ปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อพยายามใช้ Microsoft โปรแกรมประยุกต์-V (SoftGrid) ไปยังโปรแกรม Microsoft Office ลำดับใน Microsoft Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 931914 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะใช้ Microsoft โปรแกรมประยุกต์-V (SoftGrid) ไปยังลำดับโปรแกรม Microsoft Office บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Server 2003 คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • ปัญหาที่ 1: เมื่อผู้ดูแลพยายามที่จะเริ่มการทำงานของโปรแกรม Microsoft Office โดยใช้หน้าจอการเปิดใช้โปรแกรมประยุกต์ของตัวช่วยสร้างการ Sequencing โปรแกรม Office ปัญหา เมื่อโปรแกรมประยุกต์ Office จะ launced ใน sequencer นี้ และ บนไคลเอ็นต์ของโปรแกรมประยุกต์-V (SoftGrid) คุณได้รับเหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ในบันทึกเหตุการณ์:

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ข้อผิดพลาดของแอพลิเคชัน
  ประเภทเหตุการณ์ข้อผิดพลาด: ไม่มี
  รหัสเหตุการณ์: 1000
  คำอธิบาย: Faulting powerpnt.exe แอพลิเคชัน รุ่น 11.0.6564.0, faulting kernel32.dll โมดูล รุ่น 5.1.2600.3119 ที่อยู่ของความบกพร่อง 0x00012a5b สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูวิธีใช้และศูนย์บริการที่ <http: go.microsoft.com/fwlink/events.asp=""></http:>
  ข้อมูล:
  0000:70 70 41 c 6 69 63 61 Applicat 74
  0008:69 6f 6e 20 46 61 ion 6 c 69 ล้มเหลว
  0010: ure 77 ของ 6f 20 70 65 20 75 72 pow
  0018:65 72 70 ม. 6e 74 2e 65 78 erpnt.ex
  0020: 2e 30 ของ 2e 31 31 65 20 36 อี 11.0.6
  0028:35 36 34 2e 30 20 69 6e 564.0 ใน
  0030:20 6b 6e 65 72 65 6 c 33 kernel3
  0038:32 2e 64 6 c c 6 20 35 2e 2. dll 5
  0040:31 2e 32 36 30 30 2e 33 1.2600.3
  6f 20 61 74 0048:31 31 39 20 119 ที่ o
  ffset 30 30 74 20 0050:66 66 73 65 00
  012a5b 0a ว 0 35 62 0058:30 31 32 61

 • ปัญหาที่ 2: เมื่อคุณเริ่มโปรแกรม Microsoft Office บนไคลเอ็นต์ของโปรแกรมประยุกต์-V (SoftGrid) ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งานปรากฏขึ้น
 • ปัญหาที่ 3: เมื่อคุณเริ่มโปรแกรม Microsoft Office บนไคลเอ็นต์ของโปรแกรมประยุกต์-V (SoftGrid) คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  โปรแกรมประยุกต์นี้ไม่ได้ถูกกำหนดค่าสำหรับระบบปฏิบัติการนี้
 • ปัญหาที่ 4: เมื่อคุณเริ่มโปรแกรม Microsoft Office บนไคลเอ็นต์ของโปรแกรมประยุกต์-V (SoftGrid) การWindows Installerกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
 • ปัญหาที่ 5: เมื่อคุณเริ่มโปรแกรม Microsoft Office บนไคลเอ็นต์ของโปรแกรมประยุกต์-V (SoftGrid) คุณได้รับข้อผิดพลาด "0x000000C2" บนหน้าจอสีน้ำเงิน หรือไคลเอนต์จะจัดการกับแฟ้มเปิดอยู่ทั้งหมดไปยังไดเรกตอรีข้อมูลโปรแกรมประยุกต์ถูกเปลี่ยนเส้นทางเครือข่าย
 • ปัญหาที่ 6: เมื่อคุณเริ่มโปรแกรม Microsoft Office บนไคลเอ็นต์ของโปรแกรมประยุกต์-V (SoftGrid) สำหรับในครั้งแรก คุณจะไม่ได้รับพร้อมท์ให้พิมพ์ชื่อและชื่อย่อของคุณ
 • ปัญหาที่ 7: เมื่อคุณเริ่ม Outlook บนไคลเอ็นต์ของโปรแกรมประยุกต์-V (SoftGrid) ข้อต่อไปนี้ Outlook ประสิทธิภาพของตัวนับความที่เข้าสู่ระบบในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์:

