คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เปิดใช้งาน Windows Vista บนคอมพิวเตอร์ที่เปิดใช้งาน Windows Vista อยู่แล้วด้วยการติดตั้งแบบ Volume License หรือการติดตั้งของ OEM

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 931573 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้เปิดใช้งาน Windows Vista บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่เคยต้องมีการเปิดใช้งาน Windows Vista มาก่อน ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Windows Vista ไว้ก่อนหน้าโดย OEM หรือโดยใช้การติดตั้งแบบ Volume Licensing ปัญหาดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นกับ Windows Vista รุ่นที่จำหน่ายปลีก ตัวอย่างเช่น ปัญหาดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นหากคุณซื้อ Windows Vista และติดตั้งระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง

แม้ว่าจะไม่ค่อยเกิดปัญหาดังกล่าว แต่อาจมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างในระหว่างการใช้งานทั่วไปของคอมพิวเตอร์ที่มี Windows Vista

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นนื่องจากการตั้งค่าระบบบางอย่างถูกเอาออก เมื่อมีการเรียกใช้โปรแกรมด้วยสิทธิของผู้ดูแล การเอาการตั้งค่าระบบนี้ออกอาจทำให้การตรวจการตรวจสอบความถูกต้องของ BIOS ล้มเหลว การตรวจการตรวจสอบความถูกต้องของ BIOS เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการเปิดใช้งานระบบ ดังนั้น คุณอาจได้รับการพร้อมท์ให้เปิดใช้งาน Windows Vista แม้ว่าระบบไม่เคยต้องมีการเปิดใช้งานมาก่อนก็ตาม ตัวอย่างเช่น อย่างที่ทราบกันว่าปัญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ Intuit QuickBooks 2007 อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นนานๆ ครั้งเมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมหรือโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อื่นๆ

หมายเหตุ ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะเป็นปัญหาในโปรแกรมที่ติดตั้งหรือโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ปัญหานี้มีสาเหตุมาจากปัญหาของระบบใน Windows Vista

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นแล้ว

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นแล้ว ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้
 • หากคุณได้รับการพร้อมท์ให้เปิดใช้งาน Windows Vista และคุณยังไม่ใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์เพื่อเปิดใช้งาน Windows Vista ด้วยตัวเอง ให้ติดตั้งการปรับปรุง 931573 แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
 • หากคุณได้รับการพร้อมท์ให้เปิดใช้งาน Windows Vista และคุณใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์เพื่อเปิดใช้งาน Windows Vista ด้วยตัวเองแล้ว ให้ติดตั้งการปรับปรุง 931573 แล้วเปิดใช้งาน Windows Vista ทางโทรศัพท์

  หมายเหตุ หาก Windows Vista ได้รับการติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วโดย OEM หมายเลขผลิตภัณฑ์จะปรากฏบนสติ๊กเกอร์ที่ติดกับเครื่องคอมพิวเตอร์

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งาน Windows Vista โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base
  925616 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเริ่มการทำงาน Windows Vista: "ระยะเวลาการเปิดใช้งานของคุณหมดอายุ"

เมื่อต้องการป้องกันปัญหานี้

เมื่อต้องการป้องกันปัญหานี้ ให้ติดตั้งการปรับปรุง 931573 โดยแวะไปที่เว็บไซต์ต่างๆ ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://windowsupdate.microsoft.com
แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

Windows Vista

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista (KB931573) ทันที

Windows Vista สำหรับระบบ 64 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista สำหรับระบบ 64 บิต (KB931573) ทันที

วันที่ออก: 30 มกราคม 2550

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base
816915 แนวทางการตั้งชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์สำหรับ Microsoft Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่มีการกล่าวถึงในบทความนี้ผลิตโดยบริษัทต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 931573 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 เมษายน 2550 - Revision: 3.2
ใช้กับ
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Keywords: 
kbvistasp1fix kbfix kbbug atdownload kbqfe kbprb kbexpertiseinter KB931573

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com