เครื่องมือ Debug 1.1 การวินิจฉัยจะพร้อมใช้งานในขณะนี้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 931370 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงลักษณะการทำงานและความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ Debug 1.1 การวินิจฉัย นอกจากนี้ บทความนี้อธิบายถึงวิธีการใช้เครื่องมือ Debug 1.1 การวินิจฉัยการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาโปรแกรมประยุกต์

บทนำ

เครื่องมือ Debug 1.1 วินิจฉัยถูกออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานในโหมดผู้ใช้กระบวนการ Win32 ใด ๆ ตัวอย่างเช่น เครื่องมือ Debug 1.1 การวินิจฉัยสามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ตอบสนอง (แฮง) หรือขัดข้อง ทำงานช้า leaks หน่วยความจำ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการกระจายตัวของหน่วยความจำ เครื่องมือ Debug 1.1 การวินิจฉัยยังรวมการดีบักสคริปต์สำหรับโปรแกรมประยุกต์บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS) เว็บคอมโพเนนต์ในการเข้าถึงข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ Microsoft COM + และเทคโนโลยี Microsoft ที่เกี่ยวข้องด้วย

เครื่องมือ Debug 1.1 การวินิจฉัยไม่พร้อมใช้งานเป็นเครื่องมือแบบสแตนด์อโลน การขอรับเครื่องมือ Debug 1.1 การวินิจฉัย แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=28bd5941-c458-46f1-b24d-f60151d875a3
หมายเหตุ:เครื่องมือ Debug 1.0 การวินิจฉัยจะพร้อมใช้งาน เป็นส่วนหนึ่งของ 1.0 Toolkit การวินิจฉัยของ IIS หรือ เป็นเครื่องมือแบบสแตนด์อโลน

ข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือ Debug 1.1 การวินิจฉัยใช้วัตถุรูปแบบวัตถุคอมโพเนนต์ของ Microsoft (COM) เพื่อให้มีรูปแบบวัตถุ extensible เครื่องมือ Debug 1.1 การวินิจฉัยรวมถึงโฮสต์สคริปต์และโครงสร้างรายงานที่มีอยู่แล้ว

คอมโพเนนต์ของเครื่องมือ Debug 1.1 การวินิจฉัย

บริการการตรวจแก้จุดบกพร่องได้

บริการแก้จุดบกพร่อง (Dbghost.exe) ทำการดำเนินการต่อไปนี้:
 • แนบโฮสต์เมื่อต้องการ และ detaches โฮสต์ให้เรียกใช้กระบวนการ
 • เก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน
 • เซิร์ฟเวอร์ติดต่อ และใช้การHttpStatusCodeการแจงนับการตรวจสอบสถานะของเซิร์ฟเวอร์ การดำเนินการนี้ถูกเรียกอีกอย่างว่าการ ping HTTP
 • leaks หน่วยความจำของจอภาพในกระบวนการทำงานอยู่
 • collects ข้อมูลสถานะเซสชันการดีบัก
 • แสดงสถานะของแต่ละกฎที่กำหนด

โฮสต์การดีบักเกอร์

โฮสต์การดีบักเกอร์ (Dbghost.exe) เป็นโฮสต์ Windows สัญลักษณ์ดีบักเกอร์โปรแกรม (Dbgeng.dll) โฮสต์การดีบักเกอร์แนบกระบวนการ Windows สัญลักษณ์ดีบักเกอร์โปรแกรม และสร้าง dumps หน่วยความจำ นอกจากนี้ยังโฮสต์การดีบักเกอร์โฮสต์โมดูลหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์ dumps หน่วยความจำ

หมายเหตุ:โฮสต์การดีบักเกอร์ไม่ขึ้นอยู่กับบริการ Debug วินิจฉัย (Dbgsvc.exe)

อินเทอร์เฟซผู้ใช้

อินเทอร์เฟซผู้ใช้ (Debugdiag.exe และ Debugdiaganalysisonly.exe) ในเครื่องมือ Debug 1.1 การวินิจฉัยมีอินเทอร์เฟซที่ใช้ในการวิเคราะห์หน่วยความจำ dumps การทำให้สคริปต์ตัวควบคุมขณะสร้าง และแสดงสถานะของการเรียกใช้กระบวนการ กระบวนการเหล่านี้รวมถึงบริการต่าง ๆ

เครื่องมือ Debug 1.1 การวินิจฉัยมุมมองที่สามที่ประกอบด้วย:
 • กฎ
  ใช้ตัวช่วยสร้างเพื่อสร้างสคริปต์ตัวควบคุมสำหรับโฮสต์การดีบักเกอร์
 • การวิเคราะห์ขั้นสูง
  เรียกใช้สคริปต์การวิเคราะห์ที่เลือกบนหน่วยความจำอย่าง น้อยหนึ่งแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล
 • กระบวนการ
  แสดงสถานะของการเรียกใช้กระบวนการและสคริปต์