  รหัสเหตุการณ์: 3003
  ชนิด: ข้อผิดพลาด
  แหล่งที่มา: LoadPerf
  คำอธิบาย: คีย์ NT\CurrentVersion\Perflib SOFTWARE\Microsoft\Windows อาจไม่สามารถเปิด หรือเพื่อที่จะติดตั้งสายอักขระตัวนับการเข้าถึง สถานะ Win32 ที่ถูกส่งกลับ โดยการเรียกถูก DWORD แรกในส่วนของข้อมูล

  รหัสเหตุการณ์: 3009
  ชนิด: ข้อผิดพลาด
  แหล่งที่มา: LoadPerf
  คำอธิบาย: กำลังติดตั้งการประสิทธิภาพของตัวนับสตริงสำหรับบริการ Outlook (Outlook) ล้มเหลว รหัสข้อผิดพลาดคือ DWORD แรกในส่วนของข้อมูล

  รหัสเหตุการณ์: 1000
  ชนิด: ข้อมูล
  แหล่งที่มา: LoadPerf
  คำอธิบาย: เคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพการทำงานสำหรับการบริการของ Outlook (Outlook) ถูกโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลบันทึกประกอบด้วยค่าดัชนีใหม่ที่กำหนดให้กับบริการนี้

 • ปัญหาที่ 8: คุณพยายามจะออกจากโปรแกรม Microsoft Office บนไคลเอ็นต์ของโปรแกรมประยุกต์-V (SoftGrid) อย่างไรก็ตาม โปรแกรมไม่ทั้งหมดออก
 • ปัญหาที่ 9: หลังจากที่คุณบันทึกแฟ้ม Softricity จาก Sequencer V (SoftGrid) ของโปรแกรมประยุกต์ แฟ้มนี้อยู่หลาย hundred เมกะมีขนาดใหญ่กว่าที่คาดไว้

การแก้ไข

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

ความละเอียดของปัญหา 1

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ตั้งค่าสองค่ารีจิสทรีก่อนที่คุณเริ่มการทำงานที่ sequencer โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. จบการทำงานแบบ Sequencer
 2. เริ่มโปรแกรม Registry Editor
 3. เปิดคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer
  .
 4. คลิกขวาโปรแกรมติดตั้งชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 5. ประเภท:DisableRollbackแล้ว กด ENTER
 6. คลิกขวาDisableRollbackแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 7. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.
 8. คลิกขวาโปรแกรมติดตั้งชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 9. ประเภท:MaxPatchCacheSizeแล้ว กด ENTER
 10. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
 11. เริ่มการทำงานแบบ Sequencer
 12. เปิดลำดับ และจากนั้น ทำการปรับรุ่นเป็นปกติ
หลังจากที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ การปรับรุ่นอาจล้มเหลว และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เกิดข้อผิดพลาด 25090 การติดตั้ง office พบปัญหากับ Office ต้นฉบับโปรแกรม ข้อผิดพลาดระบบ: -2147023836 กรุณาเปิด SETUP.CHM และค้นหา "Office Source Engine" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้
ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เมื่อคุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้ง ในระหว่างระยะ Monitoring เริ่มการติดตั้ง โดยใช้สื่อการติดตั้งเดิม
 2. หลังจากที่ปรากฏขึ้นในหน้าต่างเซ็ตอัพ ยกเลิกการติดตั้ง และตอบสนองต่อการแสดงพร้อมท์เพื่อออกจากโปรแกรมติดตั้ง
 3. ทำการปรับรุ่นเป็นปกติ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
827467ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาด 25090" เมื่อคุณเริ่มโปรแกรม Office

ความละเอียดของปัญหา 2

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ผู้ดูแลควรใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ปิดใช้งานการเปิดใช้งานเมื่อคุณติดตั้ง (ลำดับ) Microsoft Office โดยใช้ Sequencer V (SoftGrid) ของโปรแกรมประยุกต์

Resolution to Problem 3

To resolve this problem, upgrade the App-V (SoftGrid) client to version 3.2.0.311 or a later version. If you cannot upgrade, work around this problem by creating the following directories locally on the App-V (SoftGrid) client:
 • %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\Office11
 • %CommonProgramFiles%\System\MSMAPI\1033
Do this manually or by using the PRE LAUNCH script in the .osd file.

