Galite b?ti raginami aktyvinti ?Windows Vista? kompiuteryje, kuriame ?Windows Vista? jau buvo suaktyvinta naudojant bendr?j? licencij? arba OEM diegim?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 931573 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Galite b?ti raginami aktyvinti ?Windows Vista? kompiuteryje, kuriame anks?iau nebuvo reikalaujama aktyvinti ?Windows Vista?. Pavyzd?iui, ?i problema gali i?kilti kompiuteryje, kuriame operacin? sistem? ?Windows Vista? i? anksto ?dieg? OEM arba kur ji buvo ?diegta naudojant bendrosios licencijos diegim?. ?i problema nei?kyla ma?meninei prekybai skirtose ?Windows Vista? versijose. Pavyzd?iui, problema nei?kyla, jei j?s nusipirkote ?Windows Vista? ir patys ?dieg?te operacin? sistem? savo kompiuteryje.

Nors ?i problema i?kyla retai, taip gali atsitikti ?prastai naudojant kompiuter?, kuriame ?diegta operacin? sistema ?Windows Vista?.

PRIE?ASTIS

?i problema gali i?kilti d?l to, kad pa?alinamas konkretus sistemos parametras, kai programa paleid?iama naudojant administratoriaus ?galiojimus. Pa?alinus ?? sistemos parametr?, BIOS tikrinimas gali b?ti nes?kmingas. BIOS tikrinimas yra sistemos aktyvinimo proceso dalis. Tod?l galite b?ti raginami aktyvinti ?Windows Vista?, net jei sistema anks?iau nereikalavo aktyvinti. Pavyzd?iui, ?inoma, kad ?i problema i?kyla naudojant ?Intuit QuickBooks 2007?. Taip pat kartais ?i problema gali i?kilti diegiant kitas programas arba ?rengini? tvarkykles.

PASTABA: ?i problema nei?kyla d?l ?diegtos programos ar ?renginio tvarkykl?s problemos. ?i? problem? sukelia ?Windows Vista? sistemos problema.

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? jau i?kilusi? problem?

?i? jau i?kilusi? problem? spr?skite vienu i? ?i? b?d?:
 • Jei buvote paraginti aktyvinti ?Windows Vista? ir nenaudojote produkto rakto, kad aktyvintum?te ?Windows Vista? neautomatiniu b?du, ?diekite 931573 naujinim? ir paleiskite kompiuter? i? naujo.
 • Jei buvote paraginti aktyvinti ?Windows Vista? ir naudojote produkto rakt?, kad aktyvintum?te ?Windows Vista? neautomatiniu b?du, ?diekite 931573 naujinim? ir aktyvinkite ?Windows Vista? telefonu.

  PASTABA: jei operacin? sistem? ?Windows Vista? i? anksto ?diegia OEM, produkto raktas b?na nurodytas ant lipduko, u?klijuoto ant kompiuterio korpuso.

  Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip aktyvinti ?Windows Vista?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  925616 Klaidos prane?imas paleidus Windows Vista: ?Baig?si aktyvinimui skirtas laikas?

Norint i?vengti ?ios problemos

Nor?dami i?vengti ?ios problemos, ?diekite 931573 naujinim?. Informacijos, kaip tai atlikti, ie?kokite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://update.microsoft.com
?iuos failus galite atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntim? centro:

?Windows Vista?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti ?Windows Vista? naujinimo (KB931573) paket? dabar.

?Windows Vista?, skirta 64 bit? sistemoms

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?sti ?Windows Vista?, skirtos 64 bit? sistemoms, naujinimo (KB931573) paket? dabar.

I?leidimo data: 2007 m. sausio 30 d.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus naudojant tinklo tarnybas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?.

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? dalyje ?Taikoma?, problema.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip vadinami kar?t?j? patais? paketai, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
816915 Nauja fail? ?vardijimo schema, skirta ?Microsoft Windows? programin?s ?rangos naujinim? paketams (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prastos terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as
Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 931573 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. spalio 10 d. - Per?i?ra: 5.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Rakta?od?iai: 
kbvistasp1fix kbfix kbbug atdownload kbqfe kbprb kbexpertiseinter KB931573

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com