วิธีการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลกระบวนการในโหมดผู้ใช้ ใน Windows Vista และ Windows 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 931673 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลกระบวนการโหมดผู้ใช้ (.dmp แฟ้ม) ใน Windows Vista คุณลักษณะการรายงานข้อผิดพลาดของ Windows ใน Windows Vista และ Windows 7 สร้างแฟ้ม mini-dump และแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลฮีป ลักษณะการทำงานในการรายงานข้อผิดพลาดของ Windows ไม่สร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลกระบวนการของโหมดผู้ใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลกระบวนการในโหมดผู้ใช้

เมื่อต้องการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลกระบวนการในโหมดผู้ใช้ใน Windows Vista ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

วิธีที่ 1: ใช้ตัวจัดการงาน

Windows Vista:
เมื่อต้องการใช้ตัวจัดการงานของ Windows เพื่อที่สร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลกระบวนการในโหมดผู้ใช้ใน Windows Vista ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มตัวจัดการงาน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:
  • คลิกขวาพื้นที่ว่างของแถบงาน และจากนั้น คลิกตัวจัดการงาน.
  • กด CTRL + SHIFT + ESC
 2. คลิกการกระบวนการแท็บ
 3. คลิกขวาชื่อของกระบวนการ ที่คุณต้อง แล้ว คลิกสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
  ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิกดำเนินการต่อ.

  สร้างแฟ้มการถ่ายโอนสำหรับกระบวนการในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  ไดรฟ์: \Users\username\AppData\Local\Temp
 4. เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแจ้งว่า แฟ้มการถ่ายโอนเสร็จสมบูรณ์แล้วสร้าง คลิกตกลง.
Windows 7
เมื่อต้องการใช้ตัวจัดการงานของ Windows เพื่อที่สร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลกระบวนการในโหมดผู้ใช้ใน Windows 7 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มตัวจัดการงาน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:
  • คลิกขวาพื้นที่ว่างของแถบงาน และจากนั้น คลิกเริ่มการทำงานของตัวจัดการงาน.
  • กด CTRL + SHIFT + ESC
 2. คลิกการกระบวนการแท็บ
 3. คลิกขวาชื่อของกระบวนการ ที่คุณต้อง แล้ว คลิกสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
  ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิกดำเนินการต่อ.

  สร้างแฟ้มการถ่ายโอนสำหรับกระบวนการในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  ไดรฟ์: \Users\username\AppData\Local\Temp
 4. เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแจ้งว่า แฟ้มการถ่ายโอนเสร็จสมบูรณ์แล้วสร้าง คลิกตกลง.

วิธีที่ 2: ใช้เครื่องมือ ADPlus

คุณสามารถใช้เครื่องมือ ADPlus เพื่อสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลกระบวนการในโหมดผู้ใช้ เครื่องมือ ADPlus รวมอยู่ในเครื่อง "Debugging มือสำหรับ Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ "แก้จุดบกพร่องเครื่องมือสำหรับ Windows" และ เกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดนั้น ให้ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft
http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/default.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ ADPlus คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
286350วิธีการใช้ ADPlus การแก้ปัญหา "แฮง" และ"ขัดข้อง"

วิธีการตรวจสอบประมาณขนาดของแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลกระบวนการโหมดผู้ใช้ที่จะถูกสร้างขึ้น

คุณสามารถใช้การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานการตรวจสอบประมาณขนาดของแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลกระบวนการโหมดผู้ใช้ที่จะถูกสร้างขึ้น โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  ประเภท:perfmonในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วคลิกperfmon.exeในการโปรแกรมรายการ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
  ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิกดำเนินการต่อ.
 2. ขยายการตรวจสอบเครื่องมือแล้ว คลิกการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน.
 3. คลิกขวาพื้นที่ว่างของบานหน้าต่าง'แสดง' และจากนั้น คลิกเพิ่มตัวนับจำนวนเยี่ยม.
 4. ภายใต้ตัวนับที่พร้อมใช้งานในการเพิ่มตัวนับกล่องโต้ตอบกล่อง คลิกลูกศรลงไปที่ขั้นตอนต่อไปนี้กระบวนการวัตถุประสิทธิภาพ แล้วคลิกการไบต์การเสมือนตัวนับ
 5. ภายใต้อินสแตนซ์ของวัตถุที่เลือกคลิกชื่อของกระบวนการ คลิกaddแล้ว คลิกตกลง.
ค่าที่ปรากฏมีขนาดประมาณของแฟ้มการถ่ายโอน เมื่อคุณสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลกระบวนการในโหมดผู้ใช้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีพื้นที่ว่างเพียงพอจะพร้อมใช้งานบนฮาร์ดดิสก์ที่จะเก็บแฟ้มการถ่ายโอน

ข้อมูลอ้างอิง

การรวบรวมโหมดผู้ใช้ dumps

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

ลักษณะการทำงานนี้ไม่ได้เปิดใช้งาน โดยค่าเริ่มต้น การเปิดใช้งานลักษณะการทำงานจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ เมื่อต้องการบันทึก dumps หน่วยความจำโหมดผู้ใช้เหล่านี้เฉพาะโดยใช้การรายงานข้อผิดพลาดของ Windows สร้างคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:

Reporting\LocalDumps ข้อผิดพลาด HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Windows
ค่าชื่อ = DumpType
ชนิดข้อมูล: REG_DWORD
ค่าข้อมูล=% 1

คำอธิบายของค่าข้อมูล:
0 =การสร้างการถ่ายโอนข้อมูลแบบกำหนดเอง
1 =การถ่ายโอนข้อมูลแบบย่อส่วน
2 =การถ่ายโอนข้อมูลแบบเต็ม

windows Error Reporting ใน Windows Vista สร้างข้อมูลดังต่อไปนี้:
 • รายงานแสดงรายการแฟ้ม (Report.wer)
เมื่อเปิดใช้งาน รายงานสามารถค้นหาที่% LOCALAPPDATA%\Microsoft\Windows\WER คุณสามารถดูรายงานได้โดยใช้เครื่องมือ wercon.exe ข้อมูลข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์การรายงานข้อผิดพลาดของ Windows:
 • ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของระบบปฏิบัติการ (version.txt)
 • ข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ (appcompat.txt)
 • แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลฮีป (.hdmp)
 • แฟ้ม mini-dump (.mdmp)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในชนิดการถ่ายโอนข้อมูลแบบกำหนดเองคลิกที่การเชื่อมโยงด้านล่าง:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb787181 (VS.85)


แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลที่เก็บไว้ใน %LOCALAPPDATA%\CrashDumps การตั้งค่าเริ่มต้น

For more information about collecting user-mode dumps, visit the following Microsoft Web site:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb787181(VS.85).aspx


Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 931673 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbharmony kbinfo kbhowto kbexpertiseinter kbmt KB931673 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:931673

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com