เกี่ยวกับการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมของเดือนกุมภาพันธ์ 2550 สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 931836 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

การปรับปรุงการปรับเวลาตามฤดูกาล

สิ่งสำคัญการปรับปรุงในบทความนี้คือ superseded โดยการปรับปรุงในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 955839 สะสม การขอรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการปรับบันทึกเวลา (เวลา) ตามกาล คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
955839การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม 2008 ธันวาคมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
คุณไม่จำเป็นต้องลบการปรับปรุงเวลาติดตั้งไว้ก่อนหน้าใด ๆ เพื่อใช้การปรับปรุงนี้สะสม
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

เริ่มต้นใน spring ของ 2007 ปรับบันทึกเวลา (เวลา) ตามกาลเริ่มทำงาน และวันสิ้นสุดสำหรับสหรัฐอเมริกาจะเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการนโยบายพลังงานของ 2005 วันเวลาในสหรัฐอเมริกาจะเริ่มต้นสามสัปดาห์ก่อนหน้า เวลา 2:00 น.ในวันอาทิตย์ที่สองในมีนาคม เวลาจะสิ้นสุดหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้น เวลา 2:00 น.ในวันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายน

การปรับปรุงที่อธิบายในบทความนี้เปลี่ยนโซนเวลาข้อมูลไปยังบัญชีสำหรับเวลาการเปลี่ยนแปลงสำหรับสหรัฐอเมริกา การปรับปรุงนี้ยังมีเวลาที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับโซนเวลาเปลี่ยนแปลง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งค่าการเปลี่ยนแปลง บางส่วนของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเกิดขึ้นใน 2007 บางส่วนของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ดั้งเดิมได้ถูกนำออกใช้ การปรับปรุงที่อธิบายในบทความนี้ถูกยกเลิกการปรับปรุงที่สะสมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ถูกนำออกใช้ก่อนหน้านี้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft 928388 และ 929120 การปรับปรุงนี้อธิบายการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพิ่มเติมนอกจากนี้เนื่องจากการปรับปรุงสะสมล่าสุดใน Microsoft Knowledge Base บทความ 928388

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาลอาจมีผลต่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/cp_dst
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาลอาจมีผลต่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
914387วิธีการกำหนดค่าการปรับบันทึกเวลาสำหรับสหรัฐอเมริกาตามกาลใน 2007
หมายเหตุ:เมื่อคุณใช้การปรับปรุงนี้ได้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง ตามการปรับปรุงโซนเวลาเดียวกัน หรือที่ใหม่กว่าได้ติดตั้งอยู่บนระบบ
ข้อความนี้บ่งชี้ว่า คุณได้ประยุกต์ใช้การปรับปรุงที่ถูกต้องได้แล้ว หรือที่ปรับปรุงของ Windows หรือ Microsoft Update ได้โดยอัตโนมัติการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ไม่มีการกระทำเพิ่มเติมจะต้องปรับปรุงซอฟต์แวร์ของระบบปฏิบัติการ Windows ของคุณ

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP คุณต้องมี Windows XP Service Pack 2 ติดตั้ง

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

ถอนการติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงที่สะสม

ปรับปรุงโซนเวลาของ windows สำหรับ Windows XP และ Windows Server 2003 รวมตรรกะที่กำหนดเอง ตรรกะที่กำหนดเองนี้ guarantees การติดตั้งที่ถูกต้องของการปรับปรุงโซนเวลาและสถานะถูกต้องของฐานข้อมูลโซนเวลาของ Windows ตรรกะที่กำหนดเองนี้ยัง guarantees ว่า เมื่อถอนการติดคุณตั้งการปรับปรุง ฐานข้อมูลโซนเวลากลับกฎเวลาที่จะมีผลในปี 2006 ข้ามโซนเวลาทั้งหมด

คุณสามารถถอนการติดตั้งเฉพาะรุ่นที่สูงสุดของการปรับปรุงที่สะสมไว้ เมื่อมีการถอนการติดคุณตั้งการปรับปรุงที่สะสมรุ่นนี้ ฐานข้อมูลโซนเวลาที่แปลงไปเป็นสถานะที่มีอยู่แล้วในก่อนติดตั้งการปรับปรุงแรก ถอนการติดตัวอย่างเช่น ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุง 928388 ในปี 2549 ธันวาคม และจากนั้น คุณติดตั้งการปรับปรุงที่สะสม 931836 ใน 2007 กุมภาพันธ์ คุณสามารถตั้งการปรับปรุงที่สะสมเฉพาะ 931836 เมื่อถอนการติดคุณตั้งสะสม อัพเด 931836 ฐานข้อมูลของโซนจะแปลงกลับไปเป็นสถานะธันวาคมก่อนเวลา นอกจากนี้ หากคุณติดตั้งการปรับปรุงที่สะสม 931836, Windows จะช่วยไม่ให้คุณติดตั้งการปรับปรุง 928388

