PC Talk – Shut Down, Sleep, และ Hibernate ใน Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 931777 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทสนทนานี้จะอธิบายวิธีการใช้ Shut Down สถานะ Sleep และสถานะ Hibernate และเมื่อใดที่ควรใช้อย่างเหมาะสม ใน Windows Vista รวมถึงอธิบายความแตกต่างระหว่างสถานะ Sleep และ Hibernate ด้วย
 คุณรู้วิธีการปิด Windows Vista ไหม

ใน Windows XP ผมเพียงคลิก Start แล้วคลิก Shut Down…
answer image
Question Image
เพื่อปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ ใน Windows Vista ให้คลิก Start และคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่ม Lock
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 01


แล้วจึงคลิก Shut Down ในเมนูย่อย
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 02

 
 ตกลง เดี๋ยวผมลองทำเลย...
answer image
Question Image
โอ.. เดี๋ยวก่อนค่ะ ถ้าอีกสักครู่คุณอาจจะต้องใช้คอมพิวเตอร์อีกครั้ง ให้เลือกเป็นสถานะ Sleep แทน  
 สถานะ Sleep คืออะไรครับ?
answer image
Question Image
ในสถานะหลับ เอกสารและโปรแกรมที่คุณเปิดไว้ทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำ และคอมพิวเตอร์ของคุณจะถูกตั้งเป็นสถานะประหยัดพลังงาน เมื่อคุณเริ่มเปิดคอมพิวเตอร์อีกครั้ง มันจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นเอง ดังนั้นจึงมีประโยชน์มาก สถานะ Sleep จะคล้ายๆ กับที่คุณสั่งหยุดเมื่อกำลังดูวิดิโอหรือดีวีดีอยู่

เพื่อเปิดสถานะ Sleep ให้คลิก Start และคลิกปุ่มต่อไปนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
00 03
 
 เมื่อผมเลือก Shut Down จากเมนู ผมเห็น Hibernate อยู่ข้าง Shut Down และ Sleep สถานะ “Hibernate” คืออะไรครับ?
answer image
Question Image
สถานะ Hibernate จะเริ่มจากบันทึกเอกสารและโปรแกรมที่คุณเปิดใช้อยู่ทั้งหมดลงในฮาร์ดดิสก์ แล้วจึงปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ เปรียบเทียบกับสถานะ Sleep แล้ว การ Hibernate จะใช้เวลาในการเริ่มเปิดเครื่องใหม่มากกว่าเล็กน้อย แต่คุณก็สามารถเริ่มใช้เอกสารและโปรแกรมที่เปิดค้างไว้ได้เลย  
 ในสถานะ Sleep เอกสารและโปรแกรมที่เปิดทั้งหมดจะถูกบันทึกในหน่วยความจำ ในขณะที่ในสถานะ Hibernate จะถูกบันทึกลงในฮาร์ดดิสก์
answer image
Question Image
ถูกต้องเลยค่ะ ในสถานะ Sleep คอมพิวเตอร์จะยังคงใช้พลังงานอยู่เล็กน้อย แต่ในสถานะ Hibernate จะไม่มีการใช้พลังงานเลย

จำไว้ว่าคุณอาจจะพบเพียงแค่ Sleep หรือ Hibernate อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ขึ้นอยู่กับรุ่นคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้อยู่ด้วย
 
 ต่อไปนี้ ผมจะลองใช้ Shut Down สถานะ Sleep และสถานะ Hibernate อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานะการณ์ต่างๆ ได้แล้ว
answer image
การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 931777 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 ตุลาคม 2552 - Revision: 3.4
ใช้กับ
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com