בעת ניסיון לבצע הפעלה של Windows Vista מופיעה הודעת שגיאה: "אירעה שגיאה"

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 931276 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

בעת ניסיון לבצע הפעלה של Microsoft Windows Vista עלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
אירעה שגיאה
במקרה זה,ייתכן שיופיעו גם קודי השגיאה והתיאורים הבאים:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
קוד שגיאהתיאור
0xC004C003שרת ההפעלה קבע כי מפתח המוצר שצוין נמצא בשימוש.
0xC004C001שרת ההפעלה קבע כי מפתח המוצר שצוין אינו חוקי.
0xC004C008שרת ההפעלה קבע כי לא היתה אפשרות להשתמש במפתח המוצר שצוין.
0xC004C812SL_E_CHREF_BINDING_0UT_0F_T0LERANCE: שרת ההפעלה קבע כי מפתח המוצר חרג מספירת ההפעלה שלו.
0xCD004F050שירות רישוי התוכנה דיווח כי מפתח המוצר אינו חוקי.
0xC004C4CEלא ניתן לאתר תיאור שגיאה מפורט.
0x8007232Bשם DNS לא קיים.
0xC004F027שירות רישוי התוכנה דיווח כי הרשיון הופר.
0xC003E004שירות רישוי התוכנה דיווח כי הרשיון לא הוערך.
0xC004E003שירות רישוי התוכנה דיווח כי הערכת הרשיון נכשלה.
0xC004F033שירות רישוי התוכנה דיווח כי חל איסור להתקין את מפתח המוצר. לקבלת פרטים עיין ביומן האירועים.
0XC004D401מעבד האבטחה דיווח על שגיאת אי-התאמה של קובץ מערכת.
0x80080250שגיאה לא מזוהה.
0x8004FC03שגיאה לא מזוהה.
0X8004FE2DHTTP_STATUS_DENIED.
0x8004FE33HTTP_STATUS_PROXY_AUTH_REQ.
0x8004FE91HTTP_STATUS_NOT_SUPPORTED.
0x80072EE7לא ניתן לפענח את שם השרת או את כתובתו.
0x80072EFDלא הייתה אפשרות ליצור חיבור לשרת.
0x80072F78שם השרת החזיר תגובה לא חוקית או לא מזוהה.
0x80072F8Fאירעה שגיאת אבטחה.

סיבה

התיאור בהודעת השגיאה מכיל את הסיבה להודעת השגיאה.

פתרון הבעיה

קודי השגיאה 0xC004C003?, 0xC004C001?, 0xC004C008?, 0xC004C812?, 0xCD004F050?, 0xC004C4CE ו- 0x8007232B

אם אחד מקודי שגיאה אלה הופיע, שנה את מפתח המוצר להפעלת Windows Vista. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. פתח את הפריט מערכת בלוח הבקרה. לשם כך, לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , הקלד מערכת בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן לחץ על מערכת ברשימה תוכניות.
 2. במקטע Windows activation (הפעלת Windows), לחץ על הקישור Change product key (שנה מפתח מוצר)
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הרשאת בקרת חשבון משתמש
  . אם תופיע ההודעה בקרת חשבון משתמש, לחץ על המשך. אם אתה מתבקש לספק סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד סיסמה.
 3. בשדה מפתח מוצר, הקלד את מפתח המוצר ולאחר מכן לחץ על הבא.
 4. פעל לפי השלבים באשף ההפעלה של Windows כדי להשלים את תהליך ההפעלה.
הערה אם אתה מצפה להפעיל את Windows Vista באמצעות שירות ניהול מפתחות (KMS), עיין במסמכים הבאים הדנים בהפעלת אמצעי אחסון:

קודי השגיאה 0xC004F027?, 0xC003E004 ו- 0xC004E003

אם אחד מקודי שגיאה אלה יופיע, הפעל מחדש את Windows Vista. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. פתח את הפריט מערכת בלוח הבקרה. לשם כך, לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , הקלד מערכת בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן לחץ על מערכת ברשימה תוכניות.
 2. במקטע Windows activation (הפעלת Windows), לחץ על הקישור Change product key (שנה מפתח מוצר).
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הרשאת בקרת חשבון משתמש
  אם תתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה.
 3. בשדה מפתח מוצר, הקלד את מפתח המוצר ולאחר מכן לחץ על הבא.
 4. פעל לפי השלבים באשף ההפעלה של Windows כדי להשלים את תהליך ההפעלה.