หมายเหตุ:To create the directories, you must have the correct file permissions.

โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. Open the .osd file in a text editor.
 2. Make the following changes to the<script></script>
  <DEPENDENCY>
   <SCRIPT TIMING="PRE" EVENT="LAUNCH" PROTECT="FALSE" WAIT="TRUE">
    <HREF>%SystemRoot%\system32\cmd.exe /c md "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\Office11"</HREF>
   </SCRIPT>
   <SCRIPT TIMING="PRE" EVENT="LAUNCH" PROTECT="FALSE" WAIT="TRUE">
    <HREF>%SystemRoot%\system32\cmd.exe /c md "%CommonProgramFiles%\System\MSMAPI\1033"</HREF>
   </SCRIPT>
  </DEPENDENCY>
 3. Save the .osd file, and then exit the text editor.

Resolution to Problem 4

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. On the Customize Office Configuration screen of Microsoft Office Setup, make one of the following selections for each available feature:
  • เรียกใช้จากคอมพิวเตอร์ของฉัน
  • ใช้ไม่ได้
  สิ่งสำคัญDo not selectติดตั้งเมื่อใช้ครั้งแรก.
 2. In the Installation Wizard, during the monitoring phase, copy theCD\Pro11.msi file to thePackage Root Directory\Path\Office11 folder.

  หมายเหตุ:Do not sequence to drive O or drive X.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
930995Some applications fail to sequence to specific drive letters

Resolution to Problem 5

When the Application Data folder is redirected to a network location, the client can consume all open file handles for the file server. This occurs when Office 2003 creates temporary .dta files in the Application Data directory. To resolve this problem, configure the Sequencer to exclude the %Csidl_Windows%\Debug directory before you create the sequence.
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือก.
 2. คลิกการExclusion Itemsแท็บ
 3. คลิกใหม่.
 4. ในการExclude Pathกล่อง ชนิด%Csidl_Windows%\Debug.
 5. ในการMapping Typeรายการ การเลือกvfsแล้ว คลิกตกลง.
 6. คลิกบันทึกเป็นค่าเริ่มต้นคลิกใช่แล้ว คลิกตกลง.

ความละเอียดของปัญหา 6

ในระหว่างการ sequencing, Office รับชื่อและชื่อย่อจากผู้ใช้ที่ทำการลำดับ การกำหนดค่า Office เพื่อแสดงพร้อมท์ให้ผู้ใช้สำหรับการรายละเอียดนี้ในครั้งแรกที่จะเริ่มโปรแกรม ค่ารีจิสทรีที่ประกอบด้วยข้อมูลนี้ต้องถูกเอาออกจากรีจิสทรีเสมือน
 1. คลิกการรีจิสทรีเสมือนแท็บ
 2. ขยายรีจิสทรีขยายผู้ใช้:ขยายsft_sid %%ขยายซอฟต์แวร์ขยายMicrosoft Office 11.0ขยายโดยทั่วไปแล้ว ขยายUserInfo.
 3. คลิกขวา และลบค่าต่อไปนี้:

  บริษัท
  UserInfo
  UserInitials
  username

ความละเอียดของปัญหา 7

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกการรีจิสทรีเสมือนแท็บ
 2. ขยายรีจิสทรีขยายMachine :ขยายระบบ:ขยายCurrentControlSetแล้ว ขยายบริการ.
 3. คลิกขวาOutlookแล้ว คลิกลบ.