วิธีการใช้เครื่องมือ Debug 1.1 การวินิจฉัย

ก่อนที่คุณเริ่มใช้เครื่องมือ Debug 1.1 การวินิจฉัย คุณต้องระบุชนิดของปัญหาที่คุณประสบ ตัวอย่างเช่น กำหนดว่า โปรแกรมประยุกต์ไม่ตอบสนอง ขัดข้อง ทำงานช้า หรือ leaks หน่วยความจำ หลังจากที่คุณทราบชนิดของปัญหา คุณสามารถกำหนดค่าเครื่องมือ Debug 1.1 การวินิจฉัยการรวบรวมข้อมูลถูกต้อง แล้ว คุณสามารถใช้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบ และแก้ไขสาเหตุของปัญหา

ความล้มเหลวในการประมวลผลการตรวจแก้จุดบกพร่อง

โดยทั่วไป ความล้มเหลวในการประมวลผลแสดงว่า มีข้อยกเว้น unhandled ในกระบวนการหรือรหัสที่รันในกระบวนการได้ยกเลิกกระบวนการ เมื่อต้องการตรวจแก้จุดบกพร่องของความล้มเหลวในการประมวลผล สร้างกฎความล้มเหลวในกระบวนการ คุณสามารถแนบเครื่องมือ Debug 1.1 การวินิจฉัยการกระบวนการที่เจาะจง เครื่องมือ Debug 1.1 การวินิจฉัยตรวจสอบขั้นตอนสำหรับการยกเว้นใด ๆ หรือเบรกพอยต์แบบกำหนดเองที่ทำให้กระบวนการจบการทำงานอย่างไม่คาดคิด เมื่อเกิดความล้มเหลว แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำถูกสร้างในโฟลเดอร์ที่ระบุไว้ในกฎ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างกฎความล้มเหลว คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
919789วิธีการใช้เครื่องมือวินิจฉัย Debug แก้ไขกระบวนการ IIS ที่หยุดโดยไม่คาดคิด

การตรวจแก้จุดบกพร่องกระบวนการที่ไม่ตอบสนองหรือมีปัญหาประสิทธิภาพการทำงานช้าลง

ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
วิธีที่ 1: สร้างกฎแฮง
แฮงการตรวจสอบลักษณะการทำงานไม่ได้รับการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการ IIS ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกฎแฮงค์การแก้ไขปัญหาการใช้ที่เพจในโปรแกรมประยุกต์เว็บเวลานานเกินกว่าที่คาดว่าจะโหลด หรือไม่โหลดทั้งหมดได้

When you create a hang rule and then specify a process and URL to monitor, you must also specify a ping interval and a response time-out value. The Debug Diagnostics 1.1 tool sends a request to the server at configured intervals. If the server does not respond before the configured time-out, a memory dump file is generated for the specified process.

For more information about how to create a hang rule, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
919791How to use the Debug Diagnostics Tool to troubleshoot high CPU usage by a process in IIS
Method 2: Manually create a memory dump file for the process
When the process stops responding or performs slowly, you can manually create a memory dump file. To manually create a memory dump file for a process, right-click the process in theกระบวนการview, and then clickสร้าง Userdump ทั้งหมด.

Debug memory or handle usage

Use one of the following methods.
Method 1: Create a leak rule
When you create a leak rule against a process, the Leaktrack.dll file is injected into the process to track memory usage and handle usage over time. When you configure a memory leak rule or a handle leak rule, you can configure the Debug Diagnostics 1.1 tool to generate the memory dump file that is based on time or memory usage.
Method 2: Manually create a memory dump file
To do this, right-click the process in theกระบวนการview, and then clickจอภาพสำหรับ Leaks. When the process grows to a problem size, right-click the process, and then clickสร้าง Userdump ทั้งหมด.

For more information about how to create a memory and handle leak rule, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
919790How to use the IIS Debug Diagnostics tool to troubleshoot a memory leak in an IIS process

Analyze memory dump files

The Debug Diagnostics 1.1 tool can analyze a memory dump file and generate a report file that includes the analysis. Additionally, the report file includes recommendations to resolve the problems that are identified.

The Debug Diagnostics 1.1 tool uses analysis scripts to analyze the process dump file. The following analysis scripts are used most frequently:
 • Crash/hang analyzers
  The crash/hang script analyzes exception information in the dump file if a crash is detected. The crash/hang script also analyzes the dump file for issues that are known to cause a hang condition. This script includes IIS, Microsoft Data Access Components, COM+, and Windows Socket information that is related to the process.
 • Memory pressure analyzers
  The memory pressure analysis script analyzes the memory usage of a process and displays the data that is gathered by the Leaktrack.dll file.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 931370 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbwebserver kbtshoot kbinfo kbmt KB931370 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:931370

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com