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

หมายเหตุ:คุณสามารถติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงที่สะสมนี้แม้หลังจากที่คุณได้ติดตั้งการปรับปรุงต่อไปนี้ออกมาก่อนหน้านี้

การปรับปรุงนี้จะแทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้::
 • 928388การปรับปรุงโซนเวลา 2007 สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
 • 929120Windows Server 2003-based computers and Windows XP-based computers that are set to the West Australia time zone do not change to daylight saving time on December 3, 2006

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงที่เป็นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'

Windows Vista รุ่น 32 บิต

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tzres.dll.mui6.0.6000.1648319,456พฤษภาคม-09-200708:46ไม่สามารถใช้งานได้

windows Vista รุ่น 64 บิต

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tzres.dll.mui6.0.6000.1648318,944พฤษภาคม-09-200709:59ไม่สามารถใช้งานได้

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Tzchange.exe5.2.3790.64258,36802 2007 Feb09:02x86NoneRTMGDR
Tzchange.exe5.2.3790.64258,36802 2007 Feb09:51x86NoneRTMQFE
Tzchange.exe5.2.3790.287660,92806 2007 Feb09:17x86SP1SP1GDR
Tzchange.exe5.2.3790.287660,92806 2007 Feb09:55x86SP1SP1QFE
Tzchange.exe5.2.3790.401760,92806 2007 Feb12:37x86SP2SP2GDR
Tzchange.exe5.2.3790.401760,92806 2007 Feb14:42x86SP2SP2QFE

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Tzchange.exe5.2.3790.642124,41606 2007 Feb19:35IA-64NoneRTMGDR
Wtzchange.exe5.2.3790.64258,36806 2007 Feb19:35x86NoneRTMGDR
Tzchange.exe5.2.3790.642124,41606 2007 Feb19:34IA-64NoneRTMQFE
Wtzchange.exe5.2.3790.64258,36806 2007 Feb19:34x86NoneRTMQFE
Tzchange.exe5.2.3790.2876136,19206 2007 Feb19:35IA-64SP1SP1GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.287660,92806 2007 Feb19:35x86SP1SP1GDR
Tzchange.exe5.2.3790.2876136,19206 2007 Feb19:35IA-64SP1SP1QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.287660,92806 2007 Feb19:35x86SP1SP1QFE
Tzchange.exe5.2.3790.4017136,19206 2007 Feb20:01IA-64SP2SP2GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.401760,92806 2007 Feb20:01x86SP2SP2GDR
Tzchange.exe5.2.3790.4017136,19206 2007 Feb19:35IA-64SP2SP2QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.401760,92806 2007 Feb19:35x86SP2SP2QFE

Windows Server 2003 และ Windows XP รุ่น x64

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Tzchange.exe5.2.3790.287684,99206 2007 Feb19:34x64SP1SP1GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.287660,92806 2007 Feb19:34x86SP1SP1GDR
Tzchange.exe5.2.3790.287684,99206 2007 Feb19:34x64SP1SP1QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.287660,92806 2007 Feb19:34x86SP1SP1QFE
Tzchange.exe5.2.3790.401784,99206 2007 Feb20:02x64SP2SP2GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.401760,92806 2007 Feb20:02x86SP2SP2GDR
Tzchange.exe5.2.3790.401784,99206 2007 Feb19:33x64SP2SP2QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.401760,92806 2007 Feb19:33x86SP2SP2QFE

windows XP ที่ มี Service Pack 2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Tzchange.exe5.1.2600.307360,41629-แจ-200708:58x86SP2SP2GDR
Tzchange.exe5.1.2600.307360,41629-แจ-200709:25x86SP2SP2QFE

