PATAISA: klaidos prane?imas, pasirodantis programai m?ginant naudoti ?Internet Explorer 7? tarpinio serverio konfig?ravimo scenarijui nuskaityti: ?1003 ERROR_CAN_NOT_COMPLETE?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 931195 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Svarbu ?iame straipsnyje pateikiama informacija apie registro modifikavim?. Prie? modifikuodami registr? b?tinai sukurkite atsargin? jo kopij?. ?sitikinkite, kad ?inote, kaip atkurti registr?, jei kilt? problem?. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti atsargin? registro kopij?, j? atkurti ar keisti, spustel?kite nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
256986 Microsoft Windows registro apra?as
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Kai programa m?gina naudoti ?Windows Internet Explorer 7? InternetGetProxyInfo ?Windows? interneto (?WinINet?) API funkcij? tarpinio serverio konfig?ravimo scenarijui nuskaityti, programos veikimas gali sutrikti. Be to, gali b?ti rodomas ?is klaidos prane?imas:
1003 ERROR_CAN_NOT_COMPLETE
?i problema gali kilti programai pirm? kart? m?ginant nuskaityti tarpinio serverio konfig?ravimo scenarij?. Ta?iau v?liau programa gali s?kmingai nuskaityti tarpinio serverio konfig?ravimo scenarij?.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla d?l logikos problemos, kuri sukelia pirm? kart? i?kvie?iamos InternetGetProxyInfo funkcijos trikt?.

SPRENDIMAS

Saugos naujinimo informacija

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?diekite naujausi? ?Internet Explorer? skirt? kaupiam?j? saugos naujinim?. Nor?dami ?diegti naujausius naujinimus, apsilankykite ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://update.microsoft.com
I?samesn?s technin?s informacijos apie naujausi? kaupiam?j? ?Internet Explorer? saugos naujinim? rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
Pastaba ?i pataisa pirm? kart? ?traukta ? 933566 (MS07-033) saugos naujinim?. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
933566 MS07-033: kaupiamasis ?Internet Explorer? saugos naujinimas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Informacija apie kar?t?sias pataisas

Persp?jimas Jei naudodami registro rengykl? arba kitu b?du registr? pakeisite neteisingai, gali kilti rimt? problem?. Kad i?spr?stum?te ?ias problemas, gali tekti i? naujo ?diegti operacin? sistem?. ?Microsoft? negali garantuoti, kad ?ios problemos gal?s b?ti i?spr?stos. Keisdami registr? atsakomyb? prisiimate patys.

B?tinos s?lygos

Norint pritaikyti ?ias kar?t?sias pataisas, turi b?ti ?diegtas ?Microsoft Windows Server 2003? 1 pakeitim? paketas (SP1). Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip ?sigyti naujausi? ?Windows Server 2003? pakeitim? paket?, spustel?kite nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?
889100 Kaip ?sigyti naujausi? ?Windows Server 2003? pakeitim? paket? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Paleidimo i? naujo informacija

Kai pritaikote ?ias kar?t?sias pataisas, turite i? naujo paleisti kompiuter?.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia joki? kit? kar?t?j? patais?.

Registro informacija

Persp?jimas Jei naudodami registro rengykl? arba kitu b?du registr? pakeisite neteisingai, gali kilti rimt? problem?. Kad i?spr?stum?te ?ias problemas, gali tekti i? naujo ?diegti operacin? sistem?. ?Microsoft? negali garantuoti, kad ?ios problemos gal?s b?ti i?spr?stos. Keisdami registr? atsakomyb? prisiimate patys.

Nor?dami ?galinti ?ias kar?t?sias pataisas, turite modifikuoti registr?. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?veskite regedit ir tada spustel?kite Gerai.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_IEAUTOPROXY_SYNC_KB931195
  Pastaba Jeigu ?io dalinio rakto n?ra, sukurkite j?. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Raskite ir tada spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
  2. Meniu Redagavimas nustatykite pel?s ?ymikl? ? Naujas ir tada spustel?kite Raktas.
  3. ?ra?ykite FEATURE_IEAUTOPROXY_SYNC_KB931195 ir paspauskite ENTER.
 3. Spustel?kite FEATURE_IEAUTOPROXY_SYNC_KB931195.
 4. Meniu Redagavimas nustatykite pel?s ?ymikl? ? Naujas ir tada spustel?kite DWORD reik?m?.
 5. ?veskite programos pavadinim?, ?skaitant .exe pl?tin?, ir paspauskite ENTER. Pavyzd?iui, nor?dami naudoti ?ias kar?t?sias pataisas, kaip ?Internet Explorer? programos pavadinim? ?veskite iexplore.exe.
 6. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite iexplore.exe ir tada spustel?kite Modifikuoti.
 7. Lauke Reik?m?s duomenys ?veskite 1 ir tada spustel?kite Gerai.
 8. I?eikite i? registro rengykl?s.

Failo informacija

?i? kar?t?j? patais? versija angl? kalba turi failo atributus (arba naujesnius failo atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikas sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint failo informacij?, ji pakei?iama vietos laiku. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.
Nar?ykl? ?Internet Explorer 7?, naudojama ?Microsoft Windows XP? 2 pakeitim? pakete
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Jsproxy.dll7.0.6000.2052031.23223-Sau-200702:11x86
Nar?ykl? ?Internet Explorer 7?, naudojama ?Microsoft Windows Server 2003?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Jsproxy.dll7.0.6000.2052031.23222-Sau-200711:13x86
Originali ?Windows Vista? leidimo versija
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Jsproxy.dll7.0.6000.2052531.23230-Sau-200702:58
Wininet.dll7.0.6000.20525822,78430-Sau-200703:01
Wininetplugin.dll1.0.0.164.51230-Sau-200703:01

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Internet Explorer 7? problema.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite gauti daugiau informacijos apie InternetGetProxyInfo ?WinINet? API funkcij?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? program? k?r?j? (MSDN) ?iniatinklio svetain?je
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa383910.aspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 931195 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gegu??s 13 d. - Per?i?ra: 5.0
TAIKOMA:
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
Rakta?od?iai: 
kbvistasp1fix atdownload kberrmsg kbqfe kbfix kbbug KB931195

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com