Windows Update t ng tai xung va cai t cac ban cp nht khi ban kt ni Internet ln u tin

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 931275 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TM T?T

Trong Windows Vista, khi ban kt ni Internet ln u tin, ban se c nhc cai t cac ban cp nht ia, cac ban cp nht phn mm quan trong va cac ban cp nht phn mm c khuyn nghi. Hoc nu ban chon tuy chon Windows Update mc inh khi cai t Windows Vista, cac ban cp nht se c t ng tai xung va cai t. Vi vy, ban khng phai i n thi gian theo lich biu tai xung cac ban cp nht. Do mc inh, cac ban cp nht c tai xung va c cai t vao luc 3 gi mi bui sang.

Qua trinh nay din ra bt k ban kt ni Internet nh th nao. Vi du, qua trinh nay din ra cho du ban kt ni Internet bng kt ni cap, kt ni DSL hay modem quay s.

THNG TIN THM

Chung ti khuyn nghi ban nn s dung Windows Update kim tra ia phn cng a cp nht.

cp nht Windows Vista mt cach thu cng bng cach s dung Windows Update, lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , go cp nhttrong hp Bt u Tim kim, ri bm Windows Update trong danh sach Chng trinh.
 2. goc trn bn trai cua ca s Windows Update, bm Kim tra cac ban cp nht.
 3. Bm Xem cac ban cp nht sn dung khi ban nhn c phn tom tt cac ban cp nht sn dung.
 4. Trong ca s Xem cac ban cp nht sn dung, bm chon cac ban cp nht ban mun cai t ri bm Cai t.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 931275 - L?n xem xt sau cng: 10 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Microsoft Windows Update
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Microsoft Update
T? kha:
kbExpertiseBeginner kbhowto KB931275

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com