คุณไม่สามารถเริ่มคอมพิวเตอร์ โดยใช้ไฟล์รูปภาพตาม CDFS จะติดตั้ง Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 931708 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณสร้างรูปสภาพแวดตาม CDFS ระบบแฟ้มดิสก์กระชับ Windows Preinstallation ล้อม (Windows PE) เพื่อเริ่มการติดตั้ง Windows Vista อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยใช้รูปนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เริ่มทำงาน ดังนั้น คุณไม่สามารถใช้รูปนี้การติดตั้ง Windows Vista

คุณพบปัญหานี้หากคุณใช้เครื่องมืออื่นนอกเหนือจากเครื่องมือต่าง ๆ ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อสร้างไฟล์รูปภาพ:
  • OSCDimg.exe
  • CDimage.exe

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรม ETFSBOOT.COM ไม่จัดการรุ่นของแฟ้มตามที่ระบุระหว่างประเทศมาตรฐานขององค์กร (ISO) 9660

หมายเหตุ:โปรแกรม ETFSBOOT.COM สร้างเซกเตอร์สำหรับเริ่มระบบของซีดี

ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับ ISO 9660 แนะนำให้ว่า ชื่อสำหรับแฟ้มบันทึกควรประกอบด้วยชื่อของแฟ้มที่อยู่ตาม ด้วยรุ่นของแฟ้ม แนะนำยัง ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการให้ที่ คุณต้องแยกชื่อแฟ้มและรุ่นของแฟ้ม ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ตัวอย่างเช่น บันทึกแฟ้มต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง:
FileName :; 1
โปรแกรมควบคุมระบบแฟ้ม Windows PE ที่จัดการกับรุ่นของแฟ้มเป็นตัวเลือก อย่างไรก็ตาม โปรแกรม ETFSBOOT.COM ไม่พบแฟ้ม Setupldr.bin/Bootmgr ถ้าคุณใช้รุ่นของแฟ้ม

หมายเหตุ:ไม่โปรแกรม CDimage.exe ผนวกรุ่นของแฟ้มไปยังชื่อแฟ้มที่อยู่ในแฟ้มบันทึก

ดังนั้น ถ้าคุณใช้โปรแกรมอื่นนอกเหนือจาก CDimage.exe หรือ OSCDimg.exe สร้างแฟ้มอิมเม CDFS เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เริ่มทำงานจากรูป

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้สากลดิสก์ File System (UDFS) เพื่อสร้างแฟ้มอิมเมจ UDFS ไม่ได้ใช้รุ่นของแฟ้มพร้อมกับชื่อแฟ้มในแฟ้มบันทึก

หมายเหตุ:ไม่ได้ระบุรุ่นของแฟ้มเมื่อคุณสร้างอิมเมลแบบ CDFS

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างรูปแบบซีดี แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa460091.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 931708 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Keywords: 
kbexpertiseinter kbdeployment kbpending kbbug kbtshoot kbprb kbmt KB931708 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:931708

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com