คุกกี้ปัจจุบันไม่ได้ใช้ร่วมกันระหว่างโปรแกรมประยุกต์ของ Internet Explorer และสำนักงาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 932118 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

การเริ่มต้น wiith Windows Vista ถ้าคุณใช้การเชื่อมโยงหลายมิติเพื่อเปิดเอกสาร Microsoft Office ใน Windows Internet Explorer (การเริ่มต้น ด้วยรุ่นที่ 7), คุณอาจพบอาการต่อไปนี้

คุกกี้ปัจจุบันที่ขาดหายไป

เมื่อโปรแกรมประยุกต์ Office ที่สื่อสารกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ จะไม่ส่งคุกกี้ถาวรที่ถูกบันทึก โดย Internet Explorer กลับไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ ลักษณะการทำงานนี้อาจส่งผลในสถานการณ์ต่อไปนี้สำหรับโปรแกรมประยุกต์เว็บ expects คุกกี้เหล่านี้:
 • ขาดทุนของสถานะเซสชัน
 • ขาดทุนของการรับรู้ของทรานแซคชัน

ไม่พบแฟ้มชั่วคราว

เนื้อหาที่ดาวน์โหลดมา โดย Internet Explorer ปรากฏเป็นขาดหายไปในแคช temporary-แฟ้ม สถานการณ์นี้อาจทำให้เกิดอาการต่าง ๆ ต่อไปนี้:
 • แฟ้มจะถูกดาวน์โหลดสองครั้งก่อนที่จะเปิด (นั่นคือ คำขอ GET คู่จะทำ)
 • การเปลี่ยนแปลงที่ทำกับแฟ้มในเซสชันเดียวอาจไม่พร้อมใช้งานไปยังเซสชันอื่น ดังนั้น ลักษณะการทำงานของโปรแกรมประยุกต์เว็บอาจสามารถเปลี่ยน

แสดงกล่องโต้ตอบการรับรองความถูกต้องหรือเข้าสู่ระบบแบบหน้า redirections

ในสถานการณ์ต่อไปนี้ วิธีแก้ไขปัญหาบางอย่างเดียวสู่ระบบแบบ (SSO) ที่ใช้คุกกี้ปัจจุบันสำหรับการรับรู้ในแอพลิเคชันซึ่งกันและกัน อาจไม่ทำงานอย่างที่คาดไว้:
 • โปรแกรมประยุกต์ Office พยายามเปิดเอกสารจากไลบรารีการเอกสารเว็บบริการทราบเช่นไซต์ SharePoint
 • โปรแกรมประยุกต์ Office พยายามบันทึกเอกสารจากไลบรารีการเอกสารเว็บบริการทราบเช่นไซต์ SharePoint
 • โปรแกรมประยุกต์ Office พยายามทำงานกับเอกสารจากไลบรารีการเอกสารเว็บบริการทราบเช่นไซต์ SharePoint
ดังนั้น วิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้ SSO อาจพร้อมท์ผู้ใช้สำหรับข้อมูลการรับรองความถูกต้อง เปลี่ยนเส้นอีกวิธีหนึ่งคือ วิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้ SSO อาจทางผู้ใช้ไปยังหน้าการเข้าสู่ระบบแบบฟอร์ม

สาเหตุ

Internet Explorer (การเริ่มต้น ด้วยรุ่นที่ 7) เริ่มต้น ด้วย Windows Vista แนะนำด้านความปลอดภัยโซนป้องกันคุณลักษณะใหม่ที่เรียกว่าโหมดป้องกัน เลเยอร์นี้เพิ่มเติมของการรักษาความปลอดภัยที่เซ็ตอัพที่ตั้งแค isolated สำหรับแฟ้มที่บันทึกไว้ โดยเว็บเพจที่ในโซนความปลอดภัยที่ได้รับการป้องกัน และถาวรคุกกี้ที่บันทึกไว้ โดยเว็บเพจที่ในโซนความปลอดภัยนั้น ตำแหน่งที่ตั้งอื่นแคนี้คือ isolated จากแคชทั่วไปซึ่งถูกใช้ โดยไซต์ท้องถิ่น และเชื่อถือได้ ดังนั้น ไซต์ที่เชื่อถือต่ำไม่สามารถเขียนเนื้อหาลงในตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ที่ใช้ได้กับโปรแกรมประยุกต์อื่นที่กำลังทำงานอยู่ที่ระดับสูงขึ้นของความน่าเชื่อถือจาก Internet Explorer สถานการณ์นี้ช่วยทำให้ Internet Explorer ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นใน Windows Vista, Windows 7 และสูงกว่า อย่างไรก็ตาม สถานการณ์นี้สาเหตุต่อไปนี้เป็น isolated กับ Internet Explorer และสูงกว่า:
 • แฟ้มที่กำหนด โดยเว็บไซต์ภายใต้โหมดนั้น
 • คุกกี้ถาวรที่กำหนด โดยเว็บไซต์ภายใต้โหมดนั้น
โดยค่าเริ่มต้น โหมดป้องกันถูกเปิดใช้งาน ใน Internet Explorer 7 และสูงสำหรับเขตพื้นที่ต่อไปนี้:
 • Internet
 • อินทราเน็ต
 • Restricted
โดยค่าเริ่มต้น โหมดป้องกันถูกปิดใช้งาน ใน Internet Explorer 7 และสูงกว่าสำหรับโซนไซต์ที่เชื่อถือ

