วิธีการที่เผยแพร่โปรแกรมประยุกต์ที่เปิดใช้โปรแกรมประยุกต์-V-งานใน Citrix XenApp

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 931576 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการที่เผยแพร่โปรแกรมประยุกต์ที่เปิดใช้โปรแกรมประยุกต์-V-งานใน Citrix XenApp

หมายเหตุ:ข้อมูลในบทความนี้ยังใช้ Citrix Metaframe และ SoftGrid

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเผยแพร่โปรแกรมประยุกต์ที่เปิดใช้โปรแกรมประยุกต์-V-งานใน Citrix XenApp ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. การเผยแพร่ Sfttray.exe หรือประกาศ Sftrun.exe
  2. ประกาศแฟ้ม.OSD
  3. ประกาศชื่อโปรแกรมประยุกต์ที่ตาม ด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ แล้ว(มีเครื่องหมายดอก%*) หรือเผยแพร่โปรแกรมประยุกต์ชื่อและรุ่นที่ตาม ด้วยเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ แล้วเครื่องหมายดอกจัน

    หมายเหตุ:เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ แล้วเครื่องหมายดอกจันจะต้องการส่งผ่านพารามิเตอร์การปฏิบัติการที่ระบุไว้ในนั้นFileName :แอตทริบิวต์ของแฟ้ม.OSD
ซ่อนการไคลเอ็นต์ของโปรแกรมประยุกต์-V จากพื้นที่แจ้งเตือน ใช้รายการใดรายการหนึ่งในอ็อพชันต่อไปนี้

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รุ่นตัวเลือกคำอธิบาย:
เวอร์ชัน Sfttray.exe 4 และรุ่นที่ใหม่กว่า/hideกระบวนการ/hideตัวเลือกบรรทัดคำสั่งถูกเพิ่มใน 4 เวอร์ชัน Sfttray.exe และรุ่นที่ใหม่กว่า Sftrun.exe ปฏิบัติการได้ถูกเอาออกใน 4 เวอร์ชัน Sfttray.exe และรุ่นที่ใหม่กว่า
เวอร์ชัน Sftrun.exe 3 และรุ่นที่ใหม่กว่าSftrun.exe กระทำไม่สามารถแสดงไคลเอ็นต์ของโปรแกรมประยุกต์-V ในพื้นที่แจ้งเตือน

ใน XenApp XP FR-2 คุณสามารถเผยแพร่แฟ้ม.OSD แทนการ Sfttray.exe หรือ Sftrun.exe เมื่อมีการเรียกใช้แฟ้ม.OSD แฟ้ม.OSD ใช้ Sfttray.exe หรือ Sftrun.exe ตามการปฏิบัติการที่มีการกำหนดค่าแฟ้ม.OSD ไปใช้

หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น แฟ้ม.OSD กำลังกำหนดค่าให้ใช้ Sftrun.exe

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีการที่เผยแพร่โปรแกรมประยุกต์ที่มีการเปิดใช้โปรแกรมประยุกต์-V-งานหลายตัวอย่าง

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ตัวอย่าง:คำอธิบาย:
เส้นทาง/launch /hide \sfttray.exe "เริ่มต้นของโปรแกรมประยุกต์-V แอพพลิเคชัน" [%*]NAME SOFTPKG จากแฟ้ม.OSD ชื่อไม่สำคัญ case
เส้นทาง\sftrun.exe "เริ่มต้นของโปรแกรมประยุกต์-V แอพพลิเคชัน 1.0" [%*]SOFTPKG NAME และ VERSION จากแฟ้ม.OSD ชื่อและรุ่นจะมีความเสี่ยง case
เส้นทาง\sftrun.exe "M:\App-V\DefaultApp.osd" [%*]ภายใน หรือการแมปไดรฟ์ไปยังแฟ้ม.OSD
เส้นทาง\sftrun.exe "\\Server Name\ชื่อที่ใช้ร่วมกัน\DefaultApp.osd" [%*]เส้นทางแบบแผนการตั้งชื่อสากล (UNC) ของแฟ้ม.OSD
เส้นทาง\sftrun.exe "http://Server Name/ชื่อที่ใช้ร่วมกัน/ DefaultApp.osd " [%*]เส้นทาง http ของแฟ้ม.OSD

ใช้คุณลักษณะ SOFTPKG NAME XML และแอตทริบิวต์ VERSION XML จากแฟ้ม.OSD SOFTPKG NAME และ VERSION จะสำคัญ case ถ้าคุณไม่ได้ใช้ในกรณีที่ถูกต้อง คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดรหัส 04-00000A09

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
930631ไคลเอ็นต์ SoftGrid "รหัสข้อผิดพลาด: xxxxxx xxxxxx04 00000A09 "
ถ้าแฟ้ม.OSD อยู่ในไดเรกทอรี M:\App-V บนไคลเอ็นต์ของโปรแกรมประยุกต์-V ระบบเมื่อคุณเผยแพร่โปรแกรมประยุกต์ของโปรแกรมประยุกต์ V-รักษา แฟ้ม.OSD ถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
%AllUsersProfile%\Documents\App-V Client\OSD ในแคช
หมายเหตุ:M:\App-V คือ ตัวอย่าง M:\App-V ไม่เส้นทางจริงที่ใช้ผลิตภัณฑ์

มีใช้แฟ้ม.OSD การเผยแพร่โปรแกรมประยุกต์ของโปรแกรมประยุกต์ V-รักษา

ถ้ามีการกำหนดค่าไคลเอ็นต์ของโปรแกรมประยุกต์-V เพื่อปรับปรุงเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ ไฟล์.OSD ที่คอนโซลการจัดการ V ของโปรแกรมประยุกต์ที่เผยแพร่ถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
%AllUsersProfile%\Documents\App-V Client\OSD ในแคช
เมื่อแฟ้ม.OSD ถูกคัดลอกโฟลเดอร์นี้ มันเขียนทับแฟ้ม.OSD รุ่นก่อนหน้า ถ้าแฟ้ม.OSD ใหม่ที่แตกต่างจากเวอร์ชันก่อนหน้าของไฟล์.OSD แอพลิเคชันที่ใช้โปรแกรมประยุกต์ V-งานอาจไม่สามารถประกาศ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 931576 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Application Virtualization for Windows Desktops
  • Microsoft Application Virtualization for Terminal Services
Keywords: 
kbhowto kbexpertiseinter kbmt KB931576 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:931576

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com