ความละเอียดของปัญหา 8

ctfmon.exe แสดงข้อความภาษาบริการและป้อนข้อมูล หากระบบปฏิบัติการและลำดับของ Office ทั้งสองประกอบด้วย Ctfmon.exe อินสแตนซ์ที่สองของ Ctfmon.exe จะทำงาน ซึ่งอาจ confuse ผู้ใช้ เราขอแนะนำว่า คุณลบ Ctfmon.exe จากลำดับ อย่างไรก็ตาม นี้ไม่จำเป็นต้อง เมื่อต้องการลบ Ctfmon.exe จาก sequense คุณต้องทำบางติดตั้งคุณลักษณะไม่พร้อมใช้งาน จากหน้าจอการตั้งค่าสถานะการติดตั้งคุณลักษณะของการติดตั้ง Office คุณลักษณะการติดตั้งต่อไปนี้เป็นที่ตั้งค่าคอนฟิกใช้ไม่ได้เป็นใช้ไม่ได้หรือเป็นซ่อน ถูกล็อก.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ผลิตภัณฑ์การติดตั้งคุณลักษณะ
Microsoft Office Accessการจำลองแบบฐานข้อมูล
ตัวควบคุมปฏิทิน
Microsoft Office Excelข้อความให้เป็นคำพูด
Microsoft Office Outlookวัตถุข้อมูลที่ทำงานร่วมกัน
กำหนดการบวก
Microsoft Office PowerPointแพคเกจสำหรับซีดีและ PowerPoint Viewer
Microsoft Office Wordการซ่อมแซมข้อความที่ใช้งานไม่ได้
คุณลักษณะที่ใช้ร่วมกันของสำนักงานป้อนข้อมูลของผู้ใช้อื่น
ใบรับรองดิจิทัลสำหรับโครงการ VBA
คอมโพเนนต์การเขียนด้วยลายมือของ Microsoft
การสนับสนุนสากล
ผู้ช่วย Office ทั้งหมดยกเว้นโลโก้
ลัดเอกสาร Office ใหม่ และเปิด
คอมโพเนนต์เว็บของ office 2003
เครื่องมือพิสูจน์ภาษาสเปน
เครื่องมือการตรวจสอบฝรั่งเศส
ควบคุมการดาวน์โหลดของ Microsoft Office
เครื่องมือ officeMicrosoft 2.0 .NET Programmability Support ที่แบบฟอร์ม
สมาร์ทแท็ก.NET Programmability สนับสนุน
Microsoft Office Picture Manager
เครื่องมือการตั้งค่าภาษา
ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft Office Binder
windows สนับสนุนบริการของ SharePoint
แถบสำรวจการวิจัย
ปลั๊กอินการแท็กสมาร์ท
ข้อมูลระบบ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ Ctfmon.exe คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
282599คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Ctfmon.exe

ความละเอียดของปัญหา 9

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณเอาแหล่งติดตั้งท้องถิ่นจากแพคเกจ ทำเช่นนี้ลดขนาดของแฟ้ม.sft เมื่อต้องการเอาแหล่งติดตั้งท้องถิ่น ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • ในระหว่างการติดตั้งใน Office จากหน้าจอโปรแกรมติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกเพื่อเลือกนั้นลบแฟ้มการติดตั้งกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น.
 • เมื่อคุณสร้างแฟ้ม.mst เมื่อปรากฏหน้าจอปรับเปลี่ยนคุณสมบัติการตั้งค่า เพิ่มชื่อของคุณสมบัติที่ชื่อ Removecacheonly กำหนดค่าเป็น 1 นั้น
 • ก่อนที่คุณติดตั้ง Office ปรับเปลี่ยนแฟ้ม Setup.ini เพิ่ม REMOVECACHEONLY = 1 ไปยังหัวข้อการแคช
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งการติดตั้งท้องถิ่น (Msocache), ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
825933แหล่งการติดตั้งท้องถิ่น (Msocache)
830168คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับคุณลักษณะแหล่งการติดตั้งท้องถิ่นใน Office 2003

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถสร้างแฟ้ม (.mst) การแปลง Windows Installer เพื่อนำการติดตั้ง Office คุณสามารถสร้างแฟ้มนี้ได้ โดยใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้งแบบกำหนดเองที่อยู่ใน Kit ทรัพยากรของ 2003 Office Microsoft เมื่อต้องการดาวน์โหลดชุดนี้ แวะไปที่ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

คุณสามารถใช้แฟ้ม.mst การติดตั้งตามที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้:
/i %SystemRoot%\system32\msiexec.exe <cdrom>\pro11.msi TRANSFORMS=PATH\FILENAME.mst /qb+</cdrom>

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 931914 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft SoftGrid for Terminal Services
 • Microsoft SoftGrid for Windows Desktops
 • Microsoft Application Virtualization for Terminal Services 4.6
 • Microsoft Application Virtualization 4.6 for Windows Desktops
 • Microsoft Application Virtualization 4.5 for Terminal Services
 • Microsoft Application Virtualization 4.5 for Windows Desktops
Keywords: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB931914 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:931914

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com