การปรับปรุงจากการปรับการก่อนหน้าสะสม Windows ปรุงโซนเวลา

ได้ทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้หลังจากการปรับการก่อนหน้าสะสม Windows ปรุงโซนเวลา ซึ่งถูกปรับปรุงที่สะสม 928388 และมันถูกสำหรับ Windows XP และ Windows Server 2003:
 • บราซิลมาตรฐานของอเมริกาใต้ออกและการเวลามาตรฐานเวลาภาคกลาง
  ยืนยันการทางกฎหมายของ 2007 กฎหมายเวลาไม่ได้รับในเวลาที่จะรวมในการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมก่อนหน้านี้ การปรับปรุงนี้ยังกำหนดเวลาที่ถูกต้องให้ 00:00:00 สำหรับโซนเวลาทั้งสอง
 • เวลามาตรฐานของอิหร่าน
  ยืนยันทางกฎหมายที่เวลาจะไม่ใช้ไม่ได้รับในเวลาที่จะรวมในการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมก่อนหน้านี้
 • ของนามิเบีย
  เวลาที่ถูกต้องเริ่มต้น และสิ้นสุดวันที่จากการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมก่อนหน้านี้
 • เวลามาตรฐานของนิวฟันด์แลนด์
  adoption ของกฎของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 2007 เวลาถูกเซ็นชื่อเป็นกฎหมายหลังจากที่สร้างการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมก่อนหน้านี้
 • เวลามาตรฐานของออสเตรเลียตะวันตก
  เวลาในการทดลองใช้รอบระยะเวลาการเซ็นชื่อเป็นกฎหมายหลังจากที่สร้างการปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมก่อนหน้านี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อคีย์ย่อยของรีจิสทรีชื่อที่ใช้แสดงdaylight ชื่อชื่อมาตรฐานเวลาการเริ่มต้นจุดสิ้นสุดของเวลาค่าของคีย์ย่อยของ TZI
เวลามาตรฐานของบราซิลกลาง(gmt-04:00) Manausเวลาตามฤดูกาลของบราซิลกลางบราซิลกลางเวลามาตรฐานของวันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายนเวลา 00:00:00วันอาทิตย์สุดท้ายในกุมภาพันธ์เวลา 00:00:00TZI =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 05, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00
, 00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของอเมริกาใต้ตะวันออก(gmt-03:00) Brasiliaเวลาตามฤดูกาลของอเมริกาใต้ตะวันออกเวลามาตรฐานของอเมริกาใต้ตะวันออกวันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายนเวลา 00:00:00วันอาทิตย์สุดท้ายในกุมภาพันธ์เวลา 00:00:00TZI =ฐานสิบหก: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 05, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00
, 00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของอิหร่าน(gmt + 03:30) Tehranของอิหร่านเวลาตามฤดูกาลเวลามาตรฐานของอิหร่านเอาออกเอาออกTZI =ฐานสิบหก: 2e, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของนามิเบีย(gmt + 02:00) Windhoekเวลาตามฤดูกาลของนามิเบียเวลามาตรฐานของนามิเบียวันอาทิตย์แรกในวันที่เวลา 02:00:00วันอาทิตย์แรกในเดือนกันยายนเวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
3 c, 00, 00, 00, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 01, 00
, 02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00
, 00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของนิวฟันด์แลนด์(gmt-3:30) ของนิวฟันด์แลนด์เวลาตามฤดูกาลของนิวฟันด์แลนด์เวลามาตรฐานของนิวฟันด์แลนด์วันอาทิตย์ที่สองของมีนาคมเวลา 00:01:00วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนเวลา 00:01:00TZI = d2, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00
, 00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,03,00
, 00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของออสเตรเลียตะวันตก(gmt + 08:00) Perthเวลาการปรับตามฤดูกาลของออสเตรเลียตะวันตกเวลามาตรฐานของออสเตรเลียตะวันตกวันอาทิตย์สุดท้ายในตุลาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์สุดท้ายในมีนาคมเวลา 03:00:00TZI =ฐานสิบหก: 20, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00
, 03,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00
, 00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00

