Jak wyłączyć program poprawki i ostrzeżenia Asystent zgodności programów w systemie Windows Vista

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 931709 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano sposób wyłączania poprawki programu w systemie Windows Vista. W tym artykule opisano również sposób wyłączyć ostrzeżenia Asystent zgodności programów w systemie Windows Vista.

Więcej informacji

Poprawki programu

Programy mogą mieć poprawki program stosowane aby pomóc im uruchamiane bez problemów w systemie operacyjnym Windows. Można jednak wyłączyć poprawkę programu na komputerach w organizacji.

Jak wyłączyć poprawkę programu

Aby wyłączyć poprawkę programu, należy użyć komputerze testowym do określenia kluczy rejestru do utworzenia. Następnie można użyć te klucze rejestru, aby wyłączyć poprawkę na innych komputerach. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Zainstaluj program Microsoft Application Compatibility Toolkit 5.0 na komputerze testowym. Aby pobrać Application Compatibility Toolkit 5.0, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  https://Connect.microsoft.com/Site/siteHome.aspx?SiteID = 81
 2. Kliknij przycisk Start, wpisz zgodność, kliknij prawym przyciskiem myszy Administrator zgodności Lista wyników, a następnie kliknij Uruchom jako Administrator.
 3. W Analizowanie okienko, rozwiń węzeł Aplikacje, a następnie kliknij program.
 4. W okienku szczegółów kliknij prawym przyciskiem myszy program, dla którego chcesz wyłączyć poprawkę, a następnie kliknij przycisk Wyłączenie wpisu.

  Uwaga Ta akcja tworzy wpis rejestru w następującym podkluczu rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags
  Nazwa wpisu jest identyfikatorem GUID, reprezentujący wpis programu Appcompat bazy danych. Typem zapisu jest wartością DWORD, a wpis ma wartość 0x77.
 5. Powtórz kroki 3 i 4 dla wszystkich, który program rozwiązuje chcesz wyłączyć.
 6. Wpisy rejestru nowo utworzony wyeksportować do pliku reg. Następnie należy wdrożyć plik .reg na komputerach produkcyjnych.

Ostrzeżenia Asystent zgodności programów

Podczas próby wykonania instalacji dyskretnej lub automatycznego instalowania programu Asystent zgodności programów może wyświetlić ostrzeżenie. Ponadto może przestać instalacji. Aby umożliwić zautomatyzowaną instalację programu, może chcesz wyłączyć to ostrzeżenie Asystent zgodności programów.

Jak wyłączyć ostrzeżenia Asystent zgodności programów

Aby wyłączyć ostrzeżenia Asystent zgodności programów, określenie kluczy rejestru do utworzenia za pomocą komputerze testowym. Za pomocą tych kluczy rejestru można następnie wyłączyć ostrzeżenia Asystent zgodności programów na innych komputerach. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program dotknięty na komputerze testowym.
 2. Gdy zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy Asystent zgodności programów, kliknij, aby zaznaczyć Nie pokazuj ponownie tego komunikatu pole wyboru.

  Uwaga Ta akcja tworzy wpis rejestru w następującym podkluczu rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags
  Nazwa wpisu jest identyfikatorem GUID, reprezentujący wpis programu Appcompat bazy danych. Typem zapisu jest wartością DWORD, a wpis ma wartość 0x77.

  Uwaga Uruchamianie programu, który nie jest blokowany, do pojawi się ostrzeżenie Asystent zgodności programów.
 3. Zamknij program.
 4. Należy zauważyć, wpis rejestru, który został utworzony w kroku 3.
 5. W skrypcie instalacji obejmują czynności, aby dodać wpis rejestru, zanim rozpocznie się instalacja.

Właściwości

Numer ID artykułu: 931709 - Ostatnia weryfikacja: 27 września 2011 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
Słowa kluczowe: 
kbappcompatibility kbscript kbexpertiseinter kbhowto kbmt KB931709 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:931709

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com