เมื่อต้องการเข้าถึงโหมดป้องกันใน Internet Explorer คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ตในการเครื่องมือเมนู แล้วคลิกการรักษาความปลอดภัย. โหมดที่ได้รับการป้องกันถูกเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานบนพื้นฐานสำหรับแต่ละเขต

โปรแกรมประยุกต์ภายนอกที่ใช้ Microsoft Windows Internet (WinINet) API ต่อไปที่ใช้ตำแหน่งที่ตั้งทั่วไปการแคช โปรแกรมประยุกต์เหล่านี้ใช้ตำแหน่งที่ตั้งแคนี้แม้ว่าเนื้อหาของเว็บที่พวกเขากำลังทำงานอยู่ในโซนที่มีโหมดป้องกันเปิดใช้งาน ลักษณะการทำงานนี้ทำให้เกิดปัญหาความเข้ากันได้แบบสำหรับเครื่องไคลเอนต์ที่มีอยู่ของเว็บ อย่างไรก็ตาม ลักษณะการทำงานนี้ป้องกันการมีผลบังคับใช้ร่วมของแคชข้อมูลระหว่างโปรแกรม Internet Explorer และ Office

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เพิ่มเว็บไซต์ที่คุณกำลังประสบกับอาการเหล่านี้กับรายการไซต์ที่เชื่อถือได้

โดยค่าเริ่มต้น Internet Explorer 7 และสูงกว่าไม่ได้ใช้สถานที่เก็บแค isolated สำหรับโซนความปลอดภัยที่ได้รับการป้องกัน ดังนั้น เมื่อคุณทำในไซต์เป็นไซต์ที่เชื่อถือได้ คุณเปิดใช้งานเว็บบันทึกคุกกี้ปัจจุบันและแฟ้มชั่วคราวการแคชปกติ ในตำแหน่งที่ตั้งนี้ คุกกี้ปัจจุบันและแฟ้มชั่วคราวจะพร้อมใช้งานโปรแกรมประยุกต์ Office

หมายเหตุ:คุณสามารถเปิดใช้งานโหมดป้องกันสำหรับโซนไซต์ที่เชื่อถือได้ โดยใช้การตัวเลือกอินเทอร์เน็ตกล่องโต้ตอบ ปรากฏขึ้นอย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทำการกระทำนี้ ปัญหานี้อาจอีกด้วย ดังนั้น ถ้าคุณต้องการแก้ปัญหานี้ให้ทำงาน คุณต้องออกจากโหมดป้องกันถูกปิดใช้งานสำหรับโซนไซต์ที่เชื่อถือได้

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

When Internet Explorer 7 and higher runs in Protected Mode, Internet Explorer runs under a reduced security token. This token restricts the ability of Internet Explorer to access resources on the computer. The isolated cache is the only writable location that Internet Explorer has when it runs in Protected Mode. Internet Explorer is intentionally isolated from applications that are running under a regular security token. This behavior prevents the accidental elevation of user rights if Internet Explorer becomes compromised. However, this increased isolation comes at the cost of a less seamless interaction with other applications such as Office.

ข้อมูลเพิ่มเติม

This issue may also affect clients that are using Microsoft Office SharePoint 2007 together with SSO authentication. SharePoint SSO authentication relies on persistent cookies for cross-application authentication. Therefore, users may see more authentication requests than they expect. To resolve this issue, use the resolution that is mentioned in the "Resolution" section.

You can obtain more information about how to use SSO authentication together with Office SharePoint Server 2007. You can also obtain more information about the susceptibility of SSO authentication to this issue when SSO authentication is used together with Office SharePoint Server 2007. For more information, visit the following Microsoft TechNet Web site:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc263304.aspx

For more information about the isolated cache, visit the following Microsoft Developer Network (MSDN) Web site:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/Bb250462.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 932118 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 ตุลาคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB932118 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:932118

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com