קוד השגיאה 0xC004F033

אם תקבל קוד שגיאה זה, ודא כי ניתן להשתמש במפתח המוצר כדי לשדרג את Windows Vista מהמהדורה הנוכחית למהדורה שעבורה המפתח מיועד. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
932616 אפשרויות התקנה עבור מהדורות ביתיות של Windows Vista? (גירסאות 32 סיביות בלבד)
932795 אפשרויות התקנה עבור גירסאות לצרכנים של Windows Vista בגירסאות 64 סיביות

קודי השגיאה 0XC004D401 ו- 0x80080250

אחד מקודי שגיאה אלה מופיע מאחר שתוכנת האנטי-וירוס שלך או תוכנת ניהול זכויות דיגיטלי (DRM) אינן תואמות ל- Windows Vista. פנה ליצרן התוכנה של תוכנה האנטי-וירוס או של תוכנת ניהול הזכויות הדיגיטלי כדי להשיג גירסה תואמת ל- Window Vista ולאחר מכן הפעל מחדש את Windows Vista. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
931699 בעת שימוש ב- Windows Vista מופיעה הודעת השגיאה: "??בוצע ברשיון שלך שינוי לא מורשה"

קודי השגיאה 0x8004FC03?, 0X8004FE2D?, 0x8004FE33?, 0x8004FE91?, 0x80072EE7?, 0x80072EFD?, 0x80072F78 ו- 0x80072F8F

אם אחד מקודי שגיאה אלה מופיע, ודא כי החיבור לאינטרנט פועל ולאחר מכן נסה להפעיל מחדש את Windows Vista. כדי לפתור את הבעיה, בצע את הפעולות המתוארות בסעיף המתאים.

המחשב מחובר לאינטרנט

הצג את הנושא "פתרון בעיות רשת ובעיות בחיבור לאינטרנט" באתר האינטרנט המקוון של העזרה והתמיכה של Windows:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/he-il/Help/33307acf-0698-41ba-b014-ea0a2eb8d0a81037.mspx

המחשב לא מחובר לאינטרנט

הצג את הנושא "פתרון בעיות רשת ובעיות בחיבור לאינטרנט" במרכז העזרה והתמיכה המקוונת של Windows בדיסק הקשיח של המחשב באמצעות הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על עזרה ותמיכה.
 2. בתיבה חפש בעזרה או בתיבה חפש בעזרה המקוונת, הקלד פתרון בעיות רשת ובעיות בחיבור לאינטרנט ולאחר מכן לחץ על חפש בעזרה.
 3. ברשימת הנושאים,לחץ על פתרון בעיות רשת ובעיות בחיבור לאינטרנט.
 4. לחץ על הקישור המתאר באופן הטוב ביותר את הבעיה שנתקלת בה.
 5. פעל לפי ההוראות כדי לפתור את הבעיה.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות מצב 'פונקציונליות מופחתת', לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
925582 אופן הפעולה של מצב פונקציונליות מופחתת ב-Windows Vista?
לקבלת מידע נוסף על הודעת השגיאה "תקופת ההפעלה פגה", לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
925616 עם הפעלת Windows Vista מופיעה הודעת השגיאה: "תקופת ההפעלה פגה"
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 931276 - Last Review: יום שלישי 26 יולי 2011 - Revision: 3.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
מילות מפתח 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner KB931276

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com