ms07-040: ช่องโหว่ใน.NET Framework อาจทำให้โค้ดจากระยะไกล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 931212 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS07-040 บูเลทีนการรักษาความปลอดภัยนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่สอดคล้องกัน ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลไฟล์และตัวเลือกการใช้งาน เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่ได้ระบุ โดยเหล่านี้ปัญหาที่ทราบ ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้า โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือที่ภายในของ Microsoft สำหรับการตัดสินค้าจากคลังของสนับสนุนการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย การสากลบริการเว็บไซต์:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx
ลูกค้าองค์กรสามารถรับการสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยผ่านของผู้ติดต่อการสนับสนุนปกติ

เมื่อต้องการใช้ตาราง ค้นหาในสองแถวด้านบนของตาราง ค้นหาตำแหน่งของคอลัมน์หมายเลขบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่เหมาะสมสำหรับการปรับปรุงที่สอดคล้องกับ.NET Framework รุ่นที่คุณกำลังใช้อยู่ แถวที่ประกอบด้วย "X" ที่สอดคล้องกับบทความ Knowledge Base ที่อธิบายปัญหาที่ทราบอยู่แล้วสำหรับ.NET Framework รุ่นที่คุณกำลังใช้อยู่ คลิกที่หมายเลขบทความในคอลัมน์ด้านซ้ายเพื่อดูบทความ
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
kb930494
กรอบงาน.NET 1.0 SP3
kb928367
กรอบงาน.NET 1.0 SP3
kb928366
กรอบงาน.NET 1.1 SP1
kb933854
กรอบงาน.NET 1.1 SP1
kb929729
กรอบงาน.NET 1.1 SP1
kb928365
กรอบงาน.NET 2.0
kb929916
กรอบงาน.NET 2.0
บทความฐานความรู้ของ MicrosoftMCE และข้อมูลแท็บเล็ตพีซีvista/Windows Server 2003/Windows 2000/Windows XPwindows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 x 64 และ IA 64windows Server 2003 x 86vistaWindows Server 2003/Windows XP/Windows 2000vista
923100xxxxx
923101xx
931846xx
934229xx
934711xxxxx
934712xx
934793xx
936597xx
939160xxx
939949x
940332xxx
940521x
940947x
941386xx
941789x
942086xx
943804x
944746xx
944925x

บทความในฐานความรู้ของ Microsoft ที่อธิบายถึงปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่ทราบที่อ้างถึงในตารางนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
923100เมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุงสำหรับ 1.0 กรอบงานการ.NET, 1.1 หรือ 2.0 คุณอาจได้รับรหัสข้อผิดพลาดในการปรับปรุงของ Windows "0x643" หรือรหัสข้อผิดพลาดของ Windows Installer "1603"
923101เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ.NET Framework 2.0 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 x 64 Edition: "ข้อผิดพลาด 1324 โฟลเดอร์ 'แฟ้มโปรแกรม' ประกอบด้วยอักขระที่ไม่ถูกต้อง"
931846คุณอาจไม่สามารถดำเนินการบริการรวม SQL Server 2005 แพคเกจที่ประกอบด้วยงานที่ใช้สคริปต์หรือคอมโพเนนต์ของสคริปต์
934229หน้า "เพิ่มการเชื่อมโยงไปยังไซต์" หยุดการตอบสนอง และจะไม่มีเพิ่มการเชื่อมโยงเมื่อคุณพยายามจะเพิ่มการเชื่อมโยงใหม่ไปยังไดเรกทอรีของไซต์ในไซต์ SharePoint Portal Server 2003
934711เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากถอนการติดคุณตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ.NET Framework 1.1: "โปรแกรมประยุกต์นี้ได้ร้องขอให้จบการทำงานในลักษณะผิดปกติ"
934712ข้อความแจ้งเตือนเมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับความปลอดภัย.NET Framework 1.0 Service Pack 3 หรือ.NET Framework 1.1 Service Pack 1 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista: "มีโปรแกรมที่ไม่ได้ระบุต้องการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณ"
934793คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Server 2007: 12 เมษายน 2007
936597The application or control does not run when you try to run .NET Framework 1.0 HREF tags to point to a managed executable application or to a control
939160รุ่นของแฟ้มถูกยกเลิกไปเป็นรุ่นที่ถูกติดตั้ง ด้วยเซอร์วิสแพ็คล่าสุดเมื่อคุณเอาการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยบางอย่าง สำหรับ.NET Framework 1.1 หรือ 1.0 Framework ของ.NET
939949Error message when you run an application or try to access a Web site on a computer that has a particular .NET Framework 2.0 software update installed: "Culture name 'Culture' is not supported"
940332เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุง สำหรับ.NET Framework 1.1 หรือ 1.0 กรอบงานการ.NET: "โปรแกรมปรับปรุงการปรับรุ่นไม่สามารถติดตั้งบริการ Windows Installer"
940521ลักษณะการทำงานของคลา UTF8Encoding คลา UnicodeEncoding และเปลี่ยนคลา UTF32Encoding หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ.NET Framework 2.0 ที่อธิบายไว้ในบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS07-040
940947Error message after you install security update 931212 (MS07-040) in Windows 2000 with Service Pack 4: "Error 127: the specified procedure could not be found"
941386การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณรันโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET 2.0 เว็บที่สร้างบน.NET Framework 2.0 หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS07-040: "ชนิด 'System.Web.HttpHeaderCollection' จะไม่ทำเครื่องหมายเป็น serializable"
941789คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 931212 (MS07-040) ใน Windows SharePoint Services 3.0 เว็บหน้าเซิร์ฟเวอร์ หรือ ใน SharePoint Server 2007 เว็บหน้าเซิร์ฟเวอร์
942086การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณรันโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET 2.0 เว็บที่ถูกสร้างบน.NET Framework 2.0: "การสร้างการ deserialize วัตถุชนิด ' <custom object=""> ' ไม่พบ" </custom>
943804การแก้ไข: อักขระ Unicode บางอย่างที่ถูกส่งกลับ โดยคุณสมบัติ Application.ExecutablePath ใน.NET Framework 2.0 จะปรากฏเป็น "? "
944746การแก้ไข: Event ID: 1008 เกิดขึ้นหลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS07-040 บนคอมพิวเตอร์ที่มี 1.0 Framework .NET ที่ติดตั้ง
944925การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดข้อยกเว้นเมื่อ serialize วัตถุ ObjRef ระหว่างคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง MS07-040 เฉพาะคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

บทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่อธิบายถึงแพคเกจแต่ละสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจแต่ละสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
930494คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับการ.NET Framework 1.0 Service Pack 3 สำหรับ Windows XP Media Center และ Windows XP แท็บเล็ตพีซี: 10 กรกฎาคม 2007
928367คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับการ.NET Framework 1.0 Service Pack 3 สำหรับ Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP และ Windows 2000: 10 กรกฎาคม 2007
928366คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับการ.NET Framework 1.1 Service Pack 1 สำหรับ Windows XP และ Windows 2000: 10 กรกฎาคม 2007
933854คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับการ.NET Framework 1.1 Service Pack 1 สำหรับ Windows Server 2003: 10 กรกฎาคม 2007
929729คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับการ.NET Framework 1.1 Service Pack 1 สำหรับ Windows Vista: 10 กรกฎาคม 2007
928365คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ.NET Framework 2.0 สำหรับ Windows Server 2003, Windows XP และ Windows 2000: 10 กรกฎาคม 2007
929916คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ.NET Framework 2.0 สำหรับ Windows Vista: 10 กรกฎาคม 2007

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

หลังจากที่คุณติดตั้งนี้การปรับปรุงความปลอดภัย ต้องการทำงานเปลี่ยน UTF8Encoding, UnicodeEncoding และ UTF32Encoding ให้สอดคล้องกับความต้องการสำหรับ Unicode encodings Unicode 5.0 ไบต์ที่ไม่ได้รับอนุญาต และไม่ถูกต้องจะถูกเอาออกไม่ แทน ที่จะถูกแทนที่ ด้วยอักขระ Unicode U + FFFD แทนอักขระ Unicode

For more information about this behavior, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
940521ลักษณะการทำงานของคลา UTF8Encoding คลา UnicodeEncoding และเปลี่ยนคลา UTF32Encoding หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ.NET Framework 2.0 ที่อธิบายไว้ในบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS07-040

ซอฟต์แวร์ที่ได้รับผลกระทบ

This article applies to the following versions of the Microsoft .NET Framework when used with the corresponding Microsoft operating systems:
 • The .NET Framework 1.0 Service Pack 3 when used with:
  • Windows 2000 Service Pack 4
  • Windows XP Service Pack 2
  • windows XP Service Pack 3
  • Windows XP Professional x64 Edition:
  • Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
  • Windows XP Tablet PC Edition 2005
  • Windows XP Media Center Edition 2005
  • windows Server 2003 Service Pack 1
  • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Windows Server 2003 for Itanium-based Systems when used with:
   • windows Server 2003 Service Pack 1
   • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • windows Server 2003 x 64 Edition
  • Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
  • Windows Vista:
  • Windows Vista Service Pack 1
  • windows Server 2008
 • The .NET Framework 1.1 Service Pack 1 when used with:
  • Windows 2000 Service Pack 4
  • Windows XP Service Pack 2
  • windows XP Service Pack 3
  • Windows XP Professional x64 Edition:
  • Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
  • windows Server 2003 Service Pack 1
  • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Windows Server 2003 for Itanium-based Systems when used with:
   • windows Server 2003 Service Pack 1
   • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • windows Server 2003 x 64 Edition
  • Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
  • Windows Vista:
  • Windows Vista Service Pack 1
  • Windows Vista x64 Edition
  • Windows Vista x64 Edition Service Pack 1
  • windows Server 2008
  • Windows Server 2008 x64 Edition
  • Windows Server 2008 for Itanium-based Systems
 • The .NET Framework 2.0 when used with:
  • Windows 2000 Service Pack 4
  • Windows XP Service Pack 2
  • windows XP Service Pack 3
  • Windows XP Professional x64 Edition:
  • Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
  • windows Server 2003 Service Pack 1
  • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Windows Server 2003 for Itanium-based Systems when used with:
   • windows Server 2003 Service Pack 1
   • Windows Server 2003 Service Pack 2
  • windows Server 2003 x 64 Edition
  • Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
  • Windows Vista:
  • Windows Vista x64 Edition

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 931212 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Customer Service and Support Information
Keywords: 
kmcustomerservice kbresolve kbPubTypeKC kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertisebeginner kbmt KB931212 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:931212

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com