e5477.manifestไม่สามารถใช้งานได้69911-ม.ค.-255000:28ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft หน้าต่าง mmdeviceapi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20511_none_539dce4ed560245d.manifestไม่สามารถใช้งานได้10,65111-ม.ค.-255000:30ไม่สามารถใช้งานได้
windows Vista รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_microsoft หน้าต่าง mmdeviceapi.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20511_none_9a70b2ec1e7bc5ad.manifestไม่สามารถใช้งานได้70311-ม.ค.-255000:28ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft หน้าต่าง mmdeviceapi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20511_none_afbc69d28dbd9593.manifestไม่สามารถใช้งานได้10,67911-ม.ค.-255000:34ไม่สามารถใช้งานได้
Mmdevapi.dll6.0.6000.20511202,75210 ม.ค. 255015:04x64
Package_1_for_kb930883 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,00811-ม.ค.-255000:28ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb930883 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,78711-ม.ค.-255000:28ไม่สามารถใช้งานได้
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้1,99711-ม.ค.-255000:28ไม่สามารถใช้งานได้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows Vista Service Pack 1 ครั้งแรก

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
816915แบบแผนการตั้งชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง:

ตัวแก้ไขปัญหา: ไม่มีเสียงใน Windows

วิธีใช้เกี่ยวกับเพลงและเสียงสำหรับ Windows 7
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 930883 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Keywords: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbfix kbbug kbHotfixServer kbqfe kberrmsg kbprb kbexpertisebeginner kbmt KB930883 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:930883

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com