เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันใน Windows Vista: "โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่ไม่เข้ากันได้กับนโยบายเปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งบล็อก NT 4.0 ไดรเวอร์"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 931719 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันใน Windows Vista คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
windows ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์ ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไม่เข้ากันได้กับนโยบายเปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งบล็อกโปรแกรมควบคุม NT 4.0
คุณพบปัญหานี้หากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • คุณสามารถใช้คุณลักษณะจุดของ Windows และการพิมพ์การเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน

  หมายเหตุ:คุณลักษณะจุดและการพิมพ์ช่วยให้คุณพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน โดยไม่มีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมใหม่ด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานนี้ ให้ดูที่ส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"
 • เครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์โหมดเคอร์เนล

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Windows Vista ไม่สนับสนุนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ของโหมดเคอร์เนล windows Vista สนับสนุนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ของโหมดผู้ใช้เท่านั้น

เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันใน Windows Vista ลักษณะการทำงานต่อไปนี้เกิดขึ้น:
 • ถ้าโปรแกรมควบคุมโหมดผู้ใช้ที่โฮสต์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT 4.0, Windows Vista ติดตั้งโปรแกรมควบคุมจุดและการพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • ถ้าโปรแกรมควบคุมโหมดเคอร์เนลที่โฮสต์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT 4.0, Windows Vista พยายามค้นหาโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์โหมดผู้ใช้ที่เข้ากันได้ ในสถานการณ์สมมตินี้ ลักษณะการทำงานต่อไปนี้เกิด:
  • ถ้า Windows Vista สามารถแมปไดรเวอร์เครื่องพิมพ์โหมดผู้ใช้ที่เข้ากันได้กับโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์โหมดเคอร์เนลที่โฮสต์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT 4.0, Windows Vista ติดตั้งเครื่องพิมพ์สำเร็จแล้ว
  • หาก Windows Vista ไม่แมปไดรเวอร์เครื่องพิมพ์โหมดผู้ใช้ที่เข้ากันได้กับโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์โหมดเคอร์เนลที่โฮสต์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT 4.0, Windows Vista ติดตั้งเครื่องพิมพ์ไม่
Microsoft Windows NT 4.0 สนับสนุนโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ชนิดต่อไปนี้:
 • โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ของโหมดเคอร์เนล

  หมายเหตุ:เหล่านี้ถูกเรียกว่าโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ 2 รุ่น โปรแกรมควบคุมชนิดนี้ประกอบด้วยจำนวนของโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ใน Windows NT 4.0
 • โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ของโหมดผู้ใช้

  หมายเหตุ:เหล่านี้ถูกเรียกว่าโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่ 3 รุ่น

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ พยายามดาวน์โหลด และติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์โหมดผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT 4.0 ถ้าคุณไม่สามารถขอรับโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ของโหมดผู้ใช้ พยายามขอรับโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์โหมดผู้ใช้ที่เข้ากันได้กับโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์โหมดเคอร์เนลที่โฮสต์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT 4.0 เมื่อต้องการขอรับโปรแกรมควบคุมที่เครื่องพิมพ์ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับอุปกรณ์ที่พิมพ์ ติดต่อบริษัทผู้ผลิตเครื่องพิมพ์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะจุดและพิมพ์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/techinfo/overview/pointandprint.mspx
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 931719 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
Keywords: 
kbprint kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbmt KB931719 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:931719

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com