โซนเวลาที่ปรับปรุงใน Windows Vista

โซนเวลาอื่นโปรแกรมปรับปรุงที่ถูกรวมอยู่กับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สำหรับรุ่นก่อนหน้ารุ่นและที่ ไม่อยู่ในตารางต่อไปแล้วได้ถูกรวมไว้ใน Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อคีย์ย่อยของรีจิสทรีชื่อที่ใช้แสดงdaylight ชื่อชื่อมาตรฐานเวลาการเริ่มต้นจุดสิ้นสุดของเวลาค่าของคีย์ย่อยของ TZI
เวลามาตรฐานของบราซิลกลาง(gmt-04:00) Manausเวลาตามฤดูกาลของบราซิลกลางบราซิลกลางเวลามาตรฐานของวันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายนเวลา 00:00:00วันอาทิตย์สุดท้ายในกุมภาพันธ์เวลา 00:00:00TZI =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 05, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00
, 00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของอเมริกาใต้ตะวันออก(gmt-03:00) Brasiliaเวลาตามฤดูกาลของอเมริกาใต้ตะวันออกเวลามาตรฐานของอเมริกาใต้ตะวันออกวันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายนเวลา 00:00:00วันอาทิตย์สุดท้ายในกุมภาพันธ์เวลา 00:00:00TZI =ฐานสิบหก: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 05, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00
, 00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของจอร์เจีย(gmt + 03:00) Tbilisiเวลาตามฤดูกาลของจอร์เจียเวลามาตรฐานของจอร์เจียเอาออกเอาออกTZI = c ฐานสิบหก: 4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของอิหร่าน(gmt + 03:30) Tehranของอิหร่านเวลาตามฤดูกาลเวลามาตรฐานของอิหร่านเอาออกเอาออกTZI =ฐานสิบหก: 2e, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของนิวฟันด์แลนด์(gmt-3:30) ของนิวฟันด์แลนด์เวลาตามฤดูกาลของนิวฟันด์แลนด์เวลามาตรฐานของนิวฟันด์แลนด์วันอาทิตย์ที่สองของมีนาคมเวลา 00:01:00วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนเวลา 00:01:00TZI =ฐานสิบหก: d2, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00
, 00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,03,00
, 00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของออสเตรเลียตะวันตก(gmt + 08:00) Perthเวลาการปรับตามฤดูกาลของออสเตรเลียตะวันตกเวลามาตรฐานของออสเตรเลียตะวันตกวันอาทิตย์สุดท้ายในตุลาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์สุดท้ายในมีนาคมเวลา 03:00:00TZI =ฐานสิบหก: 20, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00
, 03,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00
, 00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00

