Ispravka za program za oboga?ivanje korisni?kog iskustva operativnog sistema Windows Vista

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 931174 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Program za oboga?ivanje korisni?kog iskustva operativnog sistema Windows Vista (CEIP) prikuplja informacije o na?inu na koji koristite operativni sistem Windows Vista. CEIP tako?e prikuplja informacije o problemima sa kojima se susre?ete u operativnom sistemu Windows Vista. Microsoft koristi ove informacije u cilju unapre?ivanja proizvoda i funkcija koje naj?e??e koristite. Osim toga, Microsoft poma?e u re?avanju problema. U?e??e u programu je dobrovoljno, a donosi softverska pobolj?anja radi boljeg ispunjavanja va?ih potreba. Prikupljene informacije ne koriste se za va?u identifikaciju niti za stupanje u kontakt sa vama. Ova ispravka pobolj?ava kvalitet informacija o softveru koje se ?alju korporaciji Microsoft tako ?to konfiguri?e postoje?e CEIP postavke operativnog sistema Windows Vista. Ove postavke konfiguracije tako?e omogu?avaju operativnom sistemu Windows Vista da koristi stavku Izve?taji o problemima i re?enja na kontrolnoj tabli kako bi obezbedio dodatna re?enja za probleme sa kojima se susre?ete.

DODATNE INFORMACIJE

Detalji o instalaciji

Ko treba da primeni ovu ispravku

Ovu ispravku trebalo bi da primenite samo ako ste se ve? pridru?ili programu CEIP operativnog sistema Windows Vista. Ova ispravka ne?e uticati na va? ra?unar ako niste deo programa CEIP operativnog sistema Windows Vista.

Da biste verifikovali ?lanstvo u programu CEIP operativnog sistema Windows Vista, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. U oknu za navigaciju izaberite stavku Kontrolna tabla - glavni prozor, a zatim izaberite stavku Sistem i odr?avanje.
 3. Izaberite stavku Izve?taji o problemima i re?enja, a zatim u oknu za navigaciju izaberite stavku Postavke oboga?ivanja korisni?kog iskustva.
 4. Proverite da li je potvr?en izbor opcije Pridru?ite se programu za oboga?ivanje korisni?kog iskustva.

Nabavljanje i primena ove ispravke

Slede?e datoteke su dostupne za preuzimanje sa lokacije Microsoft Download Center:
Windows Vista CEIP paket, 32-bitne verzije
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket Windows6.0-KB931174-x86.msu.
Windows Vista CEIP paket, 64-bitne verzije
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket Windows6.0-KB931174-x64.msu.

Za vi?e informacija o na?inu preuzimanja Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Pribavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

Utvr?ivanje da li je ispravka primenjena

Engleska verzija ove ispravke ima atribute datoteke (ili kasnije atribute datoteke) koji su navedeni u slede?oj tabeli. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su u UTC vremenu (Coordinated Universal Time). Kada prika?ete informacije o datoteci, one se konvertuju u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke ?Datum i vreme? na kontrolnoj tabli.
Windows Vista, 32-bitne verzije
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime datotekeVerzija datotekeVeli?ina datotekeDatumVreme
Wertargets.wtl6.0.6000.164222,04820.01.2007.00:17
Racur.xmlNije primenljivo33,97811.01.2007.23:16
Windows Vista, 64-bitne verzije
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime datotekeVerzija datotekeVeli?ina datotekeDatumVreme
Wertargets.wtl6.0.6000.164222,04820.01.2007.00:17
Racur.xmlNije primenljivo33,97811.01.2007.23:16

Deinstaliranje ispravke

Da biste uklonili ovu ispravku, u okviru stavke Programi i funkcije na kontrolnoj tabli izaberite stavku Prika?i instalirane ispravke.

Preduslovi

Nisu potrebni nikakvi preduslovi. Me?utim, samo klijenti koji su uklju?eni u CEIP mo?i ?e da koriste ovu ispravku.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Nakon primene ove hitne ispravke mo?da ?ete morati da ponovo pokrenete ra?unar.

REFERENCE

Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki
za vi?e informacija o programu CEIP operativnog sistema Windows Vista posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=34493

Svojstva

Identifikator ?lanka: 931174 - Poslednji pregled: 29. decembar 2007. - Revizija: 1.4
ODNOSI SE NA
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
Klju?ne re?i: 
kbvistasp1fix atdownload atdownload kbwinvistapostrtmfix kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc KB931174

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com