Proces instalacije operativnog sistema Windows Vista mo?e potrajati nekoliko ?asova na sistemu koji koristi ATI SB600 Series skup ?ipova

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 931369 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada poku?ate da instalirate operativni sistem Windows Vista na prenosni ra?unar koji koristi ATI SB600 Series skup ?ipova, za instaliranje svakog upravlja?kog programa mo?e biti potrebno vi?e vremena. Zbog toga proces instalacije operativnog sistema Windows Vista mo?e potrajati nekoliko ?asova.

Do ovog problema dolazi samo na ra?unaru koji koristi Serial Advanced Technology Attachment (SATA) ure?aj koji radi u re?imu pobolj?anog interfejsa upravlja?kog kontrolera (AHCI). Do ovog problema ne dolazi ako SATA ure?aj koristi kombinovani SATA re?im ili Parallel Advanced Technology Attachment (PATA) re?im.

RE?ENJE

Informacije o servisnom paketu

Da biste re?ili ovaj problem, nabavite najnoviji servisni paket za operativni sistem Windows Vista. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
935791 Nabavljanje najnovijeg Windows Vista servisnog paketa

Informacije o vru?oj zakrpi

Podr?ana hitna ispravka je dostupna od korporacije Microsoft. Me?utim, ova hitna ispravka je namenjena isklju?ivo za re?avanje problema opisanog u ovom ?lanku. Primenite ovu hitnu ispravku samo na sisteme na kojima dolazi do ovog odre?enog problema. Ova hitna ispravka mo?da ?e se dodatno testirati. Zbog toga, ukoliko niste ozbiljno ugro?eni ovim problemom, preporu?ujemo da sa?ekate slede?u softversku ispravku koja sadr?i ovu hitnu ispravku.

Ako je hitna ispravka dostupna za preuzimanje, pri vrhu ovog ?lanka baze znanja postoji odeljak ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke?. Ako taj odeljak nije prikazan, obratite se Microsoft korisni?koj slu?bi i podr?ci da biste dobili hitnu ispravku.

Napomena Ako do?e do dodatnih problema ili bude potrebno re?avanje problema, mo?da ?ete morati da kreirate zaseban zahtev za uslugu. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke va?i?e za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa ovom odre?enom ispravkom. Da biste dobili ?itavu listu brojeva telefona Microsoft korisni?ke slu?be i podr?ke ili da biste kreirali zaseban zahtev za uslugu, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Napomena U obrascu ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke? prikazani su jezici na kojima je dostupna hitna ispravka. Ako ne vidite svoj jezik, to je zbog toga ?to hitna ispravka nije dostupna na tom jeziku.

Informacije o datoteci

Verzija ove vru?e zakrpe na engleskom jeziku ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji se nalaze u slede?oj tabeli. Vremena i datumi ovih datoteka su prikazani u Koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kada pregledate informacije o datoteci, ono se pretvara u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke ?Datum i vreme? na kontrolnoj tabli.
Windows Vista, 86-bitne verzije
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Aliide.sys1.2.0.017,59219-Jan-200703:02x86
Amdide.sys6.0.6000.2051818,10419-Jan-200703:02x86
Atapi.sys6.0.6000.2051821,68819-Jan-200703:03x86
Ataport.sys6.0.6000.20518109,75219-Jan-200703:05x86
Cmdide.sys2.0.7.019,12819-Jan-200703:03x86
Intelide.sys6.0.6000.2051817,59219-Jan-200703:02x86
Msahci.sys6.0.6000.2051825,78419-Jan-200703:03x86
Pciide.sys6.0.6000.2051816,05619-Jan-200703:02x86
Pciidex.sys6.0.6000.2051845,24019-Jan-200703:04x86
Update.mumNot applicable2,02419-Jan-200722:01Not applicable
Viaide.sys5.1.3790.15020,15219-Jan-200703:03x86
Windows Vista, 64-bitne verzije
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Aliide.sys1.2.0.018,61619-Jan-200704:15x64
Amd64_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20518_none_37f7505af5df3b06.manifestNot applicable5,82019-Jan-200722:05Not applicable
Amdide.sys6.0.6000.2051818,61619-Jan-200704:15x64
Atapi.sys6.0.6000.2051822,71219-Jan-200704:16x64
Ataport.sys6.0.6000.20518124,08819-Jan-200704:14x64
Cmdide.sys2.0.7.020,66419-Jan-200704:15x64
Intelide.sys6.0.6000.2051819,12819-Jan-200704:15x64
Msahci.sys6.0.6000.2051827,83219-Jan-200704:16x64
Pciide.sys6.0.6000.2051816,05619-Jan-200704:15x64
Pciidex.sys6.0.6000.2051851,38419-Jan-200704:13x64
Update.mumNot applicable2,02419-Jan-200722:01Not applicable
Viaide.sys5.1.3790.15020,66419-Jan-200704:15x64
X86_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20518_none_dbd8b4d73d81c9d0.manifestNot applicable5,81819-Jan-200722:03Not applicable

Na?in primene ove hitne ispravke

Da biste primenili ovu hitnu ispravku, morate da a?urirate postoje?e datoteke Windows instalacionog izvora pomo?u datoteka koje sadr?i ova ispravka.

Za vi?e informacija o na?inu kori??enja alatke ?Upravlja? za pakete? posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://technet2.microsoft.com/WindowsVista/en/library/77bd6146-1dae-4f3f-b172-4aa5fc876bdc1033.mspx?mfr=true
Alatka ?Upravlja? za pakete? uklju?ena je u Windows AIK. Da biste preuzeli automatizovani instalacioni komplet, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=94bb6e34-d890-4932-81a5-5b50c657de08&DisplayLang=en

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija o imenovanju paketa vru?ih zakrpa, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
816915 Nova ?ema imenovanja datoteka za pakete ispravki za Microsoft Windows softver (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki
Proizvodi samostalnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku su proizvedeni od strane kompanija koje su nezavisne od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

STATUS

Microsoft potvr?uje da je to problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na". Ovaj problem je prvi put ispravljen u Windows Vista servisnom paketu 1.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 931369 - Poslednji pregled: 25. novembar 2008. - Revizija: 3.3
ODNOSI SE NA:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
Klju?ne re?i: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbfix kbhotfixserver kbqfe kbprb kbexpertiseinter KB931369

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com