2007 กุมภาพันธ์สะสมเวลาและโซนเวลาการตั้งค่า

ตารางต่อไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาทั้งหมดที่รวมอยู่ในการปรับปรุงนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อคีย์ย่อยของรีจิสทรีชื่อที่ใช้แสดงdaylight ชื่อชื่อมาตรฐานเวลาการเริ่มต้นจุดสิ้นสุดของเวลาค่าของคีย์ย่อยของ TZI
เวลามาตรฐานของ Alaska(gmt-09:00) Alaskaเวลาตามฤดูกาลของอะแลสกาเวลามาตรฐานของอะแลสกาวันอาทิตย์ที่สองในมีนาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายนเวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: 1 c, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00
, 02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00
, 02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของ Atlantic(gmt-04:00) เวลา Atlantic (แคนาดา)เวลาตามฤดูกาล Atlanticเวลามาตรฐานของ Atlanticวันอาทิตย์ที่สองในมีนาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายนเวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00
, 02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลาการมาตรฐานของออสเตรเลียตะวันออก(gmt + 10:00) Canberra, Melbourne, Sydneyฝั่งต.อ.ตามฤดูกาลของออสเตรเลียเวลาการมาตรฐานของออสเตรเลียตะวันออกยังคงวันอาทิตย์สุดท้ายในมีนาคมเวลา 03:00:00TZI =ฐานสิบหก: a8, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00
, 00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของอาเซอร์ไบจาน(gmt + 04:00) Bakuเวลาตามฤดูกาลของอาเซอร์ไบจานเวลามาตรฐานของอาเซอร์ไบจานวันอาทิตย์สุดท้ายในมีนาคมเวลา 04:00:00วันอาทิตย์สุดท้ายในตุลาคมเวลา 05:00:00TZI =ฐานสิบหก: 10, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 05
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00
, 00,00,05,00,04,00,00,00,00,00,00,00
Caucasus Standard Time(GMT+04:00) YerevanCaucasus Daylight TimeCaucasus Standard TimeLast Sunday in March at 02:00:00Last Sunday in October at 03:00:00TZI=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00
,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Cen. Australia Standard Time(GMT+09:30) AdelaideCen. Australia Daylight TimeCen. Australia Standard TimeUnchangedวันอาทิตย์สุดท้ายในมีนาคมเวลา 03:00:00TZI=hex:c6,fd,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,05
,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของบราซิลกลาง(gmt-04:00) Manausเวลาตามฤดูกาลของบราซิลกลางบราซิลกลางเวลามาตรฐานของวันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายนเวลา 00:00:00วันอาทิตย์สุดท้ายในกุมภาพันธ์เวลา 00:00:00TZI =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00
,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Central Standard Time(GMT-06:00) Central Time (US & Canada)Central Daylight TimeCentral Standard TimeSecond Sunday in March at 02:00:00First Sunday in November at 02:00:00TZI=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00
,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02
,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Central Standard Time (Mexico)(GMT-06:00) Guadalajara, Mexico City, MonterreyCentral Daylight Time (Mexico)Central Standard Time (Mexico)First Sunday in April at 02:00:00Last Sunday in October at 02:00:00TZI=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01
,00,02,00,00,00,00,00,00,00
E. Europe Standard Time(gmt + 02:00) MinskE. Europe Daylight TimeE. Europe Standard TimeLast Sunday in March at 02:00:00Last Sunday in October at 03:00:00TZI =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00
,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00
,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของอเมริกาใต้ตะวันออก(gmt-03:00) Brasiliaเวลาตามฤดูกาลของอเมริกาใต้ตะวันออกเวลามาตรฐานของอเมริกาใต้ตะวันออกวันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายนเวลา 00:00:00วันอาทิตย์สุดท้ายในกุมภาพันธ์เวลา 00:00:00TZI =ฐานสิบหก: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00
,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Eastern Standard Time(GMT-05:00) Eastern Time (US and Canada)Eastern Daylight TimeEastern Standard TimeSecond Sunday in March at 02:00:00First Sunday in November at 02:00:00TZI=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00
,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Egypt Standard Time(gmt + 02:00) CairoEgypt Daylight TimeEgypt Standard TimeLast Thursday in April at 23:59:59.999Last Thursday in September at 23:59:59.999TZI =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,04,00,05,00,17
,00,3b,00,3b,00,00,00,00,00,04,00,04
,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,00,00
เวลามาตรฐานของจอร์เจีย(gmt + 03:00) Tbilisiเวลาตามฤดูกาลของจอร์เจียเวลามาตรฐานของจอร์เจียเอาออกเอาออกTZI = c ฐานสิบหก: 4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Greenwich Standard Time(GMT) Casablanca, Monrovia, ReykjavikGreenwich Daylight TimeGreenwich Standard Timeไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้TZI=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
GTB Standard Time(gmt + 02:00) Athens, Bucharest, IstanbulGTB Daylight TimeGTB Standard TimeLast Sunday of March at 3:00:00Last Sunday in October at 04:00:00TZI =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,04
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00
,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของอิหร่าน(gmt + 03:30) Tehranของอิหร่านเวลาตามฤดูกาลเวลามาตรฐานของอิหร่านเอาออกเอาออกTZI =ฐานสิบหก: 2e, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Israel Standard Time(gmt + 02:00) เยรูซาเล็มJerusalem Daylight TimeJerusalem Standard TimeMarch 30, 2007 at 02:00:00September 16, 2007 at 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 03, 00, 02, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02
