เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อคัดลอกแฟ้มขนาดใหญ่จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista อื่น: "การเชื่อมต่อได้สูญหายไป"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 932045 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อคัดลอกแฟ้มขนาดใหญ่จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista อื่น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับหนึ่งต่อไปนี้:

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:

การเชื่อมต่อขาดหายไป

เกิดข้อผิดพลาด 2

ไม่มีปัญหาในการเข้าถึงเส้นทางโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน.
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีการเชื่อมต่อกับเครือข่าย และลองอีกครั้ง
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้::
 • การเชื่อมต่อเครือข่ายที่ช้า หรือมี prone ข้อผิดพลาด ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเครือข่ายใช้การเชื่อมโยงทางไกล การทำงานช้าแบบมีสายหรือโมเด็ม หรือ ใช้การเชื่อมต่อเครือข่าย 802.11 แบบไร้สายหรือการเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทู และสัญญาณเครือข่ายคืออ่อน ตัวอย่างเช่น สัญญาณเครือข่ายไร้สายอาจอ่อนเนื่องจาก ของระยะห่างจากจุดการเข้าถึง หรือเนื่องจากมีการรบกวน ปัญหาอาจจะได้รับผลกระทบ ตามปริมาณการใช้งานเครือข่าย ด้วยการลองใหม่หลายครั้งของเครือข่าย โดยขาดทุนของแพคเก็ต หรือ โดยปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อความเชื่อถือได้ของการเชื่อมต่อ
 • แฟ้มที่มีการโอนย้ายมีขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่น จึงสามารถพบปัญหานี้คือสมส่วนขนาดของแฟ้มที่จะคัดลอก ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบปัญหาเมื่อแฟ้ม ประมาณ 100 เมกะ (MB) หรือใหญ่กว่าบน 802.11b ข้อ 11 Mbps ไร้สายเครือข่ายได้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก ในบางสถานการณ์ Windows Vista อาจไม่ลองการเชื่อมต่อ แทน ที่การเชื่อมต่อหลุด เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น การถ่ายโอนแฟ้มไม่สำเร็จ

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
Windows Vista รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Mrxsmb20.sys6.0.6000.2072358,36817 2007 พฤศจิกายน01:57x86
Mrxsmb.sys6.0.6000.20723102,40017 2007 พฤศจิกายน01:57x86
windows Vista รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Mrxsmb20.sys6.0.6000.2072379,36017 2007 พฤศจิกายน02:09x64
Mrxsmb.sys6.0.6000.20723134,14417 2007 พฤศจิกายน02:09x64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows Vista Service Pack 1 ครั้งแรก

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 932045 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Keywords: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbqfe kbHotfixServer kbbug kberrmsg kbprb kbexpertisebeginner kbmt KB932045 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:932045

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com