, 00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของจอร์แดน(gmt + 2:00) Ammanของจอร์แดนเวลาตามฤดูกาลเวลามาตรฐานของจอร์แดนวันพฤหัสบดีที่สุดท้ายในมีนาคมที่ 0:00:00วันศุกร์สุดท้ายในเดือนกันยายนเวลา 01:00:00TZI =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00
, 00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของตะวันออกกลาง(gmt + 02:00) Beirutเวลาตามฤดูกาลของตะวันออกกลางเวลามาตรฐานของตะวันออกกลางวันอาทิตย์สุดท้ายในมีนาคมเวลา 00:00วันเสาร์ที่สุดท้ายในตุลาคมที่ 23:59:59.999TZI =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00
, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของ Montevideo(gmt-03:00) Montevideoเวลาตามฤดูกาล Montevideoเวลามาตรฐานของ Montevideoวันอาทิตย์แรกในตุลาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์ที่สองในมีนาคมเวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00
, 01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของภูเขา(gmt-07:00) เวลาภูเขา (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา)เวลาตามฤดูกาลของภูเขาเวลามาตรฐานของภูเขาวันอาทิตย์ที่สองในมีนาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายนเวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: a4, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02
, 00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของภูเขา (เม็กซิโก)(gmt-07:00) Mazatlan Chihuahua, Paz Laเวลาตามฤดูกาลของภูเขา (เม็กซิโก)เวลามาตรฐานของภูเขา (เม็กซิโก)วันอาทิตย์แรกในวันที่เวลา 02:00:00วันอาทิตย์สุดท้ายในตุลาคมเวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: a4, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,04,00,00,00,01,00,02
, 00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของพม่า(gmt + 06:30) Rangoon Yangon ()เวลาตามฤดูกาลของพม่าเวลามาตรฐานของพม่าไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้TZI =ฐานสิบหก: 7a, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของนามิเบีย(gmt + 02:00) Windhoekเวลาตามฤดูกาลของนามิเบียเวลามาตรฐานของนามิเบียวันอาทิตย์แรกในวันที่เวลา 02:00:00วันอาทิตย์แรกในเดือนกันยายนเวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
3 c, 00, 00, 00, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 01, 00
, 02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00
, 00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของนิวซีแลนด์(gmt + 12:00) Auckland, Wellingtonเวลาตามฤดูกาลของนิวซีแลนด์เวลามาตรฐานของนิวซีแลนด์วันอาทิตย์แรกในตุลาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์ที่สามในมีนาคมเวลา 03:00:00TZI =ฐานสิบหก: 30, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 03, 00, 03, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02 การ 00
, 00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของนิวฟันด์แลนด์(gmt-3:30) ของนิวฟันด์แลนด์เวลาตามฤดูกาลของนิวฟันด์แลนด์เวลามาตรฐานของนิวฟันด์แลนด์วันอาทิตย์ที่สองของมีนาคมเวลา 00:01:00วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนเวลา 00:01:00TZI =ฐานสิบหก: d2, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 00
, 00,01,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00
, 01,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของอเมริกา ใต้แปซิฟิก(gmt-04:00) Santiagoเวลาตามฤดูกาลของอเมริกา ใต้แปซิฟิกเวลามาตรฐานของอเมริกา ใต้แปซิฟิกวันเสาร์ที่สองในตุลาคมที่ 23:59:59.999วันเสาร์ที่สองในมีนาคมที่ 23:59:59.999TZI =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17
, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06
, 00,02,00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
เวลามาตรฐานของแปซิฟิก(gmt-08:00) เวลาแปซิฟิก (สหรัฐฯ & แคนาดา)เวลาตามฤดูกาลของแปซิฟิกเวลามาตรฐานของแปซิฟิกวันอาทิตย์ที่สองในมีนาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายนเวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: e0, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00
, 02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของแปซิฟิก (เม็กซิโก)(gmt-08:00) Tijuana, California Bajaเวลาตามฤดูกาลของแปซิฟิก (เม็กซิโก)มาตรฐานของแปซิฟิกเวลา (เม็กซิโก)วันอาทิตย์แรกในวันที่เวลา 02:00:00วันอาทิตย์สุดท้ายในตุลาคมเวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: e0, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,04,00,00,00,01,00
, 02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของอเมริกาใต้แปซิฟิก(gmt-05:00) Bogota, Lima, Quito, Branco Rioเวลาตามฤดูกาลของอเมริกาใต้แปซิฟิกเวลามาตรฐานของอเมริกาใต้แปซิฟิกไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้TZI =ฐานสิบหก: 2 c, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของ Lanka Sri(gmt + 05:30) Sri Jayawardenepuraเวลาตามฤดูกาลของ Lanka Sriเวลามาตรฐานของ Lanka Sriไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้TZI =ฐานสิบหก: b6, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของ Tasmania(gmt + 10:00) Hobartเวลาตามฤดูกาล Tasmaniaเวลามาตรฐานของ Tasmaniaยังคงวันอาทิตย์สุดท้ายในมีนาคมเวลา 03:00:00TZI =ฐานสิบหก: a8, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02
, 00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของออสเตรเลียตะวันตก(gmt + 08:00) Perthเวลาการปรับตามฤดูกาลของออสเตรเลียตะวันตกเวลามาตรฐานของออสเตรเลียตะวันตกวันอาทิตย์สุดท้ายในตุลาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์สุดท้ายในมีนาคมเวลา 03:00:00TZI =ฐานสิบหก: 20, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00
, 02,00,00,00,00,00,00,00

คีย์รีจิสทรีเพิ่มเติม

In addition to the changes that are listed in the previous table, this update adds registry keys that store historical DST data for certain time zones. These keys are present in Windows Vista and are included to keep parity in the Windows time zone registry structure.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Alaskan Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:1c,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:1c,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Atlantic Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central Brazilian Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,02,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006" =ฐานสิบหก: 68, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007" =ฐานสิบหก: 68, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\E ของอเมริกาใต้มาตรฐาน Time\Dynamic เวลา]
"FirstEntry" = dword:000007d6
"LastEntry" = dword:000007d7
"2006" =ฐานสิบหก: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2007" =ฐานสิบหก: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 05, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Eastern มาตรฐาน Time\Dynamic เวลา]
"FirstEntry" = dword:000007d6
"LastEntry" = dword:000007d7
"2006" =ฐานสิบหก: 2 c, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007" =ฐานสิบหก: 2 c, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Iran มาตรฐาน Time\Dynamic เวลา]
"FirstEntry" = dword:000007d5
"LastEntry" = dword:000007d6
"2005" =ฐานสิบหก: 2e, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 02, 00, 04, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2006" =ฐานสิบหก: 2e, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Israel มาตรฐาน Time\Dynamic เวลา]
"FirstEntry" = dword:000007d4
"LastEntry" = dword:000007e7
"2004" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"2005" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, d5, 07, 0a, 00, 00, 00, 09, 00, 02 การ 00, \ 00,00,00,00,00,00, d5, 07, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2006" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, d6, 07, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02 การ 00, \ 00,00,00,00,00,00, d6, 07, 03, 00, 00, 00, 1f, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2007" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, d7, 07, 09, 00, 00, 00, 10, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, d7, 07, 03, 00, 00, 00, 1e, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2008" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, d8, 07, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02 การ 00, \ 00,00,00,00,00,00, d8, 07, 03, 00, 00, 00, 1 c, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2009" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, d9, 07, 09, 00, 00, 00, 1b, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, d9, 07, 03, 00, 00, 00, 1b, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2010" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, da, 07, 09, 00, 00, 00, 0 c, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, da, 07, 03, 00, 00, 00, 1a, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2011" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, db, 07, 0a, 00, 00, 00, 02, 00, 02 การ 00, \ 00,00,00,00,00,00, db, 07, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2012" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, dc, 07, 09, 00, 00, 00, 17, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, dc, 07, 03, 00, 00, 00, 1e, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2013" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff พิ่ม 07, 09, 00, 00, 00, 08, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00 พิ่ม 07, 03, 00, 00, 00, 1 d, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2014" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, de, 07, 09, 00, 00, 00, 1 c, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, de, 07, 03, 00, 00, 00, 1 c, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2015" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, df, 07, 09, 00, 00, 00, 14, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, df, 07, 03, 00, 00, 00, 1b, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2016" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e0, 07, 0a, 00, 00, 00, 09, 00, 02 การ 00, \ 00,00,00,00,00,00, e0, 07, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2017" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e1, 07, 09, 00, 00, 00, 18, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, e1, 07, 03, 00, 00, 00, 1f, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2018" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e2, 07, 09, 00, 00, 00, 10, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, e2, 07, 03, 00, 00, 00, 1e, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2019" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e3, 07, 0a, 00, 00, 00, 06, 00, 02 การ 00, \ 00,00,00,00,00,00, e3, 07, 03, 00, 00, 00, 1 d, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2020" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e4, 07, 09, 00, 00, 00, 1b, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, e4, 07, 03, 00, 00, 00, 1b, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2021" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e5, 07, 09, 00, 00, 00, 0 c, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00, e5, 07, 03, 00, 00, 00, 1a, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2022" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e6, 07, 0a, 00, 00, 00, 02, 00, 02 การ 00, \ 00,00,00,00,00,00, e6, 07, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2023" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Mountain มาตรฐาน Time\Dynamic เวลา]
"FirstEntry" = dword:000007d6
"LastEntry" = dword:000007d7
"2006" =ฐานสิบหก: a4, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007" =ฐานสิบหก: a4, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Newfoundland มาตรฐาน Time\Dynamic เวลา]
"FirstEntry" = dword:000007d6
"LastEntry" = dword:000007d7
"2006" =ฐานสิบหก: d2, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 00, 00, \ 01,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00
"2007" =ฐานสิบหก: d2, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, \ 01,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific มาตรฐาน Time\Dynamic เวลา]
"FirstEntry" = dword:000007d6
"LastEntry" = dword:000007d7
"2006" =ฐานสิบหก: e0, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007" =ฐานสิบหก: e0, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\W ออสเตรเลียมาตรฐาน Time\Dynamic เวลา]
"FirstEntry" = dword:000007d5
"LastEntry" = dword:000007d7
"2005" =ฐานสิบหก: 20, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"2006" =ฐานสิบหก: 20, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, d6, 07, 01, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00, d6, 07, 0 c, 00, 05, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2007"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00

Mexico time zones

Three new time zones have been added for Mexico on Windows XP and Windows Server 2003 to keep the time zone databases in parity with Vista. The new time zones are required because some time zones that Mexico previously shared U.S. and with Canada are no longer shared. This is because of the new DST rules that are in effect for the U.S. and for Canada. When a computer that is set to Mexico Standard Time or to Mexico Standard Time 2 installs this update, the computer will be automatically set to the new time zone that is listed in the following table. However, this is not true for computers that are set to the GMT-08:00 time zone (Pacific Standard Time). If applicable, these computers must be manually set to the new Pacific Standard Time (Mexico) time zone.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
2006 Time Zone Name2006 Display name2007 Time Zone name2007 Display Name
Mexico Standard Time(GMT-06:00) Guadalajara, Mexico City, MonterreyCentral Standard Time (Mexico)(GMT-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey - New
Mexico Standard Time 2(gmt-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlanเวลามาตรฐานของภูเขา (เม็กซิโก)(gmt-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan - New
ไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้Pacific Standard Time (Mexico)(gmt-08:00) Tijuana, Baja California

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่ทราบ

เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงนี้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 และคุณ จะติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 2, Bucharest ปรากฏขึ้นในการแสดงชื่อของโซนเวลาของ GTB มีอีกต่อไป เวลามาตรฐานของ GTB ปรากฏเป็น " (GMT +02:00) Athens, Beirut, Istanbul, Minsk " แทนที่จะเป็น " (GMT +02:00) Athens, Bucharest, Istanbul " ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขในการปรับปรุงในอนาคต เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถใช้ตัวแก้ไขโซนเวลา (Tzedit.exe) เพื่อปรับเปลี่ยนชื่อที่แสดง หรือ คุณสามารถพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง:
/F %systemroot%\system32\tzchange.exe "เวลามาตรฐานของ GTB" /N " (GMT + 02:00) Istanbul Athens, Bucharest "
แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมอรรถประโยชน์ Tzedit.exe

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

การตรวจทานแก้ไขด้านเทคนิค

หมายเลขการตรวจทานแก้ไขและตรวจสอบวันสำหรับบทความนี้อาจแสดงถึง editorial หรือ structural แก้ไขที่รองไปยังเนื้อหานี้ ตรวจทานด้านเทคนิคสำคัญเนื้อหานี้อยู่ในตารางนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
วันที่การตรวจทานแก้ไข
8 กุมภาพันธ์ 2007ฉบับ
13 กุมภาพันธ์ 2007ตารางในการปรับปรุง "เม็กซิโกโซนเวลา" ส่วน
17 กุมภาพันธ์ 2007เพิ่มแฟ้มรายการใหม่สำหรับแพคเกจ 14 2007 Feb ที่นำออกใช้
23 กุมภาพันธ์ 2007ในบทความนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้::
 • Microsoft Windows XP ข้อมูลแท็บเล็ตพีซี Edition 2004 และ Microsoft Windows Server 2003 Web Edition ส่วน "นำไปใช้กับ" การเพิ่ม
 • การปรับปรุงรายการของตารางของนิวฟันด์แลนด์
27 กุมภาพันธ์ 2007เพิ่ม Windows XP ข้อมูลแท็บเล็ตพีซี Edition เพื่อส่วน "นำไปใช้กับ"
28 กุมภาพันธ์ 2007ในบทความนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้::
 • แทนการติดตั้ง Windows XP Home Edition SP2 และ Windows XP Professional SP2 ด้วย Windows XP Home Edition และ Windows XP Professional ในส่วน "นำไปใช้กับ"
 • รายการตารางของนิวฟันด์แลนด์ปรับปรุง
5 มีนาคม 2007ในบทความนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้::
 • ตารางข้อมูลการปรับปรุงแฟ้มจาก "Windows 2000 Service Pack 5" เป็น "Windows 2000 Service Pack 4"
 • รายการตารางของนิวฟันด์แลนด์ปรับปรุง
8 พฤษภาคม 2550เพิ่มหมายเหตุเกี่ยวกับข้อผิดพลาดจุดสิ้นสุดของส่วน "รู้จัก"
16 พฤษภาคม 2007เพิ่มส่วน "ปัญหาที่ทราบ"
เดือน 26 มิถุนายน 2007รายละเอียดการปรับปรุง Windows Vista เพิ่ม
29 มิถุนายน 2007ทำการปรับปรุงข้อมูลสาธารณะที่ (ได้ถูก outsourcer) Windows Vista และเพิ่มบรรทัด "เพิ่มโซนเวลาการปรับปรุงที่จะถูกรวมอยู่กับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สำหรับรุ่นก่อนหน้า และที่ไม่อยู่ในตารางต่อไปนี้ได้ถูกรวมใน Windows Vista นอกจากนี้ยัง แก้ไขชื่อเรื่องในการเชื่อมโยง ref กิโลไบต์สองแรกในบทความ
9 กรกฎาคม 2007เพิ่มหมายเหตุสำคัญไปยังด้านบนของบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่อ้างอิงถึงบทความ 933360
11 กันยายน 2008แทนสำคัญในบันทึกย่อที่ด้านบนการอ้างอิงถึง 933360 การปรับปรุง ด้วยการล่าสุดสะสมเด: บทความฐานความรู้ของ Microsoft 951072
24 กุมภาพันธ์ 2009แทนการอ้างอิงถึงบทความฐานความรู้ 951072 ด้านบนของบทความที่ มีการอ้างอิงถึง 955839
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 931836 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Fundamentals for Legacy PCs
 • Microsoft Windows Embedded for Point of Service
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004
Keywords: 
kbvistasp1fix kbresolve kbwinxppresp3fix kbexpertiseinter atdownload kbinfo kbqfe kbmt KB931836